Tìm kiếm văn bản

 Văn bản theo lĩnh vực: Thủ tục Hải quan

STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu File đính kèm
1 05/2018/TT-BCT 03/04/2018 Quy định về xuất xứ hàng hóa
2 04/2018/TT-BCT 02/04/2018 Thông tư 04/2018/TT-BCT ngày 02/4/2018 quy định việc không áp dụng hạn ngạch thuế quan nhập khẩu muối và trứng gia cầm có xuất xứ từ các nước ASEAN.
3 03/2018/TT-BCT 30/03/2018 Thông tư 03/2018/TT-BCT ngày 30/3/2018 quy định về nguyên tắc điều hành nhập khẩu theo hạn ngạch thuế quan đối với mặt hàng muối, trứng gia cầm năm 2018.
4 652/QĐ-BCT 28/02/2018 Quyết định v/v miễn trừ áp dụng biện pháp tự vệ đối với Cty TNHH Daseun Vina nhập khẩu tôn màu chất lượng cao
5 653/QĐ-BCT 28/02/2018 Quyết định v/v miễn trừ áp dụng biện pháp tự vệ đối với Công ty Cổ phần đầu tư, xây lắp và vật liệu xây dựng Đông Anh nhập khẩu tôn màu chất lượng cao
6 1511/TCHQ-GSQL 22/03/2018 Thực hiện Nghị định số 15/2018/NĐ-CP
7 02/2018/TT-BCT 27/02/2018 Quy định chi tiết Danh mục hàng hóa mua bán, trao đổi của cư dân biên giới do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành
8 01/2018/TT-BCT 27/02/2018 Quy định chi tiết hàng hóa mua bán, trao đổi qua cửa khẩu phụ, lối mở biên giới của thương nhân do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành
9 3317/QĐ-BVTV-KH 29/12/2017 Về ủy quyền thực hiện kiểm tra nhà nước về chất lượng thuốc bảo vệ thực vật nhập khẩu do Cục trưởng Cục Bảo vệ thực vật ban hành.
10 4755/QĐ-BCT 21/12/2017 Về công bố danh mục sản phẩm hàng hóa nhập khẩu phải kiểm tra việc bảo đảm chất lượng, quy chuẩn kỹ thuật, an toàn thực phẩm trước khi thông quan thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công thương
11 09/2018/NĐ-CP 15/01/2018 Quy định chi tiết Luật thương mại và Luật Quản lý ngoại thương về hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa của nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam
12 08/2018/NĐ-CP 15/01/2018 Sửa đổi một số Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Công Thương
13 4755/QĐ-BCT 21/12/2017 Quyết định 4755/QĐ-BCT năm 2017 về công bố Danh mục sản phẩm hàng hóa nhập khẩu phải kiểm tra việc bảo đảm chất lượng, quy chuẩn kỹ thuật, an toàn thực phẩm trước khi thông quan
14 12/2017/TT-BKHCN 28/09/2017 Thông tư 12/2017/TT-BKHCN về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 26/2012/TT-BKHCN
15 27/2017/TT-BNNPTNT 15/12/2017 Thông tư 27/2017/TT-BNNPTNT về hướng dẫn kiểm tra chất lượng, an toàn thực phẩm muối nhập khẩu
16 24/2017/TT-BNNPTNT 15/11/2017 Thông tư 24/2017/TT-BNNPTNT về Bảng mã số HS đối với hàng hóa chuyên ngành xuất khẩu, nhập khẩu
17 6902/TCHQ-GSQL 23/10/2017 Công văn số 6902/TCHQ-GSQL ngày 23/10/2017 của Tổng cục Hải quan về việc thông quan hàng hóa thuộc diện kiểm tra chuyên ngành
18 7218/TCHQ-GSQL 03/11/2017 Công văn số 7218/TCHQ-GSQL ngày 03/11/2017 về việc thực hiện Quyết định số 15/2017/QĐ-TTg
19 7225/TCHQ-GSQL 06/11/2017 Công văn số 7225/TCHQ-GSQL ngày 06/11/2017 về việc tăng cường công tác kiểm tra xuất xứ, nhãn hàng hóa
20 7278/TCHQ-GSQL 07/11/2017 Về vướng mắc việc nộp C/O trong trường hợp tờ khai luồng xanh
21 7335/TCHQ-GSQL 08/11/2017 về việc hướng dẫn vướng mắc quản lý hàng hóa mua bán, trao đổi của cư dân biên giới
22 15203/BTC-TCHQ 09/11/2017 Công văn số 15203/BTC-TCHQ ngày 09/11/2017 của Bộ Tài chính về việc nộp C/O đối với mặt hàng than nhập khẩu.
23 7359/TCHQ-GSQL 09/11/2017 Công văn số 7359/TCHQ-GSQL ngày 09/11/2017 của Tổng cục Hải quan về việc kiểm tra thực tế mặt hàng trâu, bò sống nhập khẩu
24 14475/BTC-TCHQ 26/10/2017 Xử lý thuế đối với phế liệu, phế phẩm, nguyên liệu vật tư dư thừa của HĐGC
25 105/2017/NĐ-CP 14/09/2017 Nghị định 105/2017/NĐ-CP về kinh doanh rượu
26 21/2017/TT-BCT 23/10/2017 Thông tư 21/2017/TT-BCT về Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về mức giới hạn hàm lượng formaldehyt và các amin thơm chuyển hóa từ thuốc nhuộm azo trong sản phẩm dệt may
27 3566/QĐ-BNN-BVTV 01/09/2017 Tiếp tục nhập khẩu bột bã ngô từ Hoa Kỳ
28 3542/QĐ-BNN-TY 31/08/2017 Tiếp tục nhập khẩu gia cầm và các sản phẩm gia cầm từ Hoa kỳ
29 18/2017/TT-BCT 21/09/2017 Bãi bỏ một số điều của Thông tư liên tịch số 58/2015/TTLT-BCT-BKHCN
30 11/2017/TT-BCT 28/07/2017 Thông tư số 11/2017/TT-BCT ngày 28/7/2017 của Bộ Công Thương v/v Quy định về hoạt động tạm nhập, tái xuất; tạm xuất, tái nhập và chuyển khẩu hàng hóa
31 3741/QĐ-BYT 17/08/2017 Bãi bỏ Quyết định 818/2006/QĐ-BYT ngày 05/03/2007 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành danh mục hàng hóa nhập khẩu phải kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm theo mã số HS
32 11190/BTC-TCHQ 22/08/2017 Chính sách thuế nhập khẩu đối với hàng hóa nhập khẩu của công ty cho thuê tài chính
33 11002/BTC-TCHQ 17/08/2017 Miễn thuế hàng hóa NK thuộc tờ khai trước ngày 01/09/2016 theo điểm XII công văn số 12166/BTC-TCHQ
34 84/2017/TT-BTC 15/08/2017 Hướng dẫn chi tiết một số điều của Nghị định 68/2016/NĐ-CP ngày 01/07/2016
35 3044/QĐ-BCT 04/08/2017 Áp dụng biện pháp tự vệ tạm thời
36 65/2017/TT-BTC 27/06/2017 Thông tư 65/2017/TT-BTC Danh mục hàng hóa xuất, nhập khẩu Việt Nam
37 1138/HQTN-NV 21/06/2017 Giải đáp vướng mắc của DN tại Hội nghị đối thoại DN lần 01/2017
38 02/2017/TT-BKHCN 31/03/2017 Sửa đổi Thông tư 28/2012/TT-BKHCN quy định về công bố hợp chuẩn, công bố hợp quy và phương thức đánh giá sự phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật
39 3593/BYT-TB-CT 23/06/2017 Hướng dẫn thực hiện quy định tại Nghị định 36/2016/NĐ-CP về quản lý trang thiết bị y tế
40 1644/QĐ-BNN-BVTV 03/05/2017 V/v Tiếp tục nhập khẩu các mặt hàng có nguy cơ cao mang theo mọt lạc serratus từ Ấn Độ
41 924/QĐ-BNN-TCLN 24/03/2017 Quyết định 924/QĐ-BNN-TCLN năm 2017 về Bảng mã HS đối với hàng hóa là động vật, thực vật hoang dã nguy cấp, quý, hiếm
42 686/QĐ-BNN-TY 10/03/2017 Tạm ngừng nhập khẩu gia cầm và sản phẩm gia cầm từ Hoa Kỳ
43 07/2017/TT-BKHCN 16/06/2017 Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 27/2012/TT-BKHCN quy định việc kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa NK thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ
44 06/2017/TT-BNNPTNT 08/03/2017 Sửa đổi Thông tư 03/2016/TT-BNNPTNT Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng, cấm sử dụng ở Việt Nam; công bố mã HS đối với thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng, cấm sử dụng ở Việt Nam
45 558/QĐ-BNN-BVTV 01/03/2017 Tạm ngừng nhập khẩu mặt hàng có nguy cơ cao mang theo mọt lạc serratus từ Ấn Độ
46 191/QĐ-BNN-BVTV 19/01/2017 Tạm ngừng nhập khẩu mặt hàng có nguy cơ cao mang theo mọt lạc serratus từ Indonesia
47 57/QĐ-BNN-BVTV 06/01/2017 Tạm dừng nhập khẩu quả me từ Indonesia
48 07/2017/TT-BCT 29/05/2017 Thông tư 07/2017/TT-BCT quy định cửa khẩu nhập khẩu mặt hàng phân bón
49 04/2017/TT-BCT 09/03/2017 Thông tư 04/2017/TT-BCT sửa đổi Thông tư 20/2011/TT-BCT quy định bổ sung thủ tục nhập khẩu xe ô tô chở người loại từ 09 chỗ ngồi trở xuống
50 52/2017/TT-BTC 19/05/2017 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 120/2015/TT-BTC ngày 14 tháng 8 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về mẫu, chế độ in, phát hành, quản lý và sử dụng Tờ khai Hải quan dùng cho người xuất cảnh, nhập cảnh
KÊNH TIẾP NHẬN
THÔNG TIN GÓP Ý

ĐT: 0276.3821.429
Email: phongnv_hqtn@customs.gov.vn
Tỷ giá USD
Ngày hiệu lực      Tỷ giá
23/4/2018      22.740,00 đ
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây