Tìm kiếm văn bản
STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu File đính kèm
1 4517/TCHQ-CNTT 10/07/2019 Triển khai thực hiện cơ chế Một cửa quốc gia
2 1148/TB-HQTN 19/06/2019 Thông báo triển khai Hệ thống quản lý Hải quan tự động VASSCM
3 911/QĐ-BTC 31/05/2019 Công bố thủ tục hành chính mới, thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ trong lĩnh vực hải quan thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính
4 3304/TCHQ-GSQL 27/05/2019 Hướng dẫn khai hải quan và báo cáo quyết toán đối với vật tư tiêu hao; công cụ, dụng cụ
5 865/QĐ-BTC 23/05/2019 Bãi bỏ Quyết định số 908/QĐ-BTC ngày 29/4/2016 ban hành Danh mục hàng hóa rủi ro trong quản lý nhà nước về hải quan
6 5845/BTC-TCHQ 22/05/2019 Xử lý thuế đối với phế liệu, phế phẩm của loại hình SXXK
7 09/2019/TT-BTC 21/05/2019 Sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại các phụ lục của Thông tư số 65/2017/TT-BTC ngày 27/6/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam.
8 429/CNTT-TTĐT 16/05/2019 Bổ sung thủ tục trên hệ thống dịch vụ công trực tuyến HQ36a
9 1230/QĐ-BCT 13/05/2019 Áp dụng biện pháp chống lẩn tránh biện pháp phòng vệ thương mại do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành
10 18/2019/QĐ-TTg 19/04/2019 Quy định về nhập khẩu máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng do Thủ tướng Chính phủ ban hành
11 18/2019/TT-BTC 03/04/2019 Thông tư bãi bỏ Thông tư số 134/2014/TT-BTC ngày 12/9/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thủ tục gia hạn nộp thuế và hoàn thuế GTGT đối với máy móc, thiết bị NK để tạo tài sản cố định của dự án đầu tư.
12 05/2019/TT-BYT 28/03/2019 Bãi bỏ Thông tư 31/2017/TT-BYT về Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc phạm vi được phân công quản lý của Bộ Y tế
13 1622/TCHQ-CNTT 22/03/2019 Triển khai thực hiện Cơ chế một cửa quốc gia
14 1889/TCHQ-KTSTQ 08/03/2019 Công khai thủ tục hành chính - 350.QĐ.BTC.08.03.2019
15 1176/TCHQ-CNTT 28/02/2019 Triển khai thực hiện Cơ chế một cửa quốc gia của Bộ Công an
16 296/QĐ-BTC 27/02/2019 Đính chính Thông tư số 07/2019/TT-BTC
17 132/CNTT-PTUD 21/02/2019 Bổ sung các chức năng quản lý giám sát Hệ thống VASSCM
18 12/2019/NĐ-CP 01/02/2019 Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Chính phủ ban hành
19 07/2019/TT-BTC 28/01/2019 Sửa đổi, bổ sung một số điều Thông tư số 72/2015/TT-BTC ngày 12 tháng 5 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định áp dụng chế độ ưu tiên trong việc thực hiện thủ tục hải quan
20 591/TCHQ-CNTT 25/01/2019 Triển khai thực hiện cơ chế Một cửa quốc gia
21 592/TCHQ-CNTT 25/01/2019 Triển khai thực hiện cơ chế Một cửa quốc gia
22 03/2019/TT-BCT 22/01/2019 Thông tư 03/2019/TT-BCT quy định về Quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương
23 04/2019/TT-BTC 18/01/2019 Bãi bỏ một số Thông tư của Bộ trưởng Bộ Tài chính trong lĩnh vực thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu
24 78/TB-HQTN 01/01/2019 Thông báo Lịch tiếp công dân của Cục Hải quan tỉnh Tây Ninh
25 44/2018/TT-BCT 15/11/2018 Tạm ngừng kinh doanh tạm nhập, tái xuất gỗ tròn, gỗ xẻ từ rừng tự nhiên từ Lào và Campuchia..
26 4243/QĐ-BCT 12/11/2018 Giữ nguyên việc áp dụng biện pháp chống bán phá giá đối với một số mặt hàng thép hình chữ H có xuất xứ từ nước Công hòa Nhân dân Trung Hoa.
27 4244/QĐ-BCT 12/11/2018 Giữ nguyên việc áp dụng biện pháp chống bán phá giá đối với một số sản phẩm thép mạ có xuất xứ từ nước Công hòa Nhân dân Trung Hoa và nước Đại Hàn Dân Quốc
28 12898/BTC-CST 22/10/2018 Thuế GTGT hàng nhập khẩu đối với thuốc bảo vệ thực vật
29 95/2018/TT-BTC 17/10/2018 Bãi bỏ một số Thông tư của Bộ trưởng Bộ Tài chính trong lĩnh vực thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu.
30 144/2018/NĐ-CP 16/10/2018 Nghị định 144/2018/NĐ-CP sửa đổi Nghị định về vận tải đa phương thức
31 11/2018/TT-BTTTT 15/10/2018 Thông tư 11/2018/TT-BTTTT về công bố chi tiết Danh mục sản phẩm công nghệ thông tin đã qua sử dụng cấm nhập khẩu kèm theo mã số HS
32 13/2018/TT-BTTTT 15/10/2018 Thông tư 13/2018/TT-BTTTT quy định về danh mục sản phẩm an toàn thông tin mạng nhập khẩu theo giấy phép và trình tự, thủ tục, hồ sơ cấp Giấy phép nhập khẩu sản phẩm an toàn thông tin mạng
33 13/2018/TT-BNNPTNT 08/10/2018 Thông tư 13/2018/TT-BNNPTNT sửa đổi Thông tư 03/2018/TT-BNNPTNT về Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng, cấm sử dụng tại Việt Nam
34 93/2018/TT-BTC 05/10/2018 Sửa đổi Thông tư 19/2014/TT-BTC quy định về thủ tục tạm nhập khẩu, tái xuất khẩu, tiêu hủy, chuyển nhượng xe ô tô, xe hai bánh gắn máy của đối tượng được hưởng quyền ưu đãi, miễn trừ tại Việt Nam
35 12247/BTC-CST 05/10/2018 Hoàn thuế GTGT nguyên liệu nhập khẩu để sản xuất, gia công hàng xuất khẩu
36 26/2018/TT-BCT 14/09/2018 Sửa đổi Phụ lục IV kèm theo Thông tư 20/2014/TT-BCT quy định về thực hiện Quy tắc xuất xứ trong Hiệp định Khu vực thương mại tự do ASEAN - Hàn Quốc do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành
37 08/2018/TT-BTNMT 14/09/2018 Thông tư 08/2018/TT-BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường đối với phế liệu sắt, thép, nhựa, giấy nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất
38 09/2018/TT-BTNMT 14/09/2018 Thông tư 09/2018/TT-BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường đối với phế liệu thủy tinh, kim loại màu, xỉ hạt lò cao nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất
39 26/2018/TT-BVHTTDL 11/09/2018 Thông tư 26/2018/TT-BVHTTDL sửa đổi Thông tư 28/2014/TT-BVHTTDL quy định về quản lý hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế thuộc diện quản lý chuyên ngành văn hóa.
40 24/2018/TT-BVHTTDL 23/08/2018 Thông tư 24/2018/TT-BVHTTDL về danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thuộc phạm vi quản lý chuyên ngành văn hóa của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xác định mã số hàng hóa theo Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam
41 03/2018/TT-BTNMT 14/08/2018 Thông tư 03/2018/TT-BTNMT sửa đổi quy định về thủ tục hành chính liên quan đến kiểm tra chuyên ngành
42 985/QĐ-TTg 08/08/2018 Quyết định ban hành kế hoạch thực hiện Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính
43 1925/QĐ-TCHQ 29/06/2018 Quyết định số 1925/QĐ-TCHQ ngày 29/6/2018 của Tổng cục Hải quan về việc ban hành sổ tay nghiệp vụ quản lý thuế ( tại cấp Chi cục HQ)
44 1919/QĐ-TCHQ 28/06/2018 Quyết định số 1919/QĐ-TCHQ ngày 28/6/2018 của Tổng cục Hải quan về việc ban hành quy trình miễn thuế, giảm thuế, hoàn thuế, không thu thuế, xử lý tiền nộp thừa đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu
45 1920/QĐ-TCHQ 28/06/2018 Quyết định số 1920/QĐ-TCHQ ngày 28/6/2018 về việc Ban hành sổ tay nghiệp vụ Thực hiện thủ tục thông quan hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu (tại cấp Chi cục Hải quan)
46 1921/QĐ-TCHQ 28/06/2018 Quyết định 1921/QĐ-TCHQ năm 2018 về quy trình phân loại hàng hóa, áp dụng mức thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu do Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ban hành
47 87/2018/NĐ-CP 15/06/2018 Về kinh doanh khí
48 12/2018/TT-BCT 15/06/2018 Thông tư 12/2018/TT-BCT về hướng dẫn Luật Quản lý ngoại thương và Nghị định 69/2018/NĐ-CP hướng dẫn Luật Quản lý ngoại thương do Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành
49 1810/QĐ-TCHQ 15/06/2018 Quyết định 1810/QĐ-TCHQ ngày 15/6/2018 về việc ban hành Quy trình kiểm tra, tham vấn và xác định trị giá hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu trong quá trình làm thủ tục hải quan
50 1811/QĐ-TCHQ 15/06/2018 Ban hành Quy chế xây dựng, quản lý, sử dụng cơ sở dữ liệu trị giá hải quan
KÊNH TIẾP NHẬN
THÔNG TIN GÓP Ý

ĐT: 0276.3821.429
Email: phongnv_hqtn@customs.gov.vn
Tỷ giá USD
Ngày hiệu lực      Tỷ giá
01/10/2018      23.305,00 đ
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây