Tìm kiếm văn bản
STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu File đính kèm
1 18/2017/TT-BCT 20/09/2017 Bãi bỏ một số điều của Thông tư liên tịch số 58/2015/TTLT-BCT-BKHCN ngày 31 tháng 12 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Công thương và Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định quản lý chất lượng thép sản xuất trong nước và thép nhập khẩu
2 108/2017/NĐ-CP 19/09/2017 Về Quản lý phân bón
3 3566/QĐ-BNN-BVTV 31/08/2017 Tiếp tục nhập khẩu bột bã ngô từ Hoa Kỳ
4 3542/QĐ-BNN-TY 30/08/2017 Tiếp tục nhập khẩu gia cầm và các sản phẩm gia cầm từ Hoa kỳ
5 7957/BCT-CP 28/08/2017 Thay đổi đầu mối tiếp nhận và quản lý hồ sơ khai báo hóa chất
6 14/2017/TT-BCT 27/08/2017 Thông tư 14/2017/TT-BCT về bãi bỏ Thông tư 12/2015/TT-BCT quy định việc áp dụng chế độ cấp Giấy phép nhập khẩu tự động đối với sản phẩm thép
7 11190/BTC-TCHQ 21/08/2017 Chính sách thuế nhập khẩu đối với hàng hóa nhập khẩu của công ty cho thuê tài chính
8 11002/BTC-TCHQ 16/08/2017 V/v Miễn thuế hàng hóa NK thuộc tờ khai trước ngày 01/09/2016 theo điểm XII công văn số 12166/BTC-TCHQ
9 3741/QĐ-BYT 16/08/2017 Bãi bỏ Quyết định 818/2006/QĐ-BYT ngày 05/03/2007 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành danh mục hàng hóa nhập khẩu phải kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm theo mã số HS
10 84/2017/TT-BTC 14/08/2017 Hướng dẫn chi tiết một số điều của Nghị định 68/2016/NĐ-CP ngày 01/07/2016
11 3117/QĐ-BCT 13/08/2017 Quyết định số 3117/QĐ-BCT ngày 14/8/2017 của Bộ Công Thương v/v bổ sung danh mục máy móc, thiết bị, vật tư, nguyên liệu trong nước đã sản xuất được
12 3044/QĐ-BCT 03/08/2017 Áp dụng biện pháp tự vệ tạm thời
13 79/2017/TT-BTC 31/07/2017 Thông tư số 79/2017/TT-BTC ngày 01/8/2017 của Bộ Tài chính v/v Sửa đổi bổ sung tiết b1 Điểm b Khoản 4, Điều 48 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật quản lý thuế
14 11/2017/TT-BCT 27/07/2017 Thông tư số 11/2017/TT-BCT ngày 28/7/2017 của Bộ Công Thương v/v Quy định về hoạt động tạm nhập, tái xuất; tạm xuất, tái nhập và chuyển khẩu hàng hóa
15 2228/QĐ-TCHQ 04/07/2017 Quyết định Ban hành Quy định về định dạng thông điệp dữ liệu trao đổi giữa cơ quan Hải quan và doanh nghiệp gia công, sản xuất xuất khẩu, chế xuất.
16 2151/QĐ-TCHQ 26/06/2017 Quyết định Ban hành Kế hoạch triển khai cung cấp dịch vụ công trực tuyến năm 2017 của Tổng cục Hải quan
17 65/2017/TT-BTC 26/06/2017 Danh mục hàng hóa xuất, nhập khẩu Việt Nam
18 3593/BYT-TB-CT 22/06/2017 Hướng dẫn thực hiện quy định tại Nghị định 36/2016/NĐ-CP về quản lý trang thiết bị y tế
19 1138/HQTN-NV 20/06/2017 Giải đáp vướng mắc của DN tại Hội nghị đối thoại DN lần 01/2017
20 07/2017/TT-BKHCN 15/06/2017 Thông tư 07/2017/TT-BKHCN sửa đổi Thông tư 27/2012/TT-BKHCN quy định việc kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa nhập khẩu thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ
21 1931/QĐ-BCT 30/05/2017 Áp dụng thuế tự vệ
22 07/2017/TT-BCT 28/05/2017 Thông tư 07/2017/TT-BCT quy định cửa khẩu nhập khẩu mặt hàng phân bón
23 52/2017/TT-BTC 18/05/2017 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 120/2015/TT-BTC ngày 14 tháng 8 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về mẫu, chế độ in, phát hành, quản lý và sử dụng Tờ khai Hải quan dùng cho người xuất cảnh, nhập cảnh
24 15/2017/QĐ-TTg 11/05/2017 Ban hành Danh mục hàng hóa nhập khẩu phải làm thủ tục hải quan tại cửa khẩu nhập
25 1644/QĐ-BNN-BVTV 02/05/2017 V/v Tiếp tục nhập khẩu các mặt hàng có nguy cơ cao mang theo mọt lạc serratus từ Ấn Độ
26 02/2017/TT-BKHCN 30/03/2017 Sửa đổi Thông tư 28/2012/TT-BKHCN quy định về công bố hợp chuẩn, công bố hợp quy và phương thức đánh giá sự phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật
27 1105/QĐ-BCT 29/03/2017 Quyết định 1105/QĐ-BCT năm 2017 biện pháp chống bán phá giá chính thức đối với sản phẩm thép mạ nhập khẩu
28 924/QĐ-BNN-TCLN 23/03/2017 Quyết định 924/QĐ-BNN-TCLN năm 2017 về Bảng mã HS đối với hàng hóa là động vật, thực vật hoang dã nguy cấp, quý, hiếm.
29 24/2017/NĐ-CP 13/03/2017 Quy định thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt để thực hiện Bản thỏa thuận thúc đẩy thương mại song phương giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Hoàng gia Campuchia năm 2016
30 686/QĐ-BNN-TY 09/03/2017 Tạm ngừng nhập khẩu gia cầm và sản phẩm gia cầm từ Hoa Kỳ
31 04/2017/TT-BCT 08/03/2017 Thông tư 04/2017/TT-BCT sửa đổi Thông tư 20/2011/TT-BCT quy định bổ sung thủ tục nhập khẩu xe ô tô chở người loại từ 09 chỗ ngồi trở xuống
32 06/2017/TT-BNNPTNT 07/03/2017 Sửa đổi Thông tư 03/2016/TT-BNNPTNT Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng, cấm sử dụng ở Việt Nam; công bố mã HS đối với thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng, cấm sử dụng ở Việt Nam
33 558/QĐ-BNN-BVTV 28/02/2017 Tạm ngừng nhập khẩu mặt hàng có nguy cơ cao mang theo mọt lạc serratus từ Ấn Độ
34 1029/TCHQ-CNTT 21/02/2017 Triển khai Hệ thống DVC trực tuyến
35 191/QĐ-BNN-BVTV 18/01/2017 Tạm ngừng nhập khẩu mặt hàng có nguy cơ cao mang theo mọt lạc serratus từ Indonesia
36 57/QĐ-BNN-BVTV 05/01/2017 Tạm dừng nhập khẩu quả me từ Indonesia
37 17663/BTC-TCHQ 12/12/2016 V/v thực hiện thủ tục hành chính bằng phương thức điện tử
38 TTHC-CUC 08/12/2016 Danh mục Thủ tục hành chính tại Cục Hải quan tỉnh Tây Ninh (năm 2017)
39 TTHC-CHICUC 08/12/2016 Danh mục Thủ tục hành chính tại cấp Chi cục
40 2628/QĐ-BTC 08/12/2016 Công bố 30 thủ tục hành chính trong lĩnh vực hải quan thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tài chính
41 10983/TCHQ-GSQL 20/11/2016 Thông báo: Triển khai bổ sung các TTHQĐT trên Hệ thống xử lý dữ liệu điện tử Hải quan
42 15120/BTC-CST 24/10/2016 Công văn 15120/BTC-CST năm 2016 về chính sách thuế, phí, lệ phí và các khoản thu ngân sách nhà nước khác áp dụng đối với khu kinh tế cửa khẩu do Bộ Tài chính ban hành
43 155/2016/TT-BTC 19/10/2016 Thông tư 155/2016/TT-BTC hướng dẫn Nghị định 127/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính và cưỡng chế thi hành quyết định hành chính trong lĩnh vực hải quan và Nghị định 45/2016/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 127/2013/NĐ-CP do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành.
44 12802/BTC-TCHQ 13/09/2016 Công văn 12802/BTC-TCHQ năm 2016 về thời điểm nộp C/O do Bộ Tài chính ban hành
45 3648/QĐ-BCT 07/09/2016 Quyết định 3648/QĐ-BCT năm 2016 công bố Danh mục sản phẩm hàng hóa nhập khẩu phải kiểm tra việc bảo đảm chất lượng, quy chuẩn kỹ thuật, an toàn thực phẩm trước khi thông quan thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công Thương
46 36/2016/QĐ-TTg 31/08/2016 Quyết định của Thủ tướng Chính phủ số 36/2016/QĐ-TTg ngày 1/9/2016 quy định việc áp dụng thuế suất thông thường đối với hàng hóa nhập khẩu.
47 12167/BTC-TCHQ 30/08/2016 V/v triển khai thực hiện các quy định của Luật Thuế XK, thuế NK
48 12166/BTC-TCHQ 30/08/2016 V/v triển khai thực hiện các quy định của Luật Thuế XK, thuế NK
49 34/2016/QĐ-TTg 22/08/2016 Quyết định 34/2016/QĐ-TTg quy định thủ tục điện tử đối với tàu thuyền vào, rời cảng biển, cảng thủy nội địa, cảng dầu khí ngoài khơi thông qua Cơ chế một cửa quốc gia do Thủ tướng Chính phủ ban hành
50 33/2016/QĐ-TTg 18/08/2016 Ban hành Quy chế cung cấp, sử dụng thông tin tờ khai hải quan điện tử
KÊNH TIẾP NHẬN
THÔNG TIN GÓP Ý

ĐT: 0276.3821.429
Email: phongnv_hqtn@customs.gov.vn
Tỷ giá USD
Ngày hiệu lực      Tỷ giá
16/10/2017      22.685,00 đ
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây