Tìm kiếm văn bản

 Văn bản theo chủ đề: Thủ tục hành chính cấp Cục

STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 CUC-28 07/01/2018 Thủ tục áp dụng mức thuế suất của nhóm 98.49
2 CUC-27 07/01/2018 Thủ tục đăng ký tham gia chương trình ưu đãi thuế
3 CUC-13 08/12/2016 Thủ tục chuyển nhượng, cho, tặng xe ô tô, xe gắn máy đã tạm nhập khẩu miễn thuế
4 CUC-12 08/12/2016 Thủ tục cấp giấy phép nhập khẩu, tạm nhập khẩu xe ô tô, xe gắn máy không nhằm mục đích thương mại
5 CUC-15 24/12/2015 Thủ tục thi cấp chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan
6 CUC-19 24/12/2015 Thủ tục đăng ký danh mục hàng hóa xuất khẩu miễn thuế là vật liệu xây dựng đưa từ thị trường trong nước vào khu phi thuế quan
7 CUC-10 24/12/2015 Kiểm tra việc in, phát hành, quản lý và sử dụng Biên lai
8 CUC-16 24/12/2015 Thông báo kết quả hủy Biên lai
9 CUC-17 24/12/2015 Thông báo phát hành Biên lai
10 CUC-10 24/12/2015 Thủ tục xóa nợ tiền thuế, tiền phạt (thực hiện theo Thông tư 77/2008/TT-BTC ngày15/9/2008 hướng dẫn thi hành một số biện pháp xử lý nợ đọng thuế và Thông tư số24/2012/TT-BTC ngày 17/02/2012 sửa đổi, bổ sung Thông tư số 77/2008/TT-BTC) (cấp DV:4).
11 CUC-22 24/12/2015 Thủ tục quyết toán việc xuất khẩu, sử dụng hàng hóa miễn thuế là vật liệu xây dựng đưa từthị trường trong nước và khu phi thuế quan để xây dựng sửa chữa và bảo dưỡng kết cấu hạtầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội chung trong khu phi thuế quan
12 CUC-11 24/12/2015 Thủ tục cấp giấy phép nhập khẩu xe ô tô, xe mô tô của người Việt Nam định cư ở nước ngoài được phép hồi hương
13 CUC-01 24/12/2015 Thủ tục cấp giấy chuyển nhượng xe ô tô, xe gắn máy của đối tượng được hưởng quyền ưu đãi, miễn trừ tại Việt Nam
14 CUC-03 24/12/2015 Thủ tục chuyển nhượng xe ô tô, xe gắn máy của đối tượng được hưởng quyền ưu đãi, miễn trừ tại Việt Nam
15 CUC-23 24/12/2015 Thủ tục tiêu hủy xe ô tô, xe gắn máy của đối tượng được hưởng quyền ưu đãi, miễn trừ tại Việt Nam (cấp DV: 4)
16 CUC-02 24/12/2015 Thủ tục cấp giấy tạm nhập khẩu xe ôtô, xe gắn máy của đối tượng được hưởng quyền ưuđãi, miễn trừ tại Việt Nam
17 CUC-07 24/12/2015 Thủ tục thành lập địa điểm kiểm tra là chân công trình hoặc kho của công trình, nơi sản xuất
18 CUC-29 24/12/2015 Thủ tục thi, cấp chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan
19 CUC-05 24/12/2015 Thủ tục mở rộng, thu hẹp kho ngoại quan, địa điểm thu gom hàng lẻ, địa điểm kiểm tra tậptrung, địa điểm tập kết, kiểm tra hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu ở biên giới
20 CUC-06 24/12/2015 Thủ tục tham vấn trị giá đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu (cấp Cục)
21 CUC-04 24/12/2015 Thủ tục đăng ký Sổ hải quan giám sát phương tiện và Giấy chứng nhận điều khiển phươngtiện vận tải hàng hóa thuộc diện giám sát hải quan
22 CUC-08 24/12/2015 Thủ tục xử lý tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt nộp thừa (theo quy định tại Điều 47 LuậtQuản lý thuế số 78/2006/QH10 ngày 29/11/2006 được bổ sung tại khoản 13 Điều 1 LuậtSửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế, Điều 29 Nghị định 83/2013/NĐ-CPngày 22/7/2013 và Điều 49 Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/9/2013 của Bộ Tài chính)
23 CUC-20 24/12/2015 Thủ tục gia hạn nộp tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt theo Điều 31 Nghị định83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013, được sửa đổi bổ sung tại khoản 8 Điều 5 Nghị định12/2015/NĐ-CP ngày 12/02/2015 của Chính phủ đối với trường hợp bị thiệt hại vật chất,gây ảnh hưởng trực tiếp đến sản xuất, kinh doanh do gặp thiên tai, hỏa hoạn, tai nạn bấtngờ; phải ngừng hoạt động do di dời cơ sở sản xuất, kinh doanh theo yêu cầu của cơ quannhà nước có thẩm quyền làm ảnh hưởng đến kết quả sản xuất, kinh doanh; không có khảnăng nộp thuế đúng hạn trong trường hợp nguyên liệu, vật tư nhập khẩu để sản xuất hàng hóa xuất khẩu có chu kỳ sản xuất, dự trữ dài hơn 275 ngày hoặc do phía khách hàng hủyhợp đồng hoặc kéo dài thời gian giao hàng mà số tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt phátsinh tại 02 Chi cục Hải quan trở lên trong cùng một Cục Hải quan (Cấp DV: 1)
24 CUC-25 24/12/2015 Thủ tục xóa nợ tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt (theo quy định tại Điều 65 Luật Quản lýthuế được bổ sung tại khoản 20 Điều 1 Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quảnlý thuế, Nghị định 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 và Điều 136 Thông tư 38/2015/TTBTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính) (Cấp DV: 4)
25 CUC-14 24/12/2015 Thủ tục kê khai, nộp thuế xe ô tô, xe mô tô khi chuyển nhượng của người Việt Nam định cư ở nước ngoài được phép hồi hương (cấp DV: 4)
26 CUC-21 24/12/2015 Thủ tục nộp dần tiền thuế nợ theo khoản 25 Điều 1 Luật số 21/2012/QH13 sửa đổi, bổsung một số điều của Luật Quản lý thuế, Điều 39 Nghị định 83/2013/NĐ-CP ngày22/7/2013; khoản 7 Điều 5 Nghị định 12/2015/NĐ-CP ngày 12/02/2015 và Điều 134Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính đối với số tiền thuế nợ phátsinh tại 02 Chi cục Hải quan trở lên thuộc 01 Cục (cấp DV: 1)
27 CUC-24 24/12/2015 Thủ tục xét miễn thuế đối với trường hợp hàng nhập khẩu phục vụ nghiên cứu khoa học, giáo dục đào tạo (cấp DV: 4).
28 CUC-18 24/12/2015 Thủ tục cấp lại Danh mục hàng hóa nhập khẩu miễn thuế và Phiếu theo dõi trừ lùi (cấp DV: 1)
29 CUC-09 24/12/2015 Đăng ký danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu được miễn thuế (cấp DV: 2)
30 TTHC-CUC 08/12/2016 Danh mục Thủ tục hành chính tại Cục Hải quan tỉnh Tây Ninh (năm 2017)
KÊNH TIẾP NHẬN
THÔNG TIN GÓP Ý

ĐT: 0276.3821.429
Email: phongnv_hqtn@customs.gov.vn
Tỷ giá USD
Ngày hiệu lực      Tỷ giá
01/10/2018      23.305,00 đ
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây