Nêu cao tinh thần trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, công chức theo tư tưởng Hồ Chí Minh

Thứ tư - 16/11/2016 02:21
Trong cuộc đời và sự nghiệp của mình, Chủ tịch Hồ Chí Minh sớm nhận thấy và luôn căn dặn, nhắc nhở, yêu cầu cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức phải thực hiện tốt cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư; đồng thời phải hết sức nêu cao tinh thần trách nhiệm trước nhiệm vụ, công việc được giao, dù là việc lớn hay việc nhỏ, việc đơn giản hay phức tạp, nhiệm vụ bình thường hay quan trọng, bí mật...
Chủ tịch Hồ Chí Minh nói chuyện với công nhân Nhà máy xe lửa Gia Lâm (19-5-1955)
Chủ tịch Hồ Chí Minh nói chuyện với công nhân Nhà máy xe lửa Gia Lâm (19-5-1955)

Chủ tịch Hồ Chí Minh giải thích như sau: “Tinh thần trách nhiệm là gì? Là khi Đảng, Chính phủ, hoặc cấp trên giao cho ta việc gì, bất kỳ to hay nhỏ, khó hay dễ, ta cũng đưa cả tinh thần, lực lượng ra làm cho đến nơi đến chốn, vượt mọi khó khăn, làm cho thành công. Làm một cách cẩu thả, làm cho có chuyện, dễ làm khó bỏ, đánh trống bỏ dùi, gặp sao làm vậy, v.v., là không có tinh thần trách nhiệm”1.

Như vậy, có thể hiểu nêu cao tinh thần trách nhiệm là việc cán bộ, đảng viên, công chức đưa ra và làm rõ cho lãnh đạo, cơ quan, tổ chức, đơn vị, đồng chí, đồng nghiệp và nhân dân thấy những ý nghĩ, tình cảm, thái độ, những hoạt động, định hướng cho hoạt động, quyết định hành động của mình trước những nhiệm vụ, công việc, phần việc được giao hoặc coi như được giao; phải bảo đảm làm tròn với sự ràng buộc đối với lời nói, hành vi, việc làm đã hứa, đã nhận của mình, nếu kết quả thực hiện không tốt, hoặc nếu thực hiện sai thì phải gánh chịu phần hậu quả.

Trong từng công việc, từng tình huống cụ thể, từng con người với vị trí, cương vị công tác cụ thể, Hồ Chí Minh đặt ra yêu cầu, mục tiêu khác nhau. Trên cơ sở những nội dung chủ yếu trong tư tưởng Hồ Chí Minh về nêu cao tinh thần trách nhiệm trong công tác của cán bộ, đảng viên, công chức, để vận dụng tư tưởng của Người trong tình hình hiện nay một sách sát hợp, có hiệu quả, theo chúng tôi, cần thực hiện một số nội dung chính sau đây:

undefined

Chủ tịch Hồ Chí Minh mãi là tấm gương sáng ngời về thực hành cần, kiệm, liêm, chính.
Ảnh: Chủ tịch Hồ Chí Minh tròng cây lưu niệm tại xã Vật Lai, Hà Tây (cũ), xuân Kỷ Dậu (1969)

Thứ nhất, cán bộ, đảng viên, công chức phải cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, tổ chức thực hiện công việc khoa học, hiệu quả.

Theo Hồ Chí Minh, để phụng sự Tổ quốc, đoàn thể, giai cấp, nhân dân ngày càng tốt hơn thì “anh em viên chức bây giờ phải có bốn đức tính là: cần, kiệm, liêm, chính”2. Hồ Chí Minh yêu cầu, cán bộ, công chức phải có sự cần cù, chịu khó, chăm chỉ trong công việc được giao, làm việc phải có tổ chức thì mới đạt kết quả cao nhất; thực hiện công việc phải có chương trình, kế hoạch cụ thể, nội dung công việc trong ngày, trong tuần, trong tháng phải rõ ràng, khoa học, chặt chẽ; làm việc phải bảo đảm thời gian theo quy định, không được lấy thời gian làm việc công để làm việc tư. Người cũng yêu cầu các cán bộ, công chức phải khắc phục thói làm việc một cách tùy tiện, lộn xộn, được chăng hay chớ, không có nền nếp, khoa học, không có óc tổ chức, không thấy việc chính để tập trung thực hiện, lại chỉ làm những việc không chính yếu, lặt vặt. Người chỉ rõ: “nhiều khi có người rất rỗi rãi, cả ngày chỉ chạy ra chạy vào cho có chuyện, có người lại bù đầu rối óc vì một mình phải kiêm đến mấy việc: nào ngoại giao, nào tư pháp, nào tài chính. Chia công việc không khéo thành ra bao biện: nhiều việc quá thì sao làm được đến nơi đến chốn, vì thì giờ và sức lực người ta chỉ có chừng”3. Hồ Chí Minh cũng phê phán tình trạng làm việc tuy có kế hoạch nhưng sắp xếp, phân công công việc không hợp lý, cũng ảnh hưởng đến việc thực hiện chức trách nhiệm vụ, công việc được giao của cán bộ, đảng viên, công chức, thì có cần cù, siêng năng đến mấy cũng không hoàn thành, có khi còn hỏng việc. Đó là: “Có kế hoạch làm việc nhưng sắp đặt công việc không khéo, phân công không sáng suốt thì việc cũng đến hỏng. Người nói giỏi lại cho vào việc chỉ cần khéo chân tay, người viết giỏi lại cho làm việc về lao động thì nhất định không thể nào thành công được”4.

Chủ tịch Hồ Chí Minh căn dặn: “Cơm chúng ta ăn, áo chúng ta mặc, vật liệu chúng ta dùng, đều do mồ hôi nước mắt của nhân dân mà ra. Vì vậy chúng ta phải đền bù xứng đáng cho nhân dân. Muốn làm như vậy, chúng ta phải cố gắng thực hiện Cần, Kiệm, Liêm, Chính”5. Người cán bộ, đảng viên, công chức làm việc công, tiêu tiền công, lại có ít nhiều quyền hành nếu không có ý thức, tinh thần trách nhiệm cao, không có tính tiên phong gương mẫu, không vượt lên được chính bản thân mình, không biết tiết kiệm, lại còn tiêu xài phung phí của công thì rất dễ hủ bại, tha hóa. Theo Người, một dân tộc biết cần, kiệm, liêm, chính “là một dân tộc giàu về vật chất, mạnh về tinh thần, là một dân tộc văn minh tiến bộ”.

Do vậy, từng cán bộ, đảng viên, công chức phải cần cù, chịu khó, tích cực, hăng hái, siêng năng trong công việc, nhiệm vụ được giao. Tiết kiệm thời gian, thời giờ làm việc, tiết kiệm điện, văn phòng phẩm phục vụ công tác; tranh thủ, tận dụng tối đa giờ làm việc để làm việc có kết quả, hiệu quả cao nhất; không lợi dụng thời gian làm việc công để làm việc riêng. Làm việc với phương châm: làm hết việc trong ngày, không làm hết giờ hành chính. Phải liêm khiết, gương mẫu trong công tác, ứng xử, hoạt động. Có thái độ chính trực, có chính

kiến trong công việc.

Trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, dù đơn giản, hay phức tạp, dù nhiều hay ít, dù bình thường hay khẩn cấp, cũng phải tuân thủ nghiêm ngặt quy chế, quy trình, thủ tục, không làm tắt, làm trái quy định, trái với lương tâm của người cán bộ, công chức, không có động cơ cá nhân hay thiên tư, thiên kiến trong công việc. Tuy nhiên, cũng không được cứng nhắc, máy móc, phải linh hoạt, sáng tạo, không ngừng cải tiến, đổi mới để hoàn thành công việc nhanh nhất với chi phí thấp nhất và thời gian ngắn nhất.

Thứ hai, cán bộ, đảng viên, công chức phải nêu cao tính chủ động, sáng tạo, hết lòng, hết sức với công việc, nhiệm vụ, phần việc được giao.

Để nêu cao ý thức, trách nhiệm, Chủ tịch Hồ Chí Minh đòi hỏi các cán bộ, đảng viên, công chức phải có tinh thần chủ động, tự động trong thực thi công vụ, thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao trong mọi điều kiện, hoàn cảnh, kể cả khi gặp khó khăn, trở ngại, thử thách cam go nhất. Người phân tích một cách cặn kẽ về tự động là: “Tự động là không phải tựa vào ai, là tự mình biết biến báo xoay xở, tự mình biết thực hành công tác theo nhiều hình thức mới mẻ, phong phú”6. Hồ Chí Minh phê phán tình trạng: “một khi nhận được mệnh lệnh gì của cấp trên là chỉ biết cắm đầu cắm cổ thi hành đúng như vậy, thi hành một cách máy móc. Họ không biết tùy hoàn cảnh địa phương, tùy tình thế từng lúc mà châm chước đi, không biết biến báo, làm khác đi ít nhiều cho được thích hợp... Khi có công tác thì đem thi hành một cách máy móc. Khi làm xong việc lại chỉ ngồi không, không chịu bới việc ra mà làm nữa, cứ ỳ ra như xe bò lên dốc, không có người đẩy là y như đứng lại”7. Từ đó, Hồ Chí Minh yêu cầu, đòi hỏi cán bộ, đảng viên, công chức phải năng động, sáng tạo, tự động thực hiện công việc phù hợp với tình hình, hoàn cảnh cụ thể, không nản chí, do dự, thụ động, không tự tiện, vì: “Có mắt ta phải trông, có óc ta phải nghĩ, có tay ta phải làm chứ”8. Đồng thời, Người cũng nhắc nhở: “Nhưng tự động không phải là tự tiện. Nhiều bạn lại hiểu nghĩa tự động sai lạc hẳn đi, không coi kỷ luật chính trị vào đâu, muốn làm gì là cứ tự ý làm bừa đi, chẳng bàn hỏi thảo luận với ai, không theo pháp luật Chính phủ ban hành, không dựa vào ý nguyện dân chúng”9.

Hồ Chí Minh yêu cầu cán bộ, đảng viên, công chức phải nắm vững và thực hiện tốt công việc phục vụ nhân dân với phương pháp phù hợp là: “Việc gì lợi cho dân, ta phải hết sức làm. Việc gì hại đến dân, ta phải hết sức tránh”10. Muốn vậy, đòi hỏi cán bộ, công chức phải luôn luôn ghi lòng tạc dạ, trau dồi và thực hiện đúng và tốt những đức tính sau:

“1) Không tự kiêu, không có cái bệnh làm “quan cách mạng”.

2) Phải siêng năng: siêng nghe, siêng thấy, siêng đi, siêng nghĩ, siêng nói, siêng làm.

3) Cầu tiến bộ luôn luôn, không lúc nào ngừng nghiên cứu, tự luyện, sửa chữa những khuyết điểm.

4) Trung thành với mục đích cách mạng: Giữ cho nước nhà được độc lập, nòi giống được tự do”11.

Mặt khác, theo Hồ Chí Minh, là cán bộ, đảng viên, công chức không nên suy bì xem công việc của mình có quan trọng hay không, có đem lại lợi lộc gì cho bản thân và gia đình hay không. Mà phải thấy được rằng, công việc nào cũng cần thiết, quan trọng đối với cách mạng. Khi đã được Chính phủ, đoàn thể, cơ quan, tổ chức giao và làm bất kỳ việc gì, dù gặp khó khăn, trở ngại, kể cả phải thiệt hại đến lợi ích vật chất của cá nhân, gia đình mình, thậm chí phải hi sinh đến tính mạng của mình cũng phải quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ, không được thoái thác, không được chùn bước. Vì vậy, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn nhắc nhở: “Đã phụ trách việc gì, thì quyết làm cho kỳ được, cho đến nơi đến chốn, không sợ khó nhọc, không sợ nguy hiểm”12.

Thứ ba, phải nêu cao tinh thần trách nhiệm gắn với tự phê bình, phê bình và tiếp thu phê bình để phát huy ưu điểm, sửa chữa khuyết điểm.

Hồ Chí Minh yêu cầu: “Bất kỳ ai, ở địa vị nào, làm công tác gì, gặp hoàn cảnh nào, đều phải có tinh thần trách nhiệm13. Cán bộ, công chức là người của Đảng, Nhà nước, khi được phân công công việc gì, dù to hay nhỏ, dù quan trọng hay ít quan trọng, dù phức tạp hay ít phức tạp đều phải thấy được công việc đó là rất vinh quang, đáng tự hào, phải nêu cao ý thức, trách nhiệm, chủ động sáng tạo, thực hiện hết sức mình để hoàn thành một cách nhanh nhất, hiệu quả nhất, đem lại kết quả cao nhất, nhưng với chi phí thấp nhất, nếu có bị ảnh hưởng hoặc bị thiệt hại do nguyên nhân khách quan hoặc tình trạng bất khả kháng thì chỉ bị ảnh hưởng, gây thiệt hại nhỏ nhất, không đáng kể.

Muốn được như vậy, theo Chủ tịch Hồ Chí Minh, cán bộ, đảng viên, công chức phải có tinh thần tự chỉ trích, tự phê bình. Người chỉ rõ: “Có nhiều đồng chí hoặc tự cho mình có trình độ nhận thức cao, có kinh nghiệm đầy đủ về công tác - hoặc vì không có tinh thần tiến thủ, chỉ biết tới đâu hay đó, nên không chịu học tập, không biết tự chỉ trích để sửa đổi những lầm lỗi và bồi bổ những thiếu sót. Phải biết rằng tình hình khách quan thay đổi hàng giờ hàng phút, một chủ trương của ta hôm nay đúng, hôm sau đã không hợp thời, nếu ta không tỉnh táo kiểm điểm những tư tưởng hành vi của ta để bỏ đi những cái quá thời, sai hỏng, nhất định ta sẽ không theo kịp tình thế, ta sẽ bị bỏ rơi, bị các bạn tỉnh táo nhanh nhẹn hơn vượt đi trước”14. Từ đó, Người cho rằng: “Muốn được thích hợp với tình thế, muốn cùng tiến hay vượt các bạn khác, ta cần phải nhận thức và tự giáo dục không ngừng, cần phải có sự thành thực tự vạch ra những khuyết điểm sai lầm để bồi bổ và sửa đổi đi. Sau khi làm xong một công tác gì, hay sau mỗi ngày làm việc, cần phải tự mình kiểm điểm xem có chỗ nào nhầm lẫn, chỗ nào chưa đầy đủ, có được ưu điểm gì nên nhớ, được kinh nghiệm gì quý đáng ghi. Phải bỏ hẳn thái độ “xong việc thì thôi”. Không chịu tự phê bình, tự chỉ trích thì không bao giờ tấn tới được”15.

Trong giai đoạn hiện nay, mỗi cán bộ, đảng viên, công chức phải thấm nhuần những lời dạy trên của Chủ tịch Hồ Chí Minh, phải chủ động nêu cao ý thức trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ, công việc, phần việc được giao. Phải tự soát xét, kiểm tra lại công việc hằng ngày đã thực hiện đến đâu, với mức độ, kết quả như thế nào; còn những gì chưa làm được hay làm với kết quả chưa như mong muốn cần điều chỉnh, khắc phục cho tốt hơn. Làm rõ những khó khăn, vướng mắc trong việc thực hiện nhiệm vụ, công việc, phần việc được giao, nguyên nhân dẫn đến tình trạng đó.

Khi nhận ra thiếu sót, hạn chế, khuyết điểm, thậm chí là sai lầm, vi phạm, phải tự giác nhận trách nhiệm cá nhân, xác định rõ nguyên nhân để có biện pháp sửa chữa, khắc phục, kể cả khắc phục hậu quả do mình gây ra, phấn đấu vươn lên; không tranh công, đổ lỗi cho khách quan, cho người khác. Tiếp thu ý kiến của lãnh đạo cơ quan, đơn vị, đồng chí, đồng nghiệp... để phát huy mặt mạnh; khắc phục, sửa chữa, điều chỉnh mặt yếu. Khi cần thiết, cán bộ, công chức thấy mình không còn đủ uy tín với cơ quan, tổ chức, đơn vị, trước đồng chí, đồng nghiệp, thì phải chủ động xin từ chức, thôi chức, miễn nhiệm; hoặc thấy không còn đủ năng lực, trình độ, khả năng, điều kiện đảm đương nhiệm vụ được giao thì chủ động xin rút, đề nghị tổ chức bố trí công việc khác cho phù hợp hoặc thay thế người đủ điều kiện, khả năng đảm nhiệm. Tuyệt đối không hám danh, hám lợi, không tham quyền, cố vị.

Thứ tư, phải cầu thị, có chí tiến thủ, khiêm tốn, không kiêu ngạo, thỏa mãn với kết quả công việc, nhiệm vụ được giao.

Trong bài nói chuyện tại buổi lễ tốt nghiệp khóa V Trường huấn luyện cán bộ Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh căn dặn: “... anh em phải siêng năng, tiết kiệm, phải có thái độ khiêm nhường, chớ kiêu ngạo. Nếu anh em nhớ được tất cả những điều đó thì không lo gì không tiến bộ được dễ dàng và các công việc của Chính phủ và Đoàn thể giao cho anh em sẽ làm thành công được rực rỡ”16. Phải thực sự cầu thị, luôn có chí tiến thủ, tinh thần cầu tiến bộ. Người chỉ rõ: “Xã hội ngày càng tiến, công tác của ta cũng phải ngày càng tiến... Vì vậy, năng lực của ta, sáng kiến của ta, tiến bộ của ta cũng phải luôn luôn phát triển, tiến lên không ngừng. Không tiến, tức là thoái”17. Tinh thần cầu tiến bộ, học tập không ngừng là một yêu cầu cao đối với mỗi người: “Mỗi một đồng chí ta phải có thái độ khiêm tốn, càng cựu, càng giỏi, càng phải khiêm tốn, phải có lòng cầu tiến bộ, phải nhớ câu nói của ông thầy chúng ta: “Phải học, học thêm, học mãi”. Tự mãn, tự túc là co mình lại, không

cho mình tiến bộ thêm”18.

Ngày nay, mỗi cán bộ, đảng viên, công chức phải thể hiện thái độ khiêm tốn khi thực hiện nhiệm vụ, công việc, phần việc được giao và ngay cả khi đã hoàn thành có kết quả. Phải thực sự cầu thị khi lãnh đạo cơ quan, đơn vị, đồng chí, đồng nghiệp góp ý giúp đỡ với ý tưởng sáng tạo, giải pháp mới, có tính khả thi để thực hiện công việc, nhiệm vụ, phần việc được giao đạt kết quả. Tránh biểu hiện cho rằng mình đã biết, chỉ thực hiện theo suy nghĩ, ý tưởng, phương pháp của mình đã đề ra là phù hợp. Không có thái độ kiêu ngạo, tự cao, tự đại, tự mãn với kết quả thực hiện công việc, nhiệm vụ, phần việc được giao. Chủ động xem xét lại quá trình thực hiện còn những khiếm khuyết, hạn chế gì để sửa chữa, khắc phục, điều chỉnh cho việc thực hiện các công việc, nhiệm vụ tiếp theo có chất lượng, đạt kết quả cao hơn.

Cao Văn Thống
Vụ trưởng Vụ Nghiên cứu, Ủy ban Kiểm tra Trung ương
(Theo Tạp chí Nhịp cầu tri thức)

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Văn bản mới

11/2018/TT-BCT

Quy định thực hiện Quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh Kinh tế Á Âu

Lượt xem:16 | lượt tải:15

50/2018/TT-BTC

về chỉ tiêu thông tin, mẫu chứng từ khai báo khi làm thủ tục xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh đối với phương tiện đường hàng không, đường biển, đường sắt, đường bộ và cửa khẩu đường sông

Lượt xem:34 | lượt tải:11

82/2018/NĐ-CP

Quy định về quản lý khu công nghiệp và khu kinh tế

Lượt xem:22 | lượt tải:4

74/2018/NĐ-CP

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều Luật chất lượng sản phẩm, hàng hóa

Lượt xem:24 | lượt tải:6

69/2018/NĐ-CP

Quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý ngoại thương

Lượt xem:25 | lượt tải:10

24/2018/QĐ-TTg

Ban hành Danh mục và lộ trình phương tiện, thiết bị sử dụng năng lượng phải loại bỏ và các tổ máy phát điện hiệu suất thấp không được xây dựng mới

Lượt xem:16 | lượt tải:7

04/2018/TT-BTTTT

Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông

Lượt xem:20 | lượt tải:8

09/2018/TT-BYT

Danh mục hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong gia dụng và y tế thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Y tế được xác định mã số hàng hóa

Lượt xem:13 | lượt tải:7

07/2018/TT-BCT

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về mức giới hạn hàm lượng formaldehyt và các amin thơm chuyển hóa từ thuốc nhuộm azo trong sản phẩm dệt may

Lượt xem:16 | lượt tải:6

59/2018/NĐ-CP

Quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan

Lượt xem:33 | lượt tải:18
KÊNH TIẾP NHẬN
THÔNG TIN GÓP Ý

ĐT: 0276.3821.429
Email: phongnv_hqtn@customs.gov.vn
Tỷ giá USD
Ngày hiệu lực      Tỷ giá
18/6/2018      22.775,00 đ
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây