Tìm kiếm văn bản

 Văn bản theo lĩnh vực: Giám sát quản lý

STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu File đính kèm
1 1148/TB-HQTN 18/06/2019 Thông báo triển khai Hệ thống quản lý Hải quan tự động VASSCM
2 18/2019/QĐ-TTg 18/04/2019 Quy định về nhập khẩu máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng
3 429/CNTT-TTĐT 15/05/2019 Bổ sung thủ tục trên hệ thống dịch vụ công trực tuyến HQ36a
4 03/2019/TT-BCT 21/01/2019 Thông tư 03/2019/TT-BCT quy định về Quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương
5 07/2019/TT-BTC 27/01/2019 Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 72/2015/TT-BTC
6 132/CNTT-PTUD 20/02/2019 Bổ sung các chức năng quản lý giám sát Hệ thống VASSCM
7 592/TCHQ-CNTT 24/01/2019 Triển khai thực hiện cơ chế Một cửa quốc gia
8 591/TCHQ-CNTT 24/01/2019 Triển khai thực hiện cơ chế Một cửa quốc gia
9 09/2018/TT-BTNMT 13/09/2018 Thông tư 09/2018/TT-BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường đối với phế liệu thủy tinh, kim loại màu, xỉ hạt lò cao nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất
10 08/2018/TT-BTNMT 13/09/2018 Thông tư 08/2018/TT-BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường đối với phế liệu sắt, thép, nhựa, giấy nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất
11 03/2018/TT-BTNMT 13/08/2018 Thông tư 03/2018/TT-BTNMT sửa đổi quy định về thủ tục hành chính liên quan đến kiểm tra chuyên ngành
12 13/2018/TT-BNNPTNT 07/10/2018 Thông tư 13/2018/TT-BNNPTNT sửa đổi Thông tư 03/2018/TT-BNNPTNT về Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng, cấm sử dụng tại Việt Nam
13 24/2018/TT-BVHTTDL 22/08/2018 Thông tư 24/2018/TT-BVHTTDL về danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thuộc phạm vi quản lý chuyên ngành văn hóa của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xác định mã số hàng hóa theo Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam
14 13/2018/TT-BTTTT 14/10/2018 Thông tư 13/2018/TT-BTTTT quy định về danh mục sản phẩm an toàn thông tin mạng nhập khẩu theo giấy phép và trình tự, thủ tục, hồ sơ cấp Giấy phép nhập khẩu sản phẩm an toàn thông tin mạng
15 11/2018/TT-BTTTT 14/10/2018 Thông tư 11/2018/TT-BTTTT về công bố chi tiết Danh mục sản phẩm công nghệ thông tin đã qua sử dụng cấm nhập khẩu kèm theo mã số HS
16 93/2018/TT-BTC 04/10/2018 Sửa đổi Thông tư 19/2014/TT-BTC quy định về thủ tục tạm nhập khẩu, tái xuất khẩu, tiêu hủy, chuyển nhượng xe ô tô, xe hai bánh gắn máy của đối tượng được hưởng quyền ưu đãi, miễn trừ tại Việt Nam
17 13/2018/TT-BTC 14/06/2018 Quy định về quản lý, sử dụng vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ sử dụng để sản xuất vật liệu nổ công nghiệp
18 26/2018/TT-BCT 13/09/2018 Sửa đổi Phụ lục IV kèm theo Thông tư 20/2014/TT-BCT quy định về thực hiện Quy tắc xuất xứ trong Hiệp định Khu vực thương mại tự do ASEAN - Hàn Quốc
19 1810/QĐ-TCHQ 14/06/2018 Quyết định 1810/QĐ-TCHQ ngày 15/6/2018 về việc ban hành Quy trình kiểm tra, tham vấn và xác định trị giá hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu trong quá trình làm thủ tục hải quan
20 53/2018/NĐ-CP 15/04/2018 Sửa đổi, bổ sung Nghị định số 58/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết về kinh doanh sản phẩm, dịch vụ mật mã dân sự và xuất khẩu, nhập khẩu sản phẩm mật mã dân sự
21 12/2018/TT-BCT 14/06/2018 hướng dẫn Luật Quản lý ngoại thương và Nghị định 69/2018/NĐ-CP hướng dẫn Luật Quản lý ngoại thương do Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành
22 87/2018/NĐ-CP 14/06/2018 Về kinh doanh khí
23 73/2018/NĐ-CP 14/05/2018 Quy định các danh mục chất ma túy và tiền chất
24 11/2018/TT-BCT 28/05/2018 Quy định thực hiện Quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh Kinh tế Á Âu
25 38/2018/TT-BTC 19/04/2018 Thông tư số 38/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 của Bộ Tài chính quy định về xác định xuất xứ hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu
26 07/2018/TT-BCT 25/04/2018 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về mức giới hạn hàm lượng formaldehyt và các amin thơm chuyển hóa từ thuốc nhuộm azo trong sản phẩm dệt may
27 06/2018/TT-BCT 19/04/2018 Quy định chi tiết một số nội dung về các biện pháp phòng vệ thương mại.
28 04/2018/TT-BTTTT 07/05/2018 Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông
29 09/2018/TT-BYT 26/04/2018 Danh mục hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong gia dụng và y tế thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Y tế được xác định mã số hàng hóa
30 06/2018/TT-BYT 05/04/2018 Danh mục thuốc, nguyên liệu làm thuốc dùng cho người và mỹ phẩm xuất khẩu, nhập khẩu được xác định mã số hàng hóa
31 24/2018/QĐ-TTg 09/05/2018 Ban hành Danh mục và lộ trình phương tiện, thiết bị sử dụng năng lượng phải loại bỏ và các tổ máy phát điện hiệu suất thấp không được xây dựng mới
32 69/2018/NĐ-CP 14/05/2018 Quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý ngoại thương
33 74/2018/NĐ-CP 14/05/2018 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều Luật chất lượng sản phẩm, hàng hóa
34 82/2018/NĐ-CP 21/05/2018 Quy định về quản lý khu công nghiệp và khu kinh tế
35 39/2018/TT-BTC 19/04/2018 Quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu
36 50/2018/TT-BTC 22/05/2018 về chỉ tiêu thông tin, mẫu chứng từ khai báo khi làm thủ tục xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh đối với phương tiện đường hàng không, đường biển, đường sắt, đường bộ và cửa khẩu đường sông
37 811/QĐ-BCT 14/03/2018 Quyết định 811/QĐ-BCT năm 2018 bổ sung danh mục máy móc, thiết bị, vật tư, nguyên liệu trong nước đã sản xuất được
38 10/2018/QĐ-TTg 28/02/2018 về tạm nhập khẩu, tái xuất khẩu, tiêu hủy, chuyển nhượng đối với xe ô tô, xe hai bánh gắn máy của đối tượng được hưởng ưu đãi, miễn trừ tại Việt Nam
39 05/2018/TT-BYT 04/04/2018 Danh mục thực phẩm, phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm và dụng cụ, vật liệu bao gói, chứa đựng thực phẩm được xác định mã số hàng hóa
40 05/2018/TT-BCT 02/04/2018 Quy định về xuất xứ hàng hóa
41 04/2018/TT-BCT 01/04/2018 Thông tư 04/2018/TT-BCT ngày 02/4/2018 quy định việc không áp dụng hạn ngạch thuế quan nhập khẩu muối và trứng gia cầm có xuất xứ từ các nước ASEAN.
42 01/2018/TT-BKHĐT 29/03/2018 Ban hành danh mục máy móc, thiết bị, phụ tùng thay thế, phương tiện vận tải chuyên dùng, nguyên liệu, vật tư, bán thành phẩm trong nước đã sản xuất được.
43 03/2018/TT-BCT 29/03/2018 Thông tư 03/2018/TT-BCT ngày 30/3/2018 quy định về nguyên tắc điều hành nhập khẩu theo hạn ngạch thuế quan đối với mặt hàng muối, trứng gia cầm năm 2018.
44 31/2018/NĐ-CP 07/03/2018 Về hướng dẫn Luật Quản lý ngoại thương về xuất xứ hàng hóa
45 1267/TCHQ-GSQL 08/03/2018 Thực hiện Nghị định số 15/2018/NĐ-CP của Chính phủ
46 539/QĐ-BCT 08/02/2018 Về sửa đổi Quyết định 1105/QĐ-BCT về áp dụng biện pháp chống bán phá giá chính thức đối với sản phẩm thép mạ nhập khẩu
47 538/QĐ-BCT 08/02/2018 Về sửa đổi Quyết định 2968/QĐ-BCT về áp dụng biện pháp tự vệ chính thức đối với thép
48 537/QĐ-BCT 08/02/2018 Về sửa đổi Quyết định 3283/QĐ-BCT về áp dụng biện pháp chống bán phá giá chính thức đối với một số mặt hàng thép hình chữ h có xuất xứ từ cộng hòa nhân dân trung hoa
49 4755/QĐ-BCT 20/12/2017 Về công bố danh mục sản phẩm hàng hóa nhập khẩu phải kiểm tra việc bảo đảm chất lượng, quy chuẩn kỹ thuật, an toàn thực phẩm trước khi thông quan thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công thương
50 28/2017/TT-BNNPTNT 24/12/2017 Ban hành Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
KÊNH TIẾP NHẬN
THÔNG TIN GÓP Ý

ĐT: 0276.3821.429
Email: phongnv_hqtn@customs.gov.vn
Tỷ giá USD
Ngày hiệu lực      Tỷ giá
01/10/2018      23.305,00 đ
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây