Tìm kiếm văn bản

 Văn bản theo chủ đề: Luật

STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 05/2017/QH14 12/06/2017 Luật số 05/2017/QH14 của Quốc hội : Luật quản lý ngoại thương
2 12/2017/QH14 20/06/2017 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Hình sự số 100/2015/QH13
3 107/2016/QH13 06/04/2016 Luật số 107/2016/QH13 - Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu.
4 80/2015/QH13 22/06/2015 Luật Ban hành văn bản QPPL 2015
5 93/2015/QH13 25/11/2015 Luật Tố tụng hành chính 2015
6 101/2015/QH13 27/11/2015 Bộ Luật Tố tụng hình sự 2015
7 100/2015/QH13 27/11/2015 Bộ Luật Hình sự 2015
8 LTTTDB 08/08/1990 Luật thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật thuế lợi tức
9 LSDBSLTTHDB 05/07/1993 Luật sửa đổi , bổ sung một số điều của Luật thuế tiêu thụ đặc biệt
10 LSDBSLTXKNK 05/07/1993 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu
11 LBVMT 27/12/1993 Luật bảo vệ môi trường
12 LDTNN 12/11/1996 Luật đầu tư nước ngoài tại Việt Nam
13 LTM 10/05/1997 Luật Thương Mại
14 GTGT 10/05/1997 Luật thuế giá trị gia tăng
15 LSDBSLTXKNK 20/05/1998 Luật sửa đổi và bổ sung một số điều của Luật thuế xuât khẩu và nhập khẩu
16 TTDB 20/05/1998 Luật thuế tiêu thụ đặc biệt
17 29/2001/QH10 12/07/2001 Luật Hải quan 2001
18 LTNK 26/12/2001 Luật thuế nhập khẩu, thuế xuất khẩu
19 07/2003/QH11 17/06/2003 Luật của Quốc Hội nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam về sửa đổi bổ sung một số điều của luật thuế giá trị gia tăng
20 08/2003/QH11 17/06/2003 Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật thuế tiêu thụ đặc biệt
21 42/2005/QH11 14/06/2005 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Hải quan 2005
22 LHQ2005 14/06/2005 Luật Hải quan đã được sửa đổi, bổ sung năm 2005
23 45/2005/QH11 14/06/2005 Luật thuế Xuất nhập, thuế Nhập khẩu
24 55/2005/QH11 29/11/2005 Luật phòng chống tham nhũng
25 51/2005/QH11 29/11/2005 Luật giao dịch điện tử
26 57/2005/QH11 29/11/2005 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật thuế GTGT.
27 78/2006/QH11 12/12/2006 Luật Quản lý thuế
28 04/2007/QH12 21/11/2007 Quốc hội ban hành Luật thuế thu nhập cá nhân.
29 09/2008/QH12 03/06/2008 Luật quản lý, sử dụng tài sản nhà nước.
30 16/2008/QH12 03/06/2008 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng, chống ma túy số 23/2000/QH10 của Quốc hội khóa XII, kỳ họp thứ 3
31 13/2008/QH12 03/06/2008 Luật thuế giá trị gia tăng của Quốc hội khóa XII
32 17/2008/QH12 03/06/2008 Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật
33 14/2008/QH 12/06/2008 Luật thuế thu nhập doanh nghiệp
34 22/2008/QH12 13/11/2008 Luật Cán bộ công chức
35 24/2008/QH12 13/11/2008 Quốc hội ban hành Luật quốc tịch Việt Nam.
36 35/2009/QH12 18/06/2009 Luật trách nhiệm bồi thường của Nhà nước
37 36/2009/QH12 19/06/2009 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ
38 38/2009/QH12 29/06/2009 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản
39 43/2009/QH12 23/11/2009 Luật Dân quân tự vệ
40 41/2009/QH12 04/12/2009 Luật Viễn thông
41 54/2010/QH12 17/06/2010 Luật số 54/2010/QH12 của Quốc hội khóa 12 về trọng tài thương mại
42 55/2010/QH12 28/06/2010 Luật an toàn Thực phẩm
43 46/2010/QH12 29/06/2010 Luật ngân hàng Nhà nước Vệt Nam
44 56/2010/QH12 29/11/2010 Luật Thanh tra
45 57/2010/QH12 29/11/2010 Luật thuế bảo vệ Môi trường
46 58/2010/QH12 29/11/2010 Luật Viên chức
47 60/2010/QH12 30/11/2010 Luật Khoán sản
48 61/2010/QH12 06/12/2010 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm
49 62/2010/QH12 06/12/2010 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán
50 64/2010/QH12 07/12/2010 Luật Tố tụng hành chính
KÊNH TIẾP NHẬN
THÔNG TIN GÓP Ý

ĐT: 0276.3821.429
Email: phongnv_hqtn@customs.gov.vn
Tỷ giá USD
Ngày hiệu lực      Tỷ giá
01/10/2018      23.305,00 đ
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây