Đẩy mạnh cuộc vận động xây dựng người cán bộ, công chức “Trung thành, trách nhiệm, liêm chính, sáng tạo”

Đẩy mạnh cuộc vận động xây dựng người cán bộ, công chức “Trung thành, trách nhiệm, liêm chính, sáng tạo”

 •   22/12/2017 12:54:00 AM
 •   Đã xem: 980
 •   Phản hồi: 0

Công đoàn cơ sở Cục Hải quan tỉnh Tây Ninh đã tổ chức thực hiện cuộc vận động xây dựng người cán bộ, công chức “Trung thành, trách nhiệm, liêm chính, sáng tạo”, cụ thể hóa và gắn với các tiêu chí cần, kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư trong “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”

Hồ Chí Minh toàn tập - Tập 12 (Nxb. Chính trị quốc gia - 2000)

Hồ Chí Minh toàn tập - Tập 12 (Nxb. Chính trị quốc gia - 2000)

 •   22/06/2017 11:02:00 AM
 •   Đã xem: 237
 •   Phản hồi: 0

Hồ Chí Minh toàn tập - Tập 11 (Nxb. Chính trị quốc gia - 2000)

Hồ Chí Minh toàn tập - Tập 11 (Nxb. Chính trị quốc gia - 2000)

 •   08/06/2017 11:00:00 AM
 •   Đã xem: 176
 •   Phản hồi: 0

Hồ Chí Minh toàn tập - Tập 10 (Nxb. Chính trị quốc gia - 2000)

Hồ Chí Minh toàn tập - Tập 10 (Nxb. Chính trị quốc gia - 2000)

 •   01/06/2017 10:58:00 AM
 •   Đã xem: 128
 •   Phản hồi: 0

Hồ Chí Minh toàn tập - Tập 9 (Nxb. Chính trị quốc gia - 2000)

Hồ Chí Minh toàn tập - Tập 9 (Nxb. Chính trị quốc gia - 2000)

 •   31/05/2017 06:15:00 AM
 •   Đã xem: 180
 •   Phản hồi: 0

Hồ Chí Minh toàn tập - Tập 8 (Nxb. Chính trị quốc gia - 2000)

Hồ Chí Minh toàn tập - Tập 8 (Nxb. Chính trị quốc gia - 2000)

 •   30/05/2017 06:11:00 AM
 •   Đã xem: 121
 •   Phản hồi: 0

Hồ Chí Minh toàn tập - Tập 7 (Nxb. Chính trị quốc gia - 2000)

Hồ Chí Minh toàn tập - Tập 7 (Nxb. Chính trị quốc gia - 2000)

 •   24/05/2017 06:07:00 AM
 •   Đã xem: 181
 •   Phản hồi: 0

Hồ Chí Minh toàn tập - Tập 6 (Nxb. Chính trị quốc gia - 2000)

Hồ Chí Minh toàn tập - Tập 6 (Nxb. Chính trị quốc gia - 2000)

 •   20/05/2017 06:02:00 AM
 •   Đã xem: 125
 •   Phản hồi: 0

Hồ Chí Minh toàn tập - Tập 5 (Nxb. Chính trị quốc gia - 2000)

Hồ Chí Minh toàn tập - Tập 5 (Nxb. Chính trị quốc gia - 2000)

 •   19/05/2017 05:47:00 AM
 •   Đã xem: 314
 •   Phản hồi: 0

Hồ Chí Minh toàn tập - Tập 4 (Nxb. Chính trị quốc gia - 2000)

Hồ Chí Minh toàn tập - Tập 4 (Nxb. Chính trị quốc gia - 2000)

 •   18/05/2017 05:38:00 AM
 •   Đã xem: 396
 •   Phản hồi: 0

Hồ Chí Minh toàn tập - Tập 3 (Nxb. Chính trị quốc gia - 2000)

Hồ Chí Minh toàn tập - Tập 3 (Nxb. Chính trị quốc gia - 2000)

 •   17/05/2017 10:18:00 AM
 •   Đã xem: 237
 •   Phản hồi: 0

Hồ Chí Minh tuyển tập (1945 - 1954) - Tập 2 (Nxb. Chính trị quốc gia - 2002)

Hồ Chí Minh tuyển tập (1945 - 1954) - Tập 2 (Nxb. Chính trị quốc gia - 2002)

 •   16/05/2017 09:39:00 AM
 •   Đã xem: 264
 •   Phản hồi: 0

LỜI GIỚI THIỆU TẬP 2

Hồ Chí Minh tuyển tập (1919 - 1945) - Tập 1 (Nxb. Chính trị quốc gia - 2002)

Hồ Chí Minh tuyển tập (1919 - 1945) - Tập 1 (Nxb. Chính trị quốc gia - 2002)

 •   30/04/2017 03:59:00 AM
 •   Đã xem: 282
 •   Phản hồi: 0

Bác Hồ và cán bộ

Tư tưởng Hồ Chí Minh về đánh giá và sử dụng cán bộ

 •   31/03/2017 09:26:00 AM
 •   Đã xem: 364
 •   Phản hồi: 0

Tư tưởng Hồ Chí Minh về đánh giá, sử dụng cán bộ là kết tinh truyền thống, nghệ thuật hay phương sách dùng người của cha ông ta trong lịch sử. Hồ Chí Minh đã đi xa nhưng quan điểm của Người về đánh giá và sử dụng cán bộ đến nay vẫn còn nguyên giá trị, Đảng ta tiếp tục kế thừa vận dụng sáng tạo trong thực hiện công tác cán bộ. Đặc biệt, kiên quyết đấu tranh ngăn chặn cục bộ, bè phái, lợi ích nhóm nhằm phát huy năng lực, sở trường của người cán bộ, nâng cao hiệu quả công tác, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp đổi mới.

Chủ tịch Hồ Chí Minh nói chuyện với công nhân Nhà máy xe lửa Gia Lâm (19-5-1955)

Nêu cao tinh thần trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, công chức theo tư tưởng Hồ Chí Minh

 •   16/11/2016 08:21:00 AM
 •   Đã xem: 442
 •   Phản hồi: 0

Trong cuộc đời và sự nghiệp của mình, Chủ tịch Hồ Chí Minh sớm nhận thấy và luôn căn dặn, nhắc nhở, yêu cầu cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức phải thực hiện tốt cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư; đồng thời phải hết sức nêu cao tinh thần trách nhiệm trước nhiệm vụ, công việc được giao, dù là việc lớn hay việc nhỏ, việc đơn giản hay phức tạp, nhiệm vụ bình thường hay quan trọng, bí mật...

Bìa hai cuốn sách (Ảnh: infonet.vn)

Phát hành 2 cuốn sách về Chủ tịch Hồ Chí Minh

 •   19/05/2016 01:18:00 PM
 •   Đã xem: 1399
 •   Phản hồi: 0

(ĐCSVN) - Nhân dịp kỷ niệm 126 năm sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2016), Nhà xuất bản Thông tin & Truyền thông giới thiệu 2 ấn phẩm về Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Chỉ thị của Bộ Chính trị khóa XII về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Chỉ thị của Bộ Chính trị khóa XII về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

 •   17/05/2016 01:11:00 PM
 •   Đã xem: 1343
 •   Phản hồi: 0

Ngày 15-5-2016, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tạp chí Xây dựng Đảng trân trọng giới thiệu toàn văn Chỉ thị.

Bác Hồ với khách quốc tế.

Tinh thần quốc tế trong sáng

 •   30/04/2016 05:15:00 AM
 •   Đã xem: 1692
 •   Phản hồi: 0

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn quan tâm đến vấn đề đạo đức và giáo dục đạo đức cách mạng cho cán bộ, đảng viên. Trong những tác phẩm, bài nói, bài viết, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nhiều lần nói đến các phẩm chất đạo đức.

Bác Hồ trao cờ "Trung với nước, hiếu với dân"

Phẩm chất đạo đức "trung với nước, hiếu với dân" trong tư tưởng Hồ Chí Minh

 •   18/04/2016 04:44:00 AM
 •   Đã xem: 798
 •   Phản hồi: 0

Hồ Chí Minh cho rằng phẩm chất đạo đức quan trọng và bao trùm nhất của con người Việt Nam là trung với nước, hiếu với dân.


Các tin khác

Văn bản mới

985/QĐ-TTg

Quyết định ban hành kế hoạch thực hiện Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Lượt xem:124 | lượt tải:67

1925/QĐ-TCHQ

Quyết định số 1925/QĐ-TCHQ ngày 29/6/2018 của Tổng cục Hải quan về việc ban hành sổ tay nghiệp vụ quản lý thuế ( tại cấp Chi cục HQ)

Lượt xem:129 | lượt tải:45

1919/QĐ-TCHQ

về việc ban hành quy trình miễn thuế, giảm thuế, hoàn thuế, không thu thuế, xử lý tiền nộp thừa đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu

Lượt xem:110 | lượt tải:44

1920/QĐ-TCHQ

Quyết định số 1920/QĐ-TCHQ ngày 28/6/2018 về việc Ban hành sổ tay nghiệp vụ Thực hiện thủ tục thông quan hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu (tại cấp Chi cục Hải quan)

Lượt xem:120 | lượt tải:51

1921/QĐ-TCHQ

Quyết định 1921/QĐ-TCHQ năm 2018 về quy trình phân loại hàng hóa, áp dụng mức thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu do Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ban hành

Lượt xem:254 | lượt tải:105

87/2018/NĐ-CP

Về kinh doanh khí

Lượt xem:108 | lượt tải:50

12/2018/TT-BCT

hướng dẫn Luật Quản lý ngoại thương và Nghị định 69/2018/NĐ-CP hướng dẫn Luật Quản lý ngoại thương do Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành

Lượt xem:257 | lượt tải:111

1810/QĐ-TCHQ

Quyết định 1810/QĐ-TCHQ ngày 15/6/2018 về việc ban hành Quy trình kiểm tra, tham vấn và xác định trị giá hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu trong quá trình làm thủ tục hải quan

Lượt xem:139 | lượt tải:64

1811/QĐ-TCHQ

Ban hành Quy chế xây dựng, quản lý, sử dụng cơ sở dữ liệu trị giá hải quan

Lượt xem:121 | lượt tải:76

225/CP-KTTH

Công văn 225/CP-KTTH năm 2018 về đính chính Biểu thuế nhập khẩu do Chính phủ ban hành

Lượt xem:127 | lượt tải:51
KÊNH TIẾP NHẬN
THÔNG TIN GÓP Ý

ĐT: 0276.3821.429
Email: phongnv_hqtn@customs.gov.vn
Tỷ giá USD
Ngày hiệu lực      Tỷ giá
01/10/2018      23.305,00 đ
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây