Tìm kiếm văn bản
STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu File đính kèm
1 59/2018/NĐ-CP 19/04/2018 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan
2 05/2018/TT-BYT 04/04/2018 về Danh mục thực phẩm, phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm và dụng cụ, vật liệu bao gói, chứa đựng thực phẩm được xác định mã số hàng hóa theo Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
3 05/2018/TT-BCT 02/04/2018 Quy định về xuất xứ hàng hóa
4 04/2018/TT-BCT 01/04/2018 Thông tư 04/2018/TT-BCT ngày 02/4/2018 quy định việc không áp dụng hạn ngạch thuế quan nhập khẩu muối và trứng gia cầm có xuất xứ từ các nước ASEAN.
5 03/2018/TT-BCT 29/03/2018 Thông tư 03/2018/TT-BCT ngày 30/3/2018 quy định về nguyên tắc điều hành nhập khẩu theo hạn ngạch thuế quan đối với mặt hàng muối, trứng gia cầm năm 2018.
6 01/2018/TT-BKHĐT 29/03/2018 Ban hành danh mục máy móc, thiết bị, phụ tùng thay thế, phương tiện vận tải chuyên dùng, nguyên liệu, vật tư, bán thành phẩm trong nước đã sản xuất được.
7 1511/TCHQ-GSQL 21/03/2018 Thực hiện Nghị định số 15/2018/NĐ-CP
8 25/2018/TT-BTC 15/03/2018 Thông tư 25/2018/TT-BTC hướng dẫn Nghị định 146/2017/NĐ-CP sửa đổi Thông tư 78/2014/TT-BTC, 111/2013/TT-BTC do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
9 812/QĐ-BCT 14/03/2018 Bổ sung danh mục máy móc, thiết bị, vật tư, nguyên liệu trong nước đã sản xuất được
10 811/QĐ-BCT 14/03/2018 Quyết định 811/QĐ-BCT năm 2018 bổ sung danh mục máy móc, thiết bị, vật tư, nguyên liệu trong nước đã sản xuất được do Bộ Công thương ban hành
11 1267/TCHQ-GSQL 08/03/2018 Thực hiện Nghị định số 15/2018/NĐ-CP của Chính phủ
12 31/2018/NĐ-CP 07/03/2018 Về hướng dẫn Luật Quản lý ngoại thương về xuất xứ hàng hóa
13 686/QĐ-BCT 01/03/2018 Quyết định Áp dụng biện pháp tự vệ chính thức
14 10/2018/QĐ-TTg 28/02/2018 Quyết định 10/2018/QĐ-TTg về sửa đổi Quyết định 53/2013/QĐ-TTg về tạm nhập khẩu, tái xuất khẩu, tiêu hủy, chuyển nhượng đối với xe ô tô, xe hai bánh gắn máy của đối tượng được hưởng ưu đãi, miễn trừ tại Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ ban hành
15 646/QĐ-BCT 27/02/2018 V/v miễn trừ áp dụng biện pháp tự vệ đối với Công ty TNHH thiết bị giáo dục Tân Hà nhập khẩu tôn màu chất lượng cao.
16 647/QĐ-BCT 27/02/2018 v/v miễn trừ áp dụng biện pháp tự vệ đối với Công ty TNHH Superior Multi Packaging Việt Nam nhập khẩu tôn màu chất lượng cao
17 648/QĐ-BCT 27/02/2018 V/v miễn trừ áp dụng biện pháp tự vệ đối với Công ty TNHH Sa Na Ky Việt Nam nhập khẩu tôn màu chất lượng cao
18 649/QĐ-BCT 27/02/2018 V/v miễn trừ áp dụng biện pháp tự vệ đối với Công ty TNHH LG Electronics Việt Nam Hải Phòng nhập khẩu tôn màu chất lượng cao
19 650/QĐ-BCT 27/02/2018 V/v miễn trừ áp dụng biện pháp tự vệ đối với Công ty TNHH điện lạnh Hòa Phát nhập khẩu tôn màu chất lượng cao
20 651/QĐ-BCT 27/02/2018 V/v miễn trừ áp dụng biện pháp tự vệ đối với Công ty cổ phần bao bì Kim loại Việt Nam nhập khẩu tôn màu chất lượng cao
21 654/QĐ-BCT 27/02/2018 V/v miễn trừ áp dụng biện pháp tự vệ đối với Công ty TNHH sản xuất đầu tư điện tử Hiệp Hưng nhập khẩu tôn màu chất lượng cao
22 655/QĐ-BCT 27/02/2018 V/v miễn trừ áp dụng biện pháp tự vệ đối với Công ty TNHH Panasonic Appliances Việt Nam và chi nhánh Cty TNHH Panasonic Appliancs Việt Nam tại Hưng Yên nhập khẩu tôn màu chất lượng cao
23 653/QĐ-BCT 27/02/2018 Quyết định v/v miễn trừ áp dụng biện pháp tự vệ đối với Công ty Cổ phần đầu tư, xây lắp và vật liệu xây dựng Đông Anh nhập khẩu tôn màu chất lượng cao
24 652/QĐ-BCT 27/02/2018 Quyết định v/v miễn trừ áp dụng biện pháp tự vệ đối với Cty TNHH Daseun Vina nhập khẩu tôn màu chất lượng cao
25 01/2018/TT-BCT 26/02/2018 Quy định chi tiết hàng hóa mua bán, trao đổi qua cửa khẩu phụ, lối mở biên giới của thương nhân do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành
26 02/2018/TT-BCT 26/02/2018 Quy định chi tiết Danh mục hàng hóa mua bán, trao đổi của cư dân biên giới do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành
27 22/2018/NĐ-CP 22/02/2018 Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật sở hữu trí tuệ năm 2005 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật sở hữu trí tuệ năm 2009 về quyền tác giả, quyền liên quan
28 536/QĐ-BCT 08/02/2018 Về sửa đổi Quyết định 1931/QĐ-BCT về áp dụng biện pháp tự vệ do Bộ Công thương ban hành
29 537/QĐ-BCT 08/02/2018 Về sửa đổi Quyết định 3283/QĐ-BCT về áp dụng biện pháp chống bán phá giá chính thức đối với một số mặt hàng thép hình chữ h có xuất xứ từ cộng hòa nhân dân trung hoa do Bộ Công thương
30 538/QĐ-BCT 08/02/2018 Về sửa đổi Quyết định 2968/QĐ-BCT về áp dụng biện pháp tự vệ chính thức đối với thép
31 539/QĐ-BCT 08/02/2018 Về sửa đổi Quyết định 1105/QĐ-BCT về áp dụng biện pháp chống bán phá giá chính thức đối với sản phẩm thép mạ nhập khẩu
32 1333/BNN-PC 06/02/2018 Về việc yêu cầu thực hiện Thông tư 24/2017/TT-BNNPTNT
33 15/2018/NĐ-CP 01/02/2018 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật an toàn thực phẩm
34 19/2018/NĐ-CP 01/02/2018 Quy định về việc tính tổng khối lượng hoặc thể tích chất ma túy tại một số điều của Bộ Luật Hình sự năm 2015
35 14/2018/NĐ-CP 22/01/2018 Quy định chi tiết về hoạt động thương mại biên giới
36 386/TCHQ-GSQL 21/01/2018 Kiểm tra chất lượng hàng nhập khẩu thuộc chuyên ngành Bộ LĐ-TBXH
37 01/2018/QĐ-TTg 15/01/2018 Về việc bãi bỏ Quyết định số 72/2013/QĐ-TTg ngày 26 tháng 11 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ quy định cơ chế, chính sách tài chính đối với khu kinh tế cửa khẩu
38 08/2018/NĐ-CP 14/01/2018 Sửa đổi một số Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Công Thương
39 09/2018/NĐ-CP 14/01/2018 Quy định chi tiết Luật thương mại và Luật Quản lý ngoại thương về hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa của nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam
40 10/2018/NĐ-CP 14/01/2018 Quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý ngoại thương về các biện pháp phòng vệ thương mại
41 3317/QĐ-BVTV-KH 28/12/2017 Về ủy quyền thực hiện kiểm tra nhà nước về chất lượng thuốc bảo vệ thực vật nhập khẩu do Cục trưởng Cục Bảo vệ thực vật ban hành.
42 157/2017/NĐ-CP 26/12/2017 Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại Hàng hóa ASEAN - Hàn Quốc giai đoạn 2018 - 2022
43 158/2017/NĐ-CP 26/12/2017 Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định thành lập Khu vực Thương mại tự do ASEAN - Ốt-xtrây-lia - Niu Di-lân giai đoạn 2018 - 2022
44 159/2017/NĐ-CP 26/12/2017 Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại hàng hóa ASEAN - Ấn Độ giai đoạn 2018 - 2022
45 160/2017/NĐ-CP 26/12/2017 Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Đối tác kinh tế toàn diện ASEAN - Nhật Bản giai đoạn 2018 - 2023
46 153/2017/NĐ-CP 26/12/2017 Nghị định số 153/2017/NĐ-CP ngày 27/12/2017 ban hành Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại hàng hóa Asean - Trung Quốc giai đoạn 2018 - 2022
47 154/2017/NĐ-CP 26/12/2017 Nghị định số 154/2017/NĐ-CP ngày 27/12/2017 ban hành Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại tự do giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Chi Lê giai đoạn 2018 - 2022
48 155/2017/NĐ-CP 26/12/2017 Nghị định số 155/2017/NĐ-CP ngày 27/12/2017 ban hành Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định giữa Việt Nam và Nhật Bản về đối tác kinh tế giai đoạn 2018 - 2023
49 156/2017/NĐ-CP 26/12/2017 Nghị định số 156/2017/NĐ-CP ngày 27/12/2017 ban hành Biểu thuế Nhập Khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại hàng hóa Asean giai đoạn 2018 - 2022
50 149/2017/NĐ-CP 25/12/2017 Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - Hàn Quốc giai đoạn 2018 - 2022
KÊNH TIẾP NHẬN
THÔNG TIN GÓP Ý

ĐT: 0276.3821.429
Email: phongnv_hqtn@customs.gov.vn
Tỷ giá USD
Ngày hiệu lực      Tỷ giá
21/5/2018      22.740,00 đ
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây