Danh sách mã địa điểm lưu kho chờ thông quan dự kiến

Cục Chi cục Tên Nhóm Mã Hải quan
Tây Ninh Đội Nghiệp vụ-CCHQ Trảng Bàng TN 45F1CF1 DOI NGHIEP VU TB-TN C 45F1
Tây Ninh Đội TTHQ Khu C.Nghiệp Phước Đông   45F2CF2 DOI THU TUC KCN PD C 45F2
Tây Ninh Đội Nghiệp vụ-CCHQ Trảng Bàng TN 45F1OZZ DOI NGHIEP VU TB-TN O 45F1
Tây Ninh Đội TTHQ Khu C.Nghiệp Phước Đông   45F2OZZ DOI THU TUC KCN PD O 45F2
Tây Ninh Đội Nghiệp vụ - CCHQ Mộc Bài TN 45B1GB1 DOI NGHIEP VU MOCBAI G 45B1
Tây Ninh Đội Quản lý Khu TM - CN Mộc Bài    45B2GB2 DOI QL KTM-CN MOCBAI G 45B2
Tây Ninh Đội Nghiệp vụ - CCHQ Mộc Bài TN 45B1OZZ DOI NGHIEP VU MOCBAI O 45B1
Tây Ninh Đội Quản lý Khu TM - CN Mộc Bài    45B2OZZ DOI QL KTM-CN MOCBAI O 45B2
Tây Ninh Đội Nghiệp vụ - CCHQ Xa Mát TN 45C1GC1 DOI NGHIEP VU XA MAT G 45C1
Tây Ninh Đội TT Chàng Riệc-CCHQ Xa Mát TN 45C2GC2 DOI TT CHANG RIEC G 45C2
Tây Ninh Đội Nghiệp vụ - CCHQ Xa Mát TN 45C1OZZ DOI NGHIEP VU XA MAT O 45C1
Tây Ninh Đội TT Chàng Riệc-CCHQ Xa Mát TN 45C2OZZ DOI TT CHANG RIEC O 45C2
Tây Ninh Chi cục HQ CK Kà Tum 45BEG01 CK PHU KA TUM G 45BE
Tây Ninh Chi cục HQ CK Kà Tum 45BEG02 CK PHU VAC SA G 45BE
Tây Ninh Chi cục HQ CK Kà Tum 45BEG03 LOI MO TONG LE CHAN G 45BE
Tây Ninh Chi cục HQ CK Kà Tum 45BEGBE CCHQCK KATUM TN G 45BE
Tây Ninh Chi cục HQ CK Kà Tum 45BEOZZ DIEM LUU HH XK 45BE O 45BE
Tây Ninh Chi cục HQ Phước Tân 45BDG01 CK PHU PHUOC TAN G 45BD
Tây Ninh Chi cục HQ Phước Tân 45BDGBD CCHQ PHUOC TAN TN G 45BD
Tây Ninh Chi cục HQ Phước Tân 45BDOZZ DIEM LUU HH XK 45BD O 45BD
Tây Ninh Đội Quản lý Khu TM - CN Mộc Bài 45B2D01 CTY TM THE KY VANG D 45B2
Tây Ninh Đội Quản lý Khu TM - CN Mộc Bài 45B2X01 CTY VIET NAM MOC BAI X 45B2
Tây Ninh Đội TTHQ Khu C.Nghiệp Phước Đông   45F2C01 CTY SAILUN VIET NAM C 45F2
Tây Ninh Chi cục HQ KCN Trảng Bàng 45F1X01 SX BAT LUA HUAXING X 45F1
Tây Ninh Chi cục HQ KCN Trảng Bàng 45F1X02 CT VLMT PHUONG HOANG X 45F1
Tây Ninh Chi cục HQ KCN Trảng Bàng 45F1X03 SX BAO BI AMPAC VN X 45F1
Tây Ninh Chi cục HQ KCN Trảng Bàng 45F1X04 MAY MAC JIFA S.O.K X 45F1
Tây Ninh Chi cục HQ KCN Trảng Bàng 45F1X05 BAO  BI NHUA HUADA X 45F1
Tây Ninh Chi cục HQ KCN Trảng Bàng 45F1X06 CTY NIFCO VIET NAM X 45F1
Tây Ninh Chi cục HQ KCN Trảng Bàng 45F1X07 CTY KY THUAT D&D X 45F1
Tây Ninh Chi cục HQ KCN Trảng Bàng 45F1X08 CTY ONG THEP SUJIA X 45F1
Tây Ninh Chi cục HQ KCN Trảng Bàng 45F1X09 CTY PAYLOUD VN X 45F1
Tây Ninh Chi cục HQ KCN Trảng Bàng 45F1X10 CT VL MOI A THAI LOI X 45F1
Tây Ninh Chi cục HQ KCN Trảng Bàng 45F1X11 CTY VPP SUNRISE X 45F1
Tây Ninh Chi cục HQ KCN Trảng Bàng 45F1X12 SP NGU KIM HAILIANG X 45F1
Tây Ninh Chi cục HQ KCN Trảng Bàng 45F1X13 CTY NHUA XINSHENG X 45F1
Tây Ninh Đội Nghiệp vụ-CCHQ Trảng Bàng TN 45F1X14 CT QT CHAN GIA THANH X 45F1
Tây Ninh Đội Nghiệp vụ-CCHQ Trảng Bàng TN 45F1X15 BAT LUA CHERRY YEAR X 45F1
Tây Ninh Đội Nghiệp vụ-CCHQ Trảng Bàng TN 45F1X16 CTY DA DUC TIN VN X 45F1
Tây Ninh Đội Nghiệp vụ-CCHQ Trảng Bàng TN 45F1X17 CTY ICHIHIRO VN X 45F1
Tây Ninh Đội Nghiệp vụ-CCHQ Trảng Bàng TN 45F1X18 GIAY MAX FORTURE VN X 45F1
Tây Ninh Đội Nghiệp vụ-CCHQ Trảng Bàng TN 45F1X19 CTY SAIGLASS HCM VN X 45F1
Tây Ninh Đội Nghiệp vụ-CCHQ Trảng Bàng TN 45F1X20 CT KATAGIRY INDUSTRY X 45F1
Tây Ninh Đội Nghiệp vụ-CCHQ Trảng Bàng TN 45F1X21 CTY NPL GIAY RHENO X 45F1
Tây Ninh Đội Nghiệp vụ-CCHQ Trảng Bàng TN 45F1X22 MAY MAC JIFA S.O.K X 45F1
Tây Ninh Đội Nghiệp vụ-CCHQ Trảng Bàng TN 45F1X23 CTY HAO JIAO VN X 45F1
Tây Ninh Đội Nghiệp vụ-CCHQ Trảng Bàng TN 45F1X24 CTY KODIM VIET X 45F1
Tây Ninh Đội Nghiệp vụ-CCHQ Trảng Bàng TN 45F1X25 CTY RANGER VIET NAM X 45F1
Tây Ninh Đội TTHQ Khu C.Nghiệp Phước Đông   45F2X01 CTY BROTEX VN X 45F2
Tây Ninh Đội TTHQ Khu C.Nghiệp Phước Đông   45F2X02 CTY GAIN LUCKY X 45F2
Tây Ninh Đội TTHQ Khu C.Nghiệp Phước Đông   45F2C02 CTY LOP XE H.A VINA C 45F2
KÊNH TIẾP NHẬN
THÔNG TIN GÓP Ý

ĐT: 0276.3821.429
Email: phongnv_hqtn@customs.gov.vn
Tỷ giá USD
Ngày hiệu lực      Tỷ giá
01/10/2018      23.305,00 đ
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây