Tìm kiếm văn bản

 Văn bản theo lĩnh vực: Thủ tục Hải quan

STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu File đính kèm
1 14475/BTC-TCHQ 25/10/2017 Xử lý thuế đối với phế liệu, phế phẩm, nguyên liệu vật tư dư thừa của HĐGC
2 105/2017/NĐ-CP 13/09/2017 Nghị định 105/2017/NĐ-CP về kinh doanh rượu
3 21/2017/TT-BCT 22/10/2017 Thông tư 21/2017/TT-BCT về Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về mức giới hạn hàm lượng formaldehyt và các amin thơm chuyển hóa từ thuốc nhuộm azo trong sản phẩm dệt may
4 3566/QĐ-BNN-BVTV 31/08/2017 Tiếp tục nhập khẩu bột bã ngô từ Hoa Kỳ
5 3542/QĐ-BNN-TY 30/08/2017 Tiếp tục nhập khẩu gia cầm và các sản phẩm gia cầm từ Hoa kỳ
6 18/2017/TT-BCT 20/09/2017 Bãi bỏ một số điều của Thông tư liên tịch số 58/2015/TTLT-BCT-BKHCN
7 11/2017/TT-BCT 27/07/2017 Thông tư số 11/2017/TT-BCT ngày 28/7/2017 của Bộ Công Thương v/v Quy định về hoạt động tạm nhập, tái xuất; tạm xuất, tái nhập và chuyển khẩu hàng hóa
8 3741/QĐ-BYT 16/08/2017 Bãi bỏ Quyết định 818/2006/QĐ-BYT ngày 05/03/2007 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành danh mục hàng hóa nhập khẩu phải kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm theo mã số HS
9 11190/BTC-TCHQ 21/08/2017 Chính sách thuế nhập khẩu đối với hàng hóa nhập khẩu của công ty cho thuê tài chính
10 11002/BTC-TCHQ 16/08/2017 Miễn thuế hàng hóa NK thuộc tờ khai trước ngày 01/09/2016 theo điểm XII công văn số 12166/BTC-TCHQ
11 84/2017/TT-BTC 14/08/2017 Hướng dẫn chi tiết một số điều của Nghị định 68/2016/NĐ-CP ngày 01/07/2016
12 3044/QĐ-BCT 03/08/2017 Áp dụng biện pháp tự vệ tạm thời
13 65/2017/TT-BTC 26/06/2017 Thông tư 65/2017/TT-BTC Danh mục hàng hóa xuất, nhập khẩu Việt Nam
14 1138/HQTN-NV 20/06/2017 Giải đáp vướng mắc của DN tại Hội nghị đối thoại DN lần 01/2017
15 02/2017/TT-BKHCN 30/03/2017 Sửa đổi Thông tư 28/2012/TT-BKHCN quy định về công bố hợp chuẩn, công bố hợp quy và phương thức đánh giá sự phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật
16 3593/BYT-TB-CT 22/06/2017 Hướng dẫn thực hiện quy định tại Nghị định 36/2016/NĐ-CP về quản lý trang thiết bị y tế
17 1644/QĐ-BNN-BVTV 02/05/2017 V/v Tiếp tục nhập khẩu các mặt hàng có nguy cơ cao mang theo mọt lạc serratus từ Ấn Độ
18 924/QĐ-BNN-TCLN 23/03/2017 Quyết định 924/QĐ-BNN-TCLN năm 2017 về Bảng mã HS đối với hàng hóa là động vật, thực vật hoang dã nguy cấp, quý, hiếm
19 686/QĐ-BNN-TY 09/03/2017 Tạm ngừng nhập khẩu gia cầm và sản phẩm gia cầm từ Hoa Kỳ
20 07/2017/TT-BKHCN 15/06/2017 Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 27/2012/TT-BKHCN quy định việc kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa NK thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ
21 06/2017/TT-BNNPTNT 07/03/2017 Sửa đổi Thông tư 03/2016/TT-BNNPTNT Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng, cấm sử dụng ở Việt Nam; công bố mã HS đối với thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng, cấm sử dụng ở Việt Nam
22 558/QĐ-BNN-BVTV 28/02/2017 Tạm ngừng nhập khẩu mặt hàng có nguy cơ cao mang theo mọt lạc serratus từ Ấn Độ
23 191/QĐ-BNN-BVTV 18/01/2017 Tạm ngừng nhập khẩu mặt hàng có nguy cơ cao mang theo mọt lạc serratus từ Indonesia
24 57/QĐ-BNN-BVTV 05/01/2017 Tạm dừng nhập khẩu quả me từ Indonesia
25 07/2017/TT-BCT 28/05/2017 Thông tư 07/2017/TT-BCT quy định cửa khẩu nhập khẩu mặt hàng phân bón
26 04/2017/TT-BCT 08/03/2017 Thông tư 04/2017/TT-BCT sửa đổi Thông tư 20/2011/TT-BCT quy định bổ sung thủ tục nhập khẩu xe ô tô chở người loại từ 09 chỗ ngồi trở xuống
27 52/2017/TT-BTC 18/05/2017 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 120/2015/TT-BTC ngày 14 tháng 8 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về mẫu, chế độ in, phát hành, quản lý và sử dụng Tờ khai Hải quan dùng cho người xuất cảnh, nhập cảnh
28 2628/QĐ-BTC 08/12/2016 Công bố 30 thủ tục hành chính trong lĩnh vực hải quan thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tài chính
29 819/QĐ-BTC 07/04/2016 Bộ Tài chính về việc công bố thủ tuch hành chính mới trong lĩnh vực hải quan thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Tài chính.
30 2770/QĐ-BTC 24/12/2015 Công bố thủ tục hành chính mới/thủ tục hành chính thay thế/thủ tục hành chính bãi bỏ/thủ tục hành chính giữ nguyên trong lĩnh vực hải quan
31 1625/QĐ-BTC 11/08/2015 Bộ Tài chính về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành về nhập khẩu nguyên liệu, vật tư, linh kiện và bộ phận phụ trợ để sản xuất các sản phẩm công nghệ thông tin (CNTT)
32 1531/QĐ-BTC 02/07/2014 Bộ Tài chính công bố TTHC mới ban hành/TTHC được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế/TTHC bị hủy bỏ hoặc bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của BTC
33 2228/QĐ-TCHQ 04/07/2017 Ban hành Quy định về định dạng thông điệp dữ liệu trao đổi giữa cơ quan Hải quan và doanh nghiệp gia công, sản xuất xuất khẩu, chế xuất
34 2151/QĐ-TCHQ 26/06/2017 Ban hành Kế hoạch triển khai cung cấp dịch vụ công trực tuyến năm 2017 của Tổng cục Hải quan
35 15/2017/QĐ-TTg 11/05/2017 Ban hành Danh mục hàng hóa nhập khẩu phải làm thủ tục hải quan tại cửa khẩu nhập
36 1029/TCHQ-CNTT 21/02/2017 Triển khai Hệ thống DVC trực tuyến
37 17663/BTC-TCHQ 12/12/2016 V/v thực hiện thủ tục hành chính bằng phương thức điện tử
38 33/2016/QĐ-TTg 18/08/2016 Ban hành Quy chế cung cấp, sử dụng thông tin tờ khai hải quan điện tử
39 10983/TCHQ-GSQL 20/11/2016 Thông báo: Triển khai bổ sung các TTHQĐT trên Hệ thống xử lý dữ liệu điện tử Hải quan
40 12802/BTC-TCHQ 13/09/2016 Công văn 12802/BTC-TCHQ năm 2016 về thời điểm nộp C/O do Bộ Tài chính ban hành
41 33/2016/QĐ-TTg 18/08/2016 Ban hành Quy chế cung cấp, sử dụng thông tin tờ khai hải quan điện tử
42 5484/TCHQ-GSQL 12/06/2016 Vướng mắc về khai báo hóa đơn
43 5992/TCHQ-GSQL 27/06/2016 Về điều chỉnh thời hạn hiệu lực của hợp đồng gia công
44 6006/TCHQ-GSQL 27/06/2016 Về khai tờ khai vận chuyển độc lập đối với hàng hóa, bưu phẩm, bưu kiện
45 5852/TCHQ-GSQL 23/06/2016 Công văn số 5852/TCHQ-GSQL ngày 24/6/2016 của Tổng cục Hải quan về việc áp dụng Thông tư số 43/2015/TT-BCT
46 678/GSQL-GQ2 22/05/2016 Công văn số 678/GSQL-GQ2 ngày 23/5/2016 của Tổng cục Hải quan về việc hướng dẫn TTHQ
47 672/GSQL-GQ1 19/05/2016 Về việc hướng dẫn thủ tục nhập khẩu TTBYT
48 5414/BTC-TCHQ 21/04/2016 V/v hướng dẫn thủ tục hải quan đối với hàng quá cảnh khi hệ thống VNACCS có sự cố
49 3027/TCHQ-TXNK 11/04/2016 Về việc khai bổ sung số lượng hàng NK
50 02/2016/TT-BCT 10/03/2016 Quy định về nguyên tắc điều hành nhập khẩu theo hạn ngạch thuế quan đối với mặt hàng muối, trứng gia cầm do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành
KÊNH TIẾP NHẬN
THÔNG TIN GÓP Ý

ĐT: 0276.3821.429
Email: phongnv_hqtn@customs.gov.vn
Tỷ giá USD
Ngày hiệu lực      Tỷ giá
06/11/2017      22.675,00 đ
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây