Đẩy mạnh cuộc vận động xây dựng người cán bộ, công chức “Trung thành, trách nhiệm, liêm chính, sáng tạo”

Đẩy mạnh cuộc vận động xây dựng người cán bộ, công chức “Trung thành, trách nhiệm, liêm chính, sáng tạo”

 •   22/12/2017 06:54:00 AM
 •   Đã xem: 1224
 •   Phản hồi: 0

Công đoàn cơ sở Cục Hải quan tỉnh Tây Ninh đã tổ chức thực hiện cuộc vận động xây dựng người cán bộ, công chức “Trung thành, trách nhiệm, liêm chính, sáng tạo”, cụ thể hóa và gắn với các tiêu chí cần, kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư trong “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”

Hồ Chí Minh toàn tập - Tập 12 (Nxb. Chính trị quốc gia - 2000)

Hồ Chí Minh toàn tập - Tập 12 (Nxb. Chính trị quốc gia - 2000)

 •   22/06/2017 04:02:00 PM
 •   Đã xem: 363
 •   Phản hồi: 0

Hồ Chí Minh toàn tập - Tập 11 (Nxb. Chính trị quốc gia - 2000)

Hồ Chí Minh toàn tập - Tập 11 (Nxb. Chính trị quốc gia - 2000)

 •   08/06/2017 04:00:00 PM
 •   Đã xem: 284
 •   Phản hồi: 0

Hồ Chí Minh toàn tập - Tập 10 (Nxb. Chính trị quốc gia - 2000)

Hồ Chí Minh toàn tập - Tập 10 (Nxb. Chính trị quốc gia - 2000)

 •   01/06/2017 03:58:00 PM
 •   Đã xem: 274
 •   Phản hồi: 0

Hồ Chí Minh toàn tập - Tập 9 (Nxb. Chính trị quốc gia - 2000)

Hồ Chí Minh toàn tập - Tập 9 (Nxb. Chính trị quốc gia - 2000)

 •   31/05/2017 11:15:00 AM
 •   Đã xem: 329
 •   Phản hồi: 0

Hồ Chí Minh toàn tập - Tập 8 (Nxb. Chính trị quốc gia - 2000)

Hồ Chí Minh toàn tập - Tập 8 (Nxb. Chính trị quốc gia - 2000)

 •   30/05/2017 11:11:00 AM
 •   Đã xem: 218
 •   Phản hồi: 0

Hồ Chí Minh toàn tập - Tập 7 (Nxb. Chính trị quốc gia - 2000)

Hồ Chí Minh toàn tập - Tập 7 (Nxb. Chính trị quốc gia - 2000)

 •   24/05/2017 11:07:00 AM
 •   Đã xem: 366
 •   Phản hồi: 0

Hồ Chí Minh toàn tập - Tập 6 (Nxb. Chính trị quốc gia - 2000)

Hồ Chí Minh toàn tập - Tập 6 (Nxb. Chính trị quốc gia - 2000)

 •   20/05/2017 11:02:00 AM
 •   Đã xem: 246
 •   Phản hồi: 0

Hồ Chí Minh toàn tập - Tập 5 (Nxb. Chính trị quốc gia - 2000)

Hồ Chí Minh toàn tập - Tập 5 (Nxb. Chính trị quốc gia - 2000)

 •   19/05/2017 10:47:00 AM
 •   Đã xem: 643
 •   Phản hồi: 0

Hồ Chí Minh toàn tập - Tập 4 (Nxb. Chính trị quốc gia - 2000)

Hồ Chí Minh toàn tập - Tập 4 (Nxb. Chính trị quốc gia - 2000)

 •   18/05/2017 10:38:00 AM
 •   Đã xem: 732
 •   Phản hồi: 0

Hồ Chí Minh toàn tập - Tập 3 (Nxb. Chính trị quốc gia - 2000)

Hồ Chí Minh toàn tập - Tập 3 (Nxb. Chính trị quốc gia - 2000)

 •   17/05/2017 03:18:00 PM
 •   Đã xem: 370
 •   Phản hồi: 0

Hồ Chí Minh tuyển tập (1945 - 1954) - Tập 2 (Nxb. Chính trị quốc gia - 2002)

Hồ Chí Minh tuyển tập (1945 - 1954) - Tập 2 (Nxb. Chính trị quốc gia - 2002)

 •   16/05/2017 02:39:00 PM
 •   Đã xem: 466
 •   Phản hồi: 0

LỜI GIỚI THIỆU TẬP 2

Hồ Chí Minh tuyển tập (1919 - 1945) - Tập 1 (Nxb. Chính trị quốc gia - 2002)

Hồ Chí Minh tuyển tập (1919 - 1945) - Tập 1 (Nxb. Chính trị quốc gia - 2002)

 •   30/04/2017 08:59:00 AM
 •   Đã xem: 392
 •   Phản hồi: 0

Bác Hồ và cán bộ

Tư tưởng Hồ Chí Minh về đánh giá và sử dụng cán bộ

 •   31/03/2017 02:26:00 PM
 •   Đã xem: 442
 •   Phản hồi: 0

Tư tưởng Hồ Chí Minh về đánh giá, sử dụng cán bộ là kết tinh truyền thống, nghệ thuật hay phương sách dùng người của cha ông ta trong lịch sử. Hồ Chí Minh đã đi xa nhưng quan điểm của Người về đánh giá và sử dụng cán bộ đến nay vẫn còn nguyên giá trị, Đảng ta tiếp tục kế thừa vận dụng sáng tạo trong thực hiện công tác cán bộ. Đặc biệt, kiên quyết đấu tranh ngăn chặn cục bộ, bè phái, lợi ích nhóm nhằm phát huy năng lực, sở trường của người cán bộ, nâng cao hiệu quả công tác, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp đổi mới.

Chủ tịch Hồ Chí Minh nói chuyện với công nhân Nhà máy xe lửa Gia Lâm (19-5-1955)

Nêu cao tinh thần trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, công chức theo tư tưởng Hồ Chí Minh

 •   16/11/2016 02:21:00 PM
 •   Đã xem: 638
 •   Phản hồi: 0

Trong cuộc đời và sự nghiệp của mình, Chủ tịch Hồ Chí Minh sớm nhận thấy và luôn căn dặn, nhắc nhở, yêu cầu cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức phải thực hiện tốt cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư; đồng thời phải hết sức nêu cao tinh thần trách nhiệm trước nhiệm vụ, công việc được giao, dù là việc lớn hay việc nhỏ, việc đơn giản hay phức tạp, nhiệm vụ bình thường hay quan trọng, bí mật...

Bìa hai cuốn sách (Ảnh: infonet.vn)

Phát hành 2 cuốn sách về Chủ tịch Hồ Chí Minh

 •   19/05/2016 06:18:00 PM
 •   Đã xem: 1468
 •   Phản hồi: 0

(ĐCSVN) - Nhân dịp kỷ niệm 126 năm sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2016), Nhà xuất bản Thông tin & Truyền thông giới thiệu 2 ấn phẩm về Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Chỉ thị của Bộ Chính trị khóa XII về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Chỉ thị của Bộ Chính trị khóa XII về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

 •   17/05/2016 06:11:00 PM
 •   Đã xem: 1419
 •   Phản hồi: 0

Ngày 15-5-2016, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tạp chí Xây dựng Đảng trân trọng giới thiệu toàn văn Chỉ thị.

Bác Hồ với khách quốc tế.

Tinh thần quốc tế trong sáng

 •   30/04/2016 10:15:00 AM
 •   Đã xem: 2002
 •   Phản hồi: 0

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn quan tâm đến vấn đề đạo đức và giáo dục đạo đức cách mạng cho cán bộ, đảng viên. Trong những tác phẩm, bài nói, bài viết, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nhiều lần nói đến các phẩm chất đạo đức.

Bác Hồ trao cờ "Trung với nước, hiếu với dân"

Phẩm chất đạo đức "trung với nước, hiếu với dân" trong tư tưởng Hồ Chí Minh

 •   18/04/2016 09:44:00 AM
 •   Đã xem: 1225
 •   Phản hồi: 0

Hồ Chí Minh cho rằng phẩm chất đạo đức quan trọng và bao trùm nhất của con người Việt Nam là trung với nước, hiếu với dân.


Các tin khác

Văn bản mới

591/TCHQ-CNTT

Triển khai thực hiện cơ chế Một cửa quốc gia

Lượt xem:28 | lượt tải:14

592/TCHQ-CNTT

Triển khai thực hiện cơ chế Một cửa quốc gia

Lượt xem:27 | lượt tải:11

78/TB-HQTN

Thông báo Lịch tiếp công dân của Cục Hải quan tỉnh Tây Ninh

Lượt xem:74 | lượt tải:22

44/2018/TT-BCT

Tạm ngừng kinh doanh tạm nhập, tái xuất gỗ tròn, gỗ xẻ từ rừng tự nhiên từ Lào và Campuchia..

Lượt xem:96 | lượt tải:38

4243/QĐ-BCT

Giữ nguyên việc áp dụng biện pháp chống bán phá giá đối với một số mặt hàng thép hình chữ H có xuất xứ từ nước Công hòa Nhân dân Trung Hoa.

Lượt xem:98 | lượt tải:38

4244/QĐ-BCT

Giữ nguyên việc áp dụng biện pháp chống bán phá giá đối với một số sản phẩm thép mạ có xuất xứ từ nước Công hòa Nhân dân Trung Hoa và nước Đại Hàn Dân Quốc

Lượt xem:89 | lượt tải:37

12898/BTC-CST

Thuế GTGT hàng nhập khẩu đối với thuốc bảo vệ thực vật

Lượt xem:115 | lượt tải:48

95/2018/TT-BTC

Bãi bỏ một số Thông tư của Bộ trưởng Bộ Tài chính trong lĩnh vực thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu

Lượt xem:100 | lượt tải:39

144/2018/NĐ-CP

Nghị định 144/2018/NĐ-CP sửa đổi Nghị định về vận tải đa phương thức

Lượt xem:137 | lượt tải:49

11/2018/TT-BTTTT

Thông tư 11/2018/TT-BTTTT về công bố chi tiết Danh mục sản phẩm công nghệ thông tin đã qua sử dụng cấm nhập khẩu kèm theo mã số HS

Lượt xem:99 | lượt tải:53
KÊNH TIẾP NHẬN
THÔNG TIN GÓP Ý

ĐT: 0276.3821.429
Email: phongnv_hqtn@customs.gov.vn
Tỷ giá USD
Ngày hiệu lực      Tỷ giá
01/10/2018      23.305,00 đ
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây