Tìm kiếm văn bản

 Văn bản theo lĩnh vực: Pháp quy

STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu File đính kèm
1 12/2019/NĐ-CP 31/01/2019 Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Chính phủ ban hành
2 144/2018/NĐ-CP 15/10/2018 Nghị định 144/2018/NĐ-CP sửa đổi Nghị định về vận tải đa phương thức
3 09/2018/TT-BTNMT 13/09/2018 Thông tư 09/2018/TT-BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường đối với phế liệu thủy tinh, kim loại màu, xỉ hạt lò cao nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất
4 08/2018/TT-BTNMT 13/09/2018 Thông tư 08/2018/TT-BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường đối với phế liệu sắt, thép, nhựa, giấy nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất
5 03/2018/TT-BTNMT 13/08/2018 Thông tư 03/2018/TT-BTNMT sửa đổi quy định về thủ tục hành chính liên quan đến kiểm tra chuyên ngành
6 13/2018/TT-BNNPTNT 07/10/2018 Thông tư 13/2018/TT-BNNPTNT sửa đổi Thông tư 03/2018/TT-BNNPTNT về Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng, cấm sử dụng tại Việt Nam
7 26/2018/TT-BVHTTDL 10/09/2018 Thông tư 26/2018/TT-BVHTTDL sửa đổi Thông tư 28/2014/TT-BVHTTDL quy định về quản lý hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế thuộc diện quản lý chuyên ngành văn hóa
8 1811/QĐ-TCHQ 14/06/2018 Ban hành Quy chế xây dựng, quản lý, sử dụng cơ sở dữ liệu trị giá hải quan
9 53/2018/NĐ-CP 15/04/2018 Sửa đổi, bổ sung Nghị định số 58/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết về kinh doanh sản phẩm, dịch vụ mật mã dân sự và xuất khẩu, nhập khẩu sản phẩm mật mã dân sự
10 61/2018/NĐ-CP 22/04/2018 Về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính
11 12/2018/TT-BCT 14/06/2018 hướng dẫn Luật Quản lý ngoại thương và Nghị định 69/2018/NĐ-CP hướng dẫn Luật Quản lý ngoại thương do Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành
12 225/CP-KTTH 05/06/2018 Công văn 225/CP-KTTH năm 2018 về đính chính Biểu thuế nhập khẩu do Chính phủ ban hành
13 73/2018/NĐ-CP 14/05/2018 Quy định các danh mục chất ma túy và tiền chất
14 11/2018/TT-BCT 28/05/2018 Quy định thực hiện Quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh Kinh tế Á Âu
15 07/2018/TT-BCT 25/04/2018 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về mức giới hạn hàm lượng formaldehyt và các amin thơm chuyển hóa từ thuốc nhuộm azo trong sản phẩm dệt may
16 06/2018/TT-BCT 19/04/2018 Quy định chi tiết một số nội dung về các biện pháp phòng vệ thương mại.
17 24/2018/QĐ-TTg 09/05/2018 Ban hành Danh mục và lộ trình phương tiện, thiết bị sử dụng năng lượng phải loại bỏ và các tổ máy phát điện hiệu suất thấp không được xây dựng mới
18 69/2018/NĐ-CP 14/05/2018 Quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý ngoại thương
19 74/2018/NĐ-CP 14/05/2018 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều Luật chất lượng sản phẩm, hàng hóa
20 01/2018/TT-BKHĐT 29/03/2018 Ban hành danh mục máy móc, thiết bị, phụ tùng thay thế, phương tiện vận tải chuyên dùng, nguyên liệu, vật tư, bán thành phẩm trong nước đã sản xuất được.
21 25/2018/TT-BTC 15/03/2018 Hướng dẫn Nghị định 146/2017/NĐ-CP sửa đổi Thông tư 78/2014/TT-BTC, 111/2013/TT-BTC do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
22 146/2017/NĐ-CP 14/12/2017 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 100/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 và Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ
23 22/2018/NĐ-CP 22/02/2018 Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật sở hữu trí tuệ năm 2005 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật sở hữu trí tuệ năm 2009 về quyền tác giả, quyền liên quan
24 19/2018/NĐ-CP 01/02/2018 Quy định về việc tính tổng khối lượng hoặc thể tích chất ma túy tại một số điều của Bộ Luật Hình sự năm 2015
25 01/VBHN-NHNN 05/01/2016 Quy định việc mang vàng của cá nhân khi xuất cảnh, nhập cảnh.
26 01/2016/TT-BCT 04/01/2016 Quy định việc nhập khẩu thuốc lá nguyên liệu theo hạn ngạch thuế quan năm 2016
27 53/2015/TT-BCT 29/12/2015 Quy định chi tiết việc đăng ký danh mục hàng hóa nhập khẩu, tạm nhập - tái xuất của Nhà thầu nước ngoài trong lĩnh vực xây dựng tại Việt Nam
28 52/2015/TT-BYT 20/12/2015 Quy định việc kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm đối với thực phẩm nhập khẩu và hồ sơ, thủ tục cấp giấy chứng nhận đối với thực phẩm xuất khẩu thuộc phạm vi quản lý của Bộ Y tế
29 42/2015/TT-BNNPTNT 15/11/2015 Ban hành Danh mục bổ sung hóa chất, kháng sinh cấm nhập khẩu, sản xuất, kinh doanh và sử dụng trong thức ăn chăn nuôi gia súc, gia cầm tại Việt Nam
30 63/2010/QH12 05/12/2010 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và Luật bầu cử Hội đồng nhân dân
31 61/2007/TT-BTC 13/06/2007 Hướng dẫn thực hiện xử lý vi phạm pháp luật về thuế.
32 62/2007/TT-BTC 13/06/2007 Hướng dẫn thi hành Nghị định số 97/2007/NĐ-CP ngày 07 tháng 6 năm 2007 của Chính phủ
33 1426/QĐ-TCHQ 16/08/2007 Quyết định Ban hành Bản hướng dẫn về trình tự xử phạt vi phạm hành chính
34 157/2007/TT-BTC 23/12/2007 Hướng dẫn về cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế
35 48/2008/QĐ-BTC 03/07/2008 Quyết định Ban hành Quy định áp dụng quản lý rủi ro trong hoạt động nghiệp vụ hải quan
36 05/2008/UBTVQH12 26/08/2008 Pháp lệnh thủ tục bắt giữ tàu biển
37 78/2008/TT-BTC 14/09/2008 V/v Đính chính Thông tư 61/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc xử lý vi phạm pháp luật về thuế.
38 2538/QĐ-BTC 16/11/2008 Về việc đính chính Thông tư số 61/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện xử lý vi phạm pháp luật về thuế
39 15/2008/TT-BCT 01/12/2008 Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 06/2008/NĐ-CP ngày 16/01/2008 của Chính phủ quy định việc xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại.
40 122/2008/QĐ-BTC 24/12/2008 V/v ban hành Quy trình tiếp công dân, nhận và giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo của công dân tại các đơn vị thuộc Bộ Tài chính.
41 11/CĐ-TTg 01/01/2009 Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh rượu và thuốc lá.
42 02/2009/TT-BCT 20/01/2009 Thông tư số 02/2009/TT-BCT của Bộ Công thương hướng dẫn việc phân bổ và sử dụng nguồn kinh phí hỗ trợ
43 13/2009/NĐ-CP 12/02/2009 Sửa đổi, bổ sung một số điều của NĐ số 98/2007/NĐ-CP ngày 07/6/2007 của Chính phủ
44 759/QĐ-TCHQ 12/04/2009 Quyết định số 759/QĐ-TCHQ của Tổng cục Hải quan về việc thành lập tổ công tác liên ngành
45 78/2009/TT-BTC 23/04/2009 Sửa đổi, bổ sung Thông tư 75/2007/TT-BTC ngày 05/7/2007
46 40/2009/NĐ-CP 23/04/2009 Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thú y.
47 47/2009/NĐ-CP 12/05/2009 Quy định xử phạt vi phạm hành chính về quyền tác giả, quyền liên quan.
48 11/2009/TT-BCT 19/05/2009 Quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 107/2008/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2008 của Chính phủ
49 49/2009/NĐ-CP 20/05/2009 Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động chuyển giao công nghệ.
50 95/2009/QĐ-TTg 16/07/2009 V/v cấm sản xuất, nhập khẩu, tàng trữ, vận chuyển, buôn bán, đốt và thả "đèn trời".
KÊNH TIẾP NHẬN
THÔNG TIN GÓP Ý

ĐT: 0276.3821.429
Email: phongnv_hqtn@customs.gov.vn
Tỷ giá USD
Ngày hiệu lực      Tỷ giá
01/10/2018      23.305,00 đ
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây