Tìm kiếm văn bản

 Văn bản theo người ký: Vũ Ngọc Anh

STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu File đính kèm
1 1511/TCHQ-GSQL 22/03/2018 Thực hiện Nghị định số 15/2018/NĐ-CP
2 1267/TCHQ-GSQL 09/03/2018 Thực hiện Nghị định số 15/2018/NĐ-CP của Chính phủ
3 386/TCHQ-GSQL 22/01/2018 Kiểm tra chất lượng hàng nhập khẩu thuộc chuyên ngành Bộ LĐ-TBXH
4 6902/TCHQ-GSQL 23/10/2017 Công văn số 6902/TCHQ-GSQL ngày 23/10/2017 của Tổng cục Hải quan về việc thông quan hàng hóa thuộc diện kiểm tra chuyên ngành
5 7218/TCHQ-GSQL 03/11/2017 Công văn số 7218/TCHQ-GSQL ngày 03/11/2017 về việc thực hiện Quyết định số 15/2017/QĐ-TTg
6 7225/TCHQ-GSQL 06/11/2017 Công văn số 7225/TCHQ-GSQL ngày 06/11/2017 về việc tăng cường công tác kiểm tra xuất xứ, nhãn hàng hóa
7 7278/TCHQ-GSQL 07/11/2017 Công văn số 7278/TCHQ-GSQL ngày 07/11/2017 của Tổng cục Hải quan về vướng mắc việc nộp C/O trong trường hợp tờ khai luồng xanh
8 7335/TCHQ-GSQL 08/11/2017 Công văn số 7335/TCHQ-GSQL ngày 08/11/2017 của Tổng cục Hải quan về việc hướng dẫn vướng mắc quản lý hàng hóa mua bán, trao đổi của cư dân biên giới
9 15203/BTC-TCHQ 09/11/2017 Công văn số 15203/BTC-TCHQ ngày 09/11/2017 của Bộ Tài chính về việc nộp C/O đối với mặt hàng than nhập khẩu.
10 7359/TCHQ-GSQL 09/11/2017 Công văn số 7359/TCHQ-GSQL ngày 09/11/2017 của Tổng cục Hải quan về việc kiểm tra thực tế mặt hàng trâu, bò sống nhập khẩu
11 4417/TCHQ-GSQL 30/06/2017 Công văn số 4417/TCHQ-GSQL ngày 30/6/2017 của Tổng cục Hải quan v/v thanh toán tiền mặt đối với mía nhập khẩu
12 10983/TCHQ-GSQL 21/11/2016 Thông báo: Triển khai bổ sung các TTHQĐT trên Hệ thống xử lý dữ liệu điện tử Hải quan
13 5484/TCHQ-GSQL 13/06/2016 Vướng mắc về khai báo hóa đơn
14 5577/TCHQ-GSQL 15/06/2016 V/v thực hiện Thông tư số 41/2015/TT-BTNMT
15 6077/TCHQ-GSQL 30/06/2016 Nhập khẩu phế liệu
16 5992/TCHQ-GSQL 28/06/2016 Công văn số 5992/TCHQ-GSQL ngày 28/6/2016 của Tổng cục Hải quan về điều chỉnh thời hạn hiệu lực của hợp đồng gia công
17 6006/TCHQ-GSQL 28/06/2016 Công văn số 6006/TCHQ-GSQL ngày 28/6/2016 của Tổng cục Hải quan về khai tờ khai vận chuyển độc lập đối với hàng hóa, bưu phẩm, bưu kiện
18 5414/BTC-TCHQ 22/04/2016 V/v hướng dẫn thủ tục hải quan đối với hàng quá cảnh khi hệ thống VNACCS có sự cố
19 1171/TCHQ-GSQL 17/02/2016 Công văn số 1171/TCHQ-GSQL ngày 17/2/2016 của Tổng cục Hải quan về việc thủ tục hải quan đối với hàng hoá GC, SXXK, DNCX
20 1122/TCHQ-GSQL 05/02/2016 Công văn số 1122/TCHQ-GSQL ngày 5/2/2016 của Tổng cục Hải quan về việc kiểm tra tính hợp lệ của C/O
21 1104/TCHQ-GSQL 04/02/2016 Công văn số 1104/TCHQ-GSQL ngày 4/2/2016 của Tổng cục Hải quan về việc hướng dẫn thủ tục XK khoáng sản
22 597/TCHQ-GSQL 21/01/2016 V/v Thực hiện báo cáo quyết toán
23 10560/TCHQ-GSQL 11/11/2015 Công văn số 10560/TCHQ-GSQL ngày 1/11/2015 về nhập khẩu gỗ Trắc từ Lào quá cảnh qua Campuchia vào Việt Nam
24 10557/TCHQ-GSQL 11/11/2015 Công văn số 10557/TCHQ-GSQL ngày 11/11/2015 về xác định NL, VT dư thừa NK để gia công
25 10298/TCHQ-GSQL 03/11/2015 Công văn số 10298/TCHQ-GSQL ngày 3/11/2015 về hướng dẫn thủ tục đối với hàng hoá là nguyên liệu phục vụ sản xuất gửi kho ngoại quan
26 3353/QĐ-TCHQ 30/10/2015 Quyết định số 3353/QĐ-TCHQ ngày 30/10/2015 về công nhận địa điểm tập kết, kiểm tra hàng hoá XK, NK ở biên giới tại khu vực CKQT Xa Mát tỉnh Tây Ninh
27 7567/TCHQ-GSQL 19/08/2015 Công văn số 7567/TCHQ-GSQL ngày 19/8/2015 về xử lý hàng hóa thực phẩm đông lạnh TNTX
28 7396/TCHQ-GSQL 13/08/2015 Công văn số 7396/TCHQ-GSQL ngày 13/8/2015 về hướng dẫn thủ tục hải quan
29 7336/TCHQ-GSQL 12/08/2015 Công văn số 7336/TCHQ-GSQL ngày 12/8/2015 về thủ tục hải quan, giám sát hải quan đối với hàng hóa XK, NK được người XNC mang theo đường hành lý
30 7208/TCHQ-GSQL 06/08/2015 Công văn số 7208/TCHQ-GSQL ngày 6/8/2015 về hướng dẫn thủ tục hải quan đối với máy móc TX-TN vận chuyển từ nước thứ 2 sang nước thứ 3 trước khi tái nhập về Việt Nam
31 7157/TCHQ-GSQL 05/08/2015 Công văn số 7157/TCHQ-GSQ ngày 5/8/2015 về mặt hàng rượu, thuốc lá điếu và xe ô tô dưới 9 chỗ ngồi gửi kho ngoại quan
32 6330/TCHQ-GSQL 10/07/2015 Công văn 6330/TCHQ-GSQL ngày 10/7/2015 về giải đáp vướng mắc Thông tư số 38/2015/TT-BTC
33 1849/QĐ-TCHQ 03/07/2015 Quyết định số 1849/QĐ-TCHQ ngày 3/7/2015 về việc thành lập kho ngoại quan
34 1848/QĐ-TCHQ 03/07/2015 Quyết định 1848/QĐ-TCHQ ngày 3/7/2015 v/v thành lập địa điểm thu gom hàng lẻ ở nội địa (CFS)
35 6141/TCHQ-GSQL 03/07/2015 Công văn số 6141/TCHQ-GSQL ngày 3/7/2015 về vướng mắc khi thực hiện Thông tư số 38/2015/TT-BTC
36 6037/TCHQ-GSQL 01/07/2015 Công văn 6037/TCHQ-GSQL ngày 1/7/2015 về tăng cường công tác kiểm tra hàng hóa là phế liệu nhập khẩu
37 5946/TCHQ-GSQL 01/07/2015 Công văn 5946/TCHQ-GSQL ngày 1/7/2015 về tăng cường công tác kiểm tra, giám sát để ngăn ngừa, phát hiện hành vi vi phạm pháp luật của nhân viên hàng không
38 6044/TCHQ-GSQL 01/07/2015 Công văn số 6044/TCHQ-GSQL ngày 1/7/2015 về thủ tục hải quan đối với xe ô tô, xe gắn máy của đối tượng được hưởng quyền ưu đãi, miễn trừ theo quy định tại Thông tư số 19/2014/TT-BTC
39 5550/TCHQ-GSQL 17/06/2015 Công văn số 5550/TCHQ-GSQL ngày 17/6/2015 của Tổng cục Hải quan v/v thủ tục hải quan đối với hành lý vượt định mức khi xuất cảnh
40 5324/TCHQ-GSQL 10/06/2015 Thủ tục hải quan đối với hàng hóa chịu sự giám sát hải quan
41 5333/TCHQ-GSQL 10/06/2015 Vướng mắc thực hiện thông tư 42/2015/TT - BTC
42 4351/TCHQ-GSQL 13/05/2015 Công văn số 4351/TCHQ-GSQL ngày 13/5/2015 của Tổng cục Hải quan v/v vướng mắc C/O
43 4106/TCHQ-CNTT 07/05/2015 Công văn số 4106/TCHQ-CNTT ngày 7/5/2015 của Tổng cục Hải quan v/v triển khai mở rộng các thủ tục thuộc lĩnh vực hàng hải trong Cơ chế một cửa quốc gia
44 3295/TCHQ-GSQL 13/04/2015 Công văn số 3295/TCHQ-GSQL ngày 13/4/2015 của Tổng cục Hải quan v/v hướng dẫn TTHQ khi khai trên tờ khai giấy
45 3291/TCHQ-GSQL 13/04/2015 Công văn số 3291/TCHQ-GSQL ngày 13/4/2015 của Tổng cục Hải quan v/v vướng mắc về trường hợp của DNTN Chế biến gỗ Đại Lâm
46 3149/TCHQ-GSQL 08/04/2015 Công văn số 3149/TCHQ-GSQL ngày 8/4/2015 của Tổng cục Hải quan v/v hướng dẫn thủ tục và xử lý về thuế
47 3859/BTC-TCHQ 25/03/2015 Công văn số 3859/BTC-TCHQ ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính v/v tái xuất xăng dầu
48 2458/TCHQ-GSQL 23/03/2015 Công văn số 2458/TCHQ-GSQL ngày 23/3/2015 của Tổng cục Hải quan v/v hướng dẫn xử lý hàng tồn đọng là lốp, lốp cao su đã qua sử dụng
49 2474/TCHQ-GSQL 23/03/2015 Công văn số 2474/TCHQ-GSQL ngày 23/3/2015 của Tổng cục Hải quan v/v hướng dẫn thực hiện công văn số 1116/TCHQ-GSQL của TCHQ
50 2457/TCHQ-GSQL 23/03/2015 Công văn số 2457/TCHQ-GSQL ngày 23/3/2015 của Tổng cục Hải quan v/v hướng dẫn vận chuyển hàng hóa về bảo quản
KÊNH TIẾP NHẬN
THÔNG TIN GÓP Ý

ĐT: 0276.3821.429
Email: phongnv_hqtn@customs.gov.vn
Tỷ giá USD
Ngày hiệu lực      Tỷ giá
01/10/2018      23.305,00 đ
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây