Danh mục thủ tục hành chính

Danh mục thủ tục hành chính có liên quan đến lĩnh vực Hải quan đã được Bộ Tài chính công bố tại các Quyết định:
  1. Quyết định số 1531/QĐ-BTC ngày 03/7/2014, về công bố các thủ tục hành chính lĩnh vực Hải quan thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của Bộ Tài chính.
  2. Quyết định số 1625/QĐ-BTC ngày 12/8//2015, về việc công bố thủ tục hành chính mới mới ban hành về nhập khẩu nguyên liệu, vật tư, linh kiện và bộ phận phụ trợ bằng sắt hoặc thép để sản xuất các sản phẩm công nghệ thông tin (CNTT) trọng điểm thuộc Chương 98, mã hàng 9834.12.90 của Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi trong lĩnh vực thuế quan thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tài chính.
  3. Quyết định số 2770/QĐ-BTC ngày 25/12/2015, thủ tục hành chính mới/thủ tục hành chính thay thế/thủ tục hành chính bãi bỏ/thủ tục hành chính giữ nguyên trong lĩnh vực hải quan thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tài chính.
  4. Quyết định số 819/QĐ-BTC ngày 13/4/2016, về việc công bố thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực hải quan thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Tài chính
  5. Quyết định số 2628/QĐ-BTC ngày 09/12/2016, về việc công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực hải quan thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tài chính.
         Tính đến ngày 09/12/2016 thì bộ thủ tục hành chính  ngành Hải quan gồm có 178 thủ tục, gồm 41 thủ tục hành chính cấp Tổng Cục Hải quan; 26 thủ tục hành chính cấp Cục Hải quan và 111 thủ tục hành chính cấp Chi cục Hải quan.
         Trong đó, thủ tục hành chính tại Cục Hải quan tỉnh Tây Ninh 23 thủ tục, tại các chi cục hải quan trực thuộc Cục Hải quan tỉnh Tây Ninh là 93 thủ tục.
KÊNH TIẾP NHẬN
THÔNG TIN GÓP Ý

ĐT: 0276.3821.429
Email: phongnv_hqtn@customs.gov.vn
Tỷ giá USD
Ngày hiệu lực      Tỷ giá
01/10/2018      23.305,00 đ
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây