Tìm kiếm văn bản

 Văn bản theo cơ quan ban hành: Chính phủ

STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu File đính kèm
1 12/2019/NĐ-CP 31/01/2019 Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Chính phủ ban hành
2 144/2018/NĐ-CP 15/10/2018 Nghị định 144/2018/NĐ-CP sửa đổi Nghị định về vận tải đa phương thức
3 985/QĐ-TTg 07/08/2018 Quyết định ban hành kế hoạch thực hiện Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính
4 225/CP-KTTH 05/06/2018 Đính chính Biểu thuế nhập khẩu do Chính phủ ban hành
5 53/2018/NĐ-CP 15/04/2018 Sửa đổi, bổ sung Nghị định số 58/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết về kinh doanh sản phẩm, dịch vụ mật mã dân sự và xuất khẩu, nhập khẩu sản phẩm mật mã dân sự
6 61/2018/NĐ-CP 22/04/2018 Về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính
7 87/2018/NĐ-CP 14/06/2018 Về kinh doanh khí
8 225/CP-KTTH 05/06/2018 Công văn 225/CP-KTTH năm 2018 về đính chính Biểu thuế nhập khẩu do Chính phủ ban hành
9 73/2018/NĐ-CP 14/05/2018 Quy định các danh mục chất ma túy và tiền chất
10 69/2018/NĐ-CP 14/05/2018 Quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý ngoại thương
11 74/2018/NĐ-CP 14/05/2018 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều Luật chất lượng sản phẩm, hàng hóa
12 82/2018/NĐ-CP 21/05/2018 Quy định về quản lý khu công nghiệp và khu kinh tế
13 59/2018/NĐ-CP 19/04/2018 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan
14 31/2018/NĐ-CP 07/03/2018 Về hướng dẫn Luật Quản lý ngoại thương về xuất xứ hàng hóa
15 146/2017/NĐ-CP 14/12/2017 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 100/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 và Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ
16 22/2018/NĐ-CP 22/02/2018 Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật sở hữu trí tuệ năm 2005 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật sở hữu trí tuệ năm 2009 về quyền tác giả, quyền liên quan
17 19/2018/NĐ-CP 01/02/2018 Quy định về việc tính tổng khối lượng hoặc thể tích chất ma túy tại một số điều của Bộ Luật Hình sự năm 2015
18 15/2018/NĐ-CP 01/02/2018 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật an toàn thực phẩm
19 14/2018/NĐ-CP 22/01/2018 Quy định chi tiết về hoạt động thương mại biên giới
20 10/2018/NĐ-CP 14/01/2018 Quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý ngoại thương về các biện pháp phòng vệ thương mại
21 09/2018/NĐ-CP 14/01/2018 Quy định chi tiết Luật thương mại và Luật Quản lý ngoại thương về hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa của nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam
22 08/2018/NĐ-CP 14/01/2018 Sửa đổi một số Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Công Thương
23 113/2017/NĐ-CP 08/10/2017 Nghị định số 113/2017/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật hóa chất
24 156/2017/NĐ-CP 26/12/2017 Nghị định số 156/2017/NĐ-CP ngày 27/12/2017 ban hành Biểu thuế Nhập Khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại hàng hóa Asean giai đoạn 2018 - 2022
25 155/2017/NĐ-CP 26/12/2017 Nghị định số 155/2017/NĐ-CP ngày 27/12/2017 ban hành Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định giữa Việt Nam và Nhật Bản về đối tác kinh tế giai đoạn 2018 - 2023
26 154/2017/NĐ-CP 26/12/2017 Nghị định số 154/2017/NĐ-CP ngày 27/12/2017 ban hành Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại tự do giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Chi Lê giai đoạn 2018 - 2022
27 153/2017/NĐ-CP 26/12/2017 Nghị định số 153/2017/NĐ-CP ngày 27/12/2017 ban hành Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại hàng hóa Asean - Trung Quốc giai đoạn 2018 - 2022
28 150/2017/NĐ-CP 25/12/2017 Nghị định số 150/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 ban hành Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại tự do giữa một bên là Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và bên kia là Liên minh kinh tế Á - Âu và các nước thành viên giai đoạn 2018 - 2022.
29 160/2017/NĐ-CP 26/12/2017 Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Đối tác kinh tế toàn diện ASEAN - Nhật Bản giai đoạn 2018 - 2023
30 159/2017/NĐ-CP 26/12/2017 Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại hàng hóa ASEAN - Ấn Độ giai đoạn 2018 - 2022
31 158/2017/NĐ-CP 26/12/2017 Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định thành lập Khu vực Thương mại tự do ASEAN - Ốt-xtrây-lia - Niu Di-lân giai đoạn 2018 - 2022
32 157/2017/NĐ-CP 26/12/2017 Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại Hàng hóa ASEAN - Hàn Quốc giai đoạn 2018 - 2022
33 149/2017/NĐ-CP 25/12/2017 Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - Hàn Quốc giai đoạn 2018 - 2022
34 125/2017/NĐ-CP 15/11/2017 Nghị định số 125/2017/NĐ-CP ngày 16/11/2017 của Chỉnh phủ về việc Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 122/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 năm 2016 của Chính phủ về Biểu thuế xuất khẩu, biểu thuế nhập khẩu ưu đãi, Danh mục hàng hóa và mức thuế tuyệt đối, thuế hỗn hợp, thuế nhập khẩu ngoài hạn ngạch thuế quan
35 36a/NQ-CP 13/10/2015 Về Chính phủ điện tử
36 35/NQ-CP 15/05/2016 Về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020
37 19/NQ-CP 05/02/2017 Về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2017, định hướng đến năm 2020
38 105/2017/NĐ-CP 13/09/2017 Nghị định 105/2017/NĐ-CP về kinh doanh rượu.
39 108/2017/NĐ-CP 19/09/2017 Về Quản lý phân bón
40 24/2017/NĐ-CP 13/03/2017 Quy định thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt để thực hiện Bản thỏa thuận thúc đẩy thương mại song phương giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Hoàng gia Campuchia năm 2016
41 94/2016/NĐ-CP 30/06/2016 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thống kê
42 85/2016/NĐ-CP 30/06/2016 Về bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ
43 11/CĐ-TTg 01/01/2009 Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh rượu và thuốc lá.
44 13/2009/NĐ-CP 12/02/2009 Sửa đổi, bổ sung một số điều của NĐ số 98/2007/NĐ-CP ngày 07/6/2007 của Chính phủ quy định về xử lý vi phạm pháp luật về thuế và cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế
45 40/2009/NĐ-CP 23/04/2009 Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thú y.
46 47/2009/NĐ-CP 12/05/2009 Quy định xử phạt vi phạm hành chính về quyền tác giả, quyền liên quan.
47 49/2009/NĐ-CP 20/05/2009 Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động chuyển giao công nghệ.
48 95/2009/QĐ-TTg 16/07/2009 V/v cấm sản xuất, nhập khẩu, tàng trữ, vận chuyển, buôn bán, đốt và thả "đèn trời".
49 90/2009/NĐ-CP 19/10/2009 Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động hóa chất.
50 178/2013/NĐ-CP 13/11/2013 Quy định xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm
KÊNH TIẾP NHẬN
THÔNG TIN GÓP Ý

ĐT: 0276.3821.429
Email: phongnv_hqtn@customs.gov.vn
Tỷ giá USD
Ngày hiệu lực      Tỷ giá
01/10/2018      23.305,00 đ
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây