Không gửi chứng từ qua hệ thống điện tử không tiếp nhận tờ khai

Không gửi chứng từ qua hệ thống điện tử không tiếp nhận tờ khai

 •   15/09/2018 04:58:00 AM
 •   Đã xem: 292
 •   Phản hồi: 0

Thông tư số 39/2018/TT- BTC ngày 20/4/2018 của Bộ Tài chính có hiệu lực (từ ngày 05/6/2018) đến nay, Tổng cục Hải quan thấy nhiều trường họp người khai hải quan không gửi kèm các chứng từ thuộc hồ sơ hải quan qua hệ thống cho cơ quan hải quan theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 18 Thông tư này.

Thông báo

Thông báo gói thầu "Cung cấp đồ gỗ, đồ sắt văn phòng đợt 1 năm 2018"

 •   13/06/2018 04:10:00 AM
 •   Đã xem: 181
 •   Phản hồi: 0

Tuyên truyền phòng, chống sản xuất, buôn bán, tàng trữ, vận chuyển thuốc lá điếu nhập lậu

 •   09/01/2018 10:06:00 PM
 •   Đã xem: 255
 •   Phản hồi: 0

BAN CHỈ ĐẠO CHỐNG BUÔN LẬU, GIAN LẬN THƯƠNG MẠI VÀ HÀNG GIẢ TỈNH

Thông báo

Thông báo: Báo Hải quan Online tổ chức Giải đáp trực tuyến "Những thay đổi về thuế XNK từ năm 2018"

 •   01/12/2017 02:07:00 AM
 •   Đã xem: 305
 •   Phản hồi: 0

Ngày 6/12: Giải đáp trực tuyến "Những thay đổi về thuế XNK từ năm 2018" trên trang điện tử Báo Hải quan

Thông báo

Thông báo: tổ chức kiểm thử hệ thống DVCTT phiên bản 2017

 •   26/11/2017 04:12:00 AM
 •   Đã xem: 181
 •   Phản hồi: 0

Thực hiện Công văn số 1309/CNTT-CTTĐT ngày 22/11/2017 của Tổng cục Hải quan về việc tổ chức kiểm thử DVCTT tối thiểu mức độ 3 đối với các TTHC ban hành kèm theo Quyết định 2151/QĐ-TCHQ và tham gia ý kiến đối với Dự thảo Quy chế quản lý, vận hành Hệ thống DVCTT.

Thông báo

Thông báo: Hải quan Tây Ninh thực hiện tiếp nhận, trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích.

 •   18/10/2017 04:37:00 AM
 •   Đã xem: 185
 •   Phản hồi: 0

Tổng cục Hải quan vừa có Công văn yêu cầu các đơn vị thuộc và trực thuộc triển khai thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích.

Thông báo

Tiếp nhận câu hỏi cho cuộc giải đáp trực tuyến về kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa XNK

 •   21/08/2017 02:49:00 AM
 •   Đã xem: 494
 •   Phản hồi: 0

(HQ Online)- Từ 9 đến 11 giờ ngày 29/8, Báo Hải quan tổ chức buổi giao lưu trực tuyến với chủ đề "Để kiểm tra chuyên ngành không còn là “rào cản” đối với doanh nghiệp".

Thông báo

Danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi cấp chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan năm 2017

 •   02/08/2017 09:36:00 PM
 •   Đã xem: 426
 •   Phản hồi: 0

Thông báo Danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi cấp chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan năm 2017

Thời gian tiếp nhận hồ sơ và danh mục tài liệu kỳ thi cấp chứng chỉ khai hải quan 2017

Thời gian tiếp nhận hồ sơ và danh mục tài liệu kỳ thi cấp chứng chỉ khai hải quan 2017

 •   11/07/2017 11:00:00 PM
 •   Đã xem: 225
 •   Phản hồi: 0

Thông báo v/v gia hạn thời gian tiếp nhận hồ sơ và danh mục tài liệu tham khảo phục vụ kỳ thi cấp chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan năm 2017.

Thông báo

Danh sách CBCC hỗ trơ Hệ thống DVC trực tuyến

 •   03/05/2017 04:25:00 AM
 •   Đã xem: 871
 •   Phản hồi: 0

Thông báo

Thông báo về việc triển khai Hệ thống DVC trực tuyến giai đoạn chính thức

 •   28/03/2017 08:24:00 PM
 •   Đã xem: 242
 •   Phản hồi: 0

Thông báo

THÔNG BÁO: v/v Cung cấp thông tin tờ khai hải quan điện tử theo Quyết định số 33/2016/QĐ-TTg

 •   16/03/2017 03:50:00 AM
 •   Đã xem: 490
 •   Phản hồi: 0

Tổng cục Hải quan đã hoàn thành việc xây dựng, triển khai Cổng thông tin tờ khai hải quan điện tử (sau đây gọi tắt là cổng thông tin hải quan) và thực hiện cung cấp thông tin tờ khai hải quan điện tử từ ngày 15/3/2017.

Giao lưu trực tuyến về sửa đổi, bổ sung Thông tư 38/2015/TT-BTC

Giao lưu trực tuyến về sửa đổi, bổ sung Thông tư 38/2015/TT-BTC

 •   15/03/2017 02:43:00 AM
 •   Đã xem: 481
 •   Phản hồi: 0

(HQ Online)- Dự kiến đầu tháng 4/2017, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Vũ Ngọc Anh và đại diện một số vụ, cục thuộc cơ quan Tổng cục Hải quan sẽ giải đáp trực tuyến trên Báo Hải quan điện tử (www.baohaiquan.vn) về sửa đổi, bổ sung Thông tư 38/2015/TT-BTC.

Thông báo

Thông báo địa chỉ truy cập vào Hệ thống DVC trực tuyến của Doanh nghiệp & Tài liệu hướng dẫn

 •   05/01/2017 01:43:00 AM
 •   Đã xem: 433
 •   Phản hồi: 0

Địa chỉ Hệ thống phần mềm DVC trực tuyến dành cho người làm thủ tục: http://pus.customs.gov.vn

Thông báo

Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm dịch vụ công trực tuyến

 •   04/12/2016 08:16:00 PM
 •   Đã xem: 902
 •   Phản hồi: 0

Tài liệu này được xây dựng nhằm mục đích hướng dẫn sử dụng cho Doanh nghiệp/cá nhân các chức năng của phần mềm dịch vụ công trực tuyến.

Tuyển dụng HĐLĐ theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP

Tuyển dụng HĐLĐ theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP

 •   11/11/2016 03:09:00 AM
 •   Đã xem: 765
 •   Phản hồi: 0

Cục Hải quan tỉnh Tây Ninh tuyển dụng HĐLĐ theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP

Công chức Chi cục Hải quan CK Xa Mát hướng dẫn thủ tục cho doanh nghiệp.

Tổng cục Hải quan cung cấp 70% dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 vào 2017

 •   23/10/2016 10:15:00 PM
 •   Đã xem: 786
 •   Phản hồi: 0

(HQ Online)- Hiện nay, Tổng cục Hải quan có 168 thủ tục hành chính, trong đó có 72 thủ tục hành chính được triển khai trực tuyến mức 4- tức là cho phép doanh nghiệp thực hiện qua mạng internet các thủ tục liên quan đến thông quan hàng hóa; nộp thuế, lệ phí; thủ tục đối với phương tiện vận tải đường biển...


Các tin khác

Văn bản mới

985/QĐ-TTg

Quyết định ban hành kế hoạch thực hiện Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Lượt xem:124 | lượt tải:67

1925/QĐ-TCHQ

Quyết định số 1925/QĐ-TCHQ ngày 29/6/2018 của Tổng cục Hải quan về việc ban hành sổ tay nghiệp vụ quản lý thuế ( tại cấp Chi cục HQ)

Lượt xem:129 | lượt tải:45

1919/QĐ-TCHQ

về việc ban hành quy trình miễn thuế, giảm thuế, hoàn thuế, không thu thuế, xử lý tiền nộp thừa đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu

Lượt xem:110 | lượt tải:44

1920/QĐ-TCHQ

Quyết định số 1920/QĐ-TCHQ ngày 28/6/2018 về việc Ban hành sổ tay nghiệp vụ Thực hiện thủ tục thông quan hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu (tại cấp Chi cục Hải quan)

Lượt xem:120 | lượt tải:51

1921/QĐ-TCHQ

Quyết định 1921/QĐ-TCHQ năm 2018 về quy trình phân loại hàng hóa, áp dụng mức thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu do Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ban hành

Lượt xem:254 | lượt tải:105

87/2018/NĐ-CP

Về kinh doanh khí

Lượt xem:108 | lượt tải:50

12/2018/TT-BCT

hướng dẫn Luật Quản lý ngoại thương và Nghị định 69/2018/NĐ-CP hướng dẫn Luật Quản lý ngoại thương do Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành

Lượt xem:257 | lượt tải:111

1810/QĐ-TCHQ

Quyết định 1810/QĐ-TCHQ ngày 15/6/2018 về việc ban hành Quy trình kiểm tra, tham vấn và xác định trị giá hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu trong quá trình làm thủ tục hải quan

Lượt xem:139 | lượt tải:64

1811/QĐ-TCHQ

Ban hành Quy chế xây dựng, quản lý, sử dụng cơ sở dữ liệu trị giá hải quan

Lượt xem:121 | lượt tải:76

225/CP-KTTH

Công văn 225/CP-KTTH năm 2018 về đính chính Biểu thuế nhập khẩu do Chính phủ ban hành

Lượt xem:127 | lượt tải:51
KÊNH TIẾP NHẬN
THÔNG TIN GÓP Ý

ĐT: 0276.3821.429
Email: phongnv_hqtn@customs.gov.vn
Tỷ giá USD
Ngày hiệu lực      Tỷ giá
01/10/2018      23.305,00 đ
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây