Tìm kiếm văn bản

 Văn bản theo chủ đề: Thủ tục hành chính cấp Tổng cục

STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 TCHQ-41 25/12/2015 Thủ tục kiểm tra khoản giảm giá đối với hàng nhập khẩu
2 TCHQ-40 25/12/2015 Thủ tục thành lập địa điểm làm thủ tục hải quan ngoài cửa khẩu
3 TCHQ-39 10/08/2009 Tư vấn cho công dân và doanh nghiệp về thủ tục hành chính hải quan
4 TCHQ-38 25/12/2015 Thủ tục xét miễn thuế đối với trường hợp hàng nhập khẩu chuyên dùng trực tiếp phục vụ an ninh, quốc phòng; thuộc nguồn vốn ngân sách địa phương chỉ được xét miễn thuế nếu thuộc loại trong nước chưa sản xuất được
5 TCHQ-37 25/12/2015 Thủ tục thành lập địa điểm tập kết, kiểm tra hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu ở biên giới
6 TCHQ-36 25/12/2015 Thủ tục thành lập địa điểm kiểm tra tập trung do doanh nghiệp kinh doanh kho bãi đầu tư xây dựng
7 TCHQ-35 25/12/2015 Thủ tục thành lập địa điểm làm thủ tục hải quan tại cảng xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa được thành lập trong nội địa (cảng nội địa)
8 TCHQ-34 25/12/2015 Thủ tục công nhận hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan
9 TCHQ-33 25/12/2015 Thủ tục thành lập địa điểm thu gom hàng lẻ (CFS)
10 TCHQ-32 25/12/2015 Thủ tục thành lập kho ngoại quan
11 TCHQ-31 25/12/2015 Thủ tục thành lập kho hàng không kéo dài
12 TCHQ-30 03/07/2014 Thủ tục chấm dứt đại lý hoàn thuế giá trị gia tăng với Ngân hàng thương mại được lựa chọn làm đại lý hoàn thuế giá trị gia tăng
13 TCHQ-29 03/07/2014 Thủ tục lựa chọn Ngân hàng thương mại là đại lý hoàn thuế giá trị gia tăng
14 TCHQ-28 25/12/2015 Thủ tục thành lập địa điểm kiểm tra, giám sát hải quan đối với bưu gửi do doanh nghiệp kinh doanh làm chủ đầu tư
15 TCHQ-27 25/12/2015 Thủ tục thành lập kho bảo thuế
16 TCHQ-26 25/12/2015 Thủ tục di chuyển, chuyển quyền sở hữu kho ngoại quan, địa điểm thu gom hàng lẻ
17 TCHQ-25 25/12/2015 Thủ tục chấm dứt hoạt động kho ngoại quan, địa điểm thu gom hàng lẻ, địa điểm kiểm tra tập trung, địa điểm tập kết, kiểm tra hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu ở biên giới
18 TCHQ-24 25/12/2015 Thủ tục chấm dứt hoạt động địa điểm làm thủ tục hải quan tại cảng xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa được thành lập trong nội địa, địa điểm làm thủ tục hải quan ngoài cửa khẩu, kho hàng không kéo dài
19 TCHQ-23 25/12/2015 Thủ tục di chuyển, chuyển quyền sở hữu địa điểm làm thủ tục hải quan tại cảng xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa thành lập trong nội địa; địa điểm làm thủ tục hải quan ngoài cửa khẩu; kho hàng không kéo dài
20 TCHQ-22 25/12/2015 Thủ tục di chuyển, chuyển quyền sở hữu địa điểm kiểm tra tập trung, địa điểm tập kết, kiểm tra hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu ở biên giới
21 TCHQ-21 25/12/2015 Thủ tục đổi tên chủ sở hữu của địa điểm kiểm tra, giám sát hải quan đối với bưu gửi.
22 TCHQ-20 25/12/2015 Thủ tục di chuyển, mở rộng, thu hẹp, bố trí lại địa điểm kiểm tra, giám sát hải quan đối với bưu gửi.
23 TCHQ-19 25/12/2015 Thủ tục chuyển đổi quyền kinh doanh, khai thác địa điểm kiểm tra, giám sát hải quan đối với bưu gửi.
24 TCHQ-18 25/12/2015 Thủ tục chấm dứt, tạm dừng hoạt động của địa điểm kiểm tra, giám sát hải quan đối với bưu gửi
25 TCHQ-17 25/12/2015 Thủ tục đề nghị kiểm tra, giám sát hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu có yêu cầu bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ
26 TCHQ-16 25/12/2015 Thủ tục đăng ký, xác nhận Đại lý giám sát hải quan và hoạt động của Đại lý giám sát hải quan
27 TCHQ-15 25/12/2015 Thủ tục công nhận doanh nghiệp ưu tiên
28 TCHQ-14 25/12/2015 Thủ tục kiểm tra và xác nhận trước xuất xứ hàng nhập khẩu
29 TCHQ-13 25/12/2015 Thủ tục xác định trước mã số hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.
30 TCHQ-12 25/12/2015 Thủ tục xác định trước trị giá đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu
31 TCHQ-11 25/12/2015 Thủ tục xét miễn thuế đối với hàng hóa là quà biếu tặng có trị giá vượt quá định mức miễn thuế theo quy định của Thủ tướng Chính phủ tặng cho cơ quan hành chính sự nghiệp, cơ quan đoàn thể xã hội hoạt động bằng ngân sách nhà nước; quà biếu tặng mang mục đích nhân đạo, từ thiện, nghiên cứu khoa học.
32 TCHQ-10 25/12/2015 Thủ tục nộp dần tiền thuế nợ theo khoản 25 Điều 1 Luật số 21/2012/QH13 sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật quản lý thuế; Điều 39 Nghị định 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013; khoản 7 Điều 5 Nghị định 12/2015/NĐ-CP ngày 12/2/2015 và Điều 134 Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính đối với số tiền thuế nợ phát sinh tại 02 Cục HQ trở lên.theo khoản 25 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật quản lý thuế… đối với số tiền thuế nợ phát sinh tại 02 Cục Hải quan trở lên
33 TCHQ-09 25/12/2015 Thủ tục gia hạn nộp tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt theo Điều 31 Nghị định 83/2013/NĐ-CP ngày 22/07/2013, được sửa đổi, bổ sung tại khoản 8 Điều 5 Nghị định 12/2015/NĐ-CP ngày 12/2/2015 của Chính phủ đối với trường hợp bị thiệt hại vật chất, gây ảnh hưởng trực tiếp đến sản xuất, kinh doanh do gặp thiên tai, hỏa hoạn, tai nạn bất ngờ; phải ngừng hoạt động do di dời cơ sở sản xuất, kinh doanh theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền làm ảnh hưởng đến kết quả sản xuất, kinh doanh; không có khả năng nộp thuế đúng hạn trong trường hợp nguyên liệu, vật tư nhập khẩu để sản xuất hàng hóa xuất khẩu có chu kỳ sản xuất, dự trữ dài hơn 275 ngày hoặc do phía khách hàng hủy hợp đồng hoặc kéo dài thời gian giao hàng mà số tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt phát sinh tại 02 Cục Hải quan
34 TCHQ-08 25/12/2015 Thủ tục hải quan đối với tàu bay xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh
35 TCHQ-07 25/12/2015 Thủ tục đăng ký tham gia thủ tục hải quan điện tử đối với tàu bay xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh
36 TCHQ-06 12/08/2013 Sử dụng chữ ký số để thực hiện các thủ tục hành chính hải quan một cửa
37 TCHQ-05 12/08/2013 Khai báo, tiếp nhận, trao đổi và phản hồi thông tin trên Cổng thông tin một cửa quốc gia
38 TCHQ-04 12/08/2013 Đăng ký tài khoản người sử dụng Cổng thông tin một cửa quốc gia
39 TCHQ-03 09/12/2016 Thủ tục đăng ký mới, bổ sung thời hạn sử dụng, thu hồi tài khoản truy cập Cổng thông tin tờ khai hải quan điện tử
40 TCHQ-02 09/12/2016 Thủ tục đăng ký kết nối, hủy kết nối với Cổng thông tin tờ khai hải quan điện tử
41 TCHQ-01 09/12/2016 Thủ tục bổ sung nội dung cung cấp thông tin tờ khai hải quan điện tử
KÊNH TIẾP NHẬN
THÔNG TIN GÓP Ý

ĐT: 0276.3821.429
Email: phongnv_hqtn@customs.gov.vn
Tỷ giá USD
Ngày hiệu lực      Tỷ giá
01/10/2018      23.305,00 đ
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây