Tìm kiếm văn bản
STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu File đính kèm
1 09/2019/TT-BTC 20/05/2019 Sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại các phụ lục của Thông tư số 65/2017/TT-BTC ngày 27/6/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam.
2 429/CNTT-TTĐT 15/05/2019 Bổ sung thủ tục trên hệ thống dịch vụ công trực tuyến HQ36a
3 18/2019/TT-BTC 02/04/2019 Thông tư bãi bỏ Thông tư số 134/2014/TT-BTC ngày 12/9/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thủ tục gia hạn nộp thuế và hoàn thuế GTGT đối với máy móc, thiết bị NK để tạo tài sản cố định của dự án đầu tư.
4 1622/TCHQ-CNTT 21/03/2019 Triển khai thực hiện Cơ chế một cửa quốc gia
5 1889/TCHQ-KTSTQ 07/03/2019 Công khai thủ tục hành chính - 350.QĐ.BTC.08.03.2019
6 1176/TCHQ-CNTT 27/02/2019 Triển khai thực hiện Cơ chế một cửa quốc gia của Bộ Công an
7 296/QĐ-BTC 26/02/2019 Đính chính Thông tư số 07/2019/TT-BTC
8 132/CNTT-PTUD 20/02/2019 Bổ sung các chức năng quản lý giám sát Hệ thống VASSCM
9 12/2019/NĐ-CP 31/01/2019 Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Chính phủ ban hành
10 07/2019/TT-BTC 27/01/2019 Sửa đổi, bổ sung một số điều Thông tư số 72/2015/TT-BTC ngày 12 tháng 5 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định áp dụng chế độ ưu tiên trong việc thực hiện thủ tục hải quan
11 591/TCHQ-CNTT 24/01/2019 Triển khai thực hiện cơ chế Một cửa quốc gia
12 592/TCHQ-CNTT 24/01/2019 Triển khai thực hiện cơ chế Một cửa quốc gia
13 03/2019/TT-BCT 21/01/2019 Thông tư 03/2019/TT-BCT quy định về Quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương
14 04/2019/TT-BTC 17/01/2019 Bãi bỏ một số Thông tư của Bộ trưởng Bộ Tài chính trong lĩnh vực thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu
15 78/TB-HQTN 31/12/2018 Thông báo Lịch tiếp công dân của Cục Hải quan tỉnh Tây Ninh
16 44/2018/TT-BCT 14/11/2018 Tạm ngừng kinh doanh tạm nhập, tái xuất gỗ tròn, gỗ xẻ từ rừng tự nhiên từ Lào và Campuchia..
17 4243/QĐ-BCT 11/11/2018 Giữ nguyên việc áp dụng biện pháp chống bán phá giá đối với một số mặt hàng thép hình chữ H có xuất xứ từ nước Công hòa Nhân dân Trung Hoa.
18 4244/QĐ-BCT 11/11/2018 Giữ nguyên việc áp dụng biện pháp chống bán phá giá đối với một số sản phẩm thép mạ có xuất xứ từ nước Công hòa Nhân dân Trung Hoa và nước Đại Hàn Dân Quốc
19 12898/BTC-CST 21/10/2018 Thuế GTGT hàng nhập khẩu đối với thuốc bảo vệ thực vật
20 95/2018/TT-BTC 16/10/2018 Bãi bỏ một số Thông tư của Bộ trưởng Bộ Tài chính trong lĩnh vực thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu.
21 144/2018/NĐ-CP 15/10/2018 Nghị định 144/2018/NĐ-CP sửa đổi Nghị định về vận tải đa phương thức
22 11/2018/TT-BTTTT 14/10/2018 Thông tư 11/2018/TT-BTTTT về công bố chi tiết Danh mục sản phẩm công nghệ thông tin đã qua sử dụng cấm nhập khẩu kèm theo mã số HS
23 13/2018/TT-BTTTT 14/10/2018 Thông tư 13/2018/TT-BTTTT quy định về danh mục sản phẩm an toàn thông tin mạng nhập khẩu theo giấy phép và trình tự, thủ tục, hồ sơ cấp Giấy phép nhập khẩu sản phẩm an toàn thông tin mạng
24 13/2018/TT-BNNPTNT 07/10/2018 Thông tư 13/2018/TT-BNNPTNT sửa đổi Thông tư 03/2018/TT-BNNPTNT về Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng, cấm sử dụng tại Việt Nam
25 93/2018/TT-BTC 04/10/2018 Sửa đổi Thông tư 19/2014/TT-BTC quy định về thủ tục tạm nhập khẩu, tái xuất khẩu, tiêu hủy, chuyển nhượng xe ô tô, xe hai bánh gắn máy của đối tượng được hưởng quyền ưu đãi, miễn trừ tại Việt Nam
26 12247/BTC-CST 04/10/2018 Hoàn thuế GTGT nguyên liệu nhập khẩu để sản xuất, gia công hàng xuất khẩu
27 26/2018/TT-BCT 13/09/2018 Sửa đổi Phụ lục IV kèm theo Thông tư 20/2014/TT-BCT quy định về thực hiện Quy tắc xuất xứ trong Hiệp định Khu vực thương mại tự do ASEAN - Hàn Quốc do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành
28 08/2018/TT-BTNMT 13/09/2018 Thông tư 08/2018/TT-BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường đối với phế liệu sắt, thép, nhựa, giấy nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất
29 09/2018/TT-BTNMT 13/09/2018 Thông tư 09/2018/TT-BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường đối với phế liệu thủy tinh, kim loại màu, xỉ hạt lò cao nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất
30 26/2018/TT-BVHTTDL 10/09/2018 Thông tư 26/2018/TT-BVHTTDL sửa đổi Thông tư 28/2014/TT-BVHTTDL quy định về quản lý hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế thuộc diện quản lý chuyên ngành văn hóa.
31 24/2018/TT-BVHTTDL 22/08/2018 Thông tư 24/2018/TT-BVHTTDL về danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thuộc phạm vi quản lý chuyên ngành văn hóa của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xác định mã số hàng hóa theo Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam
32 03/2018/TT-BTNMT 13/08/2018 Thông tư 03/2018/TT-BTNMT sửa đổi quy định về thủ tục hành chính liên quan đến kiểm tra chuyên ngành
33 985/QĐ-TTg 07/08/2018 Quyết định ban hành kế hoạch thực hiện Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính
34 1925/QĐ-TCHQ 28/06/2018 Quyết định số 1925/QĐ-TCHQ ngày 29/6/2018 của Tổng cục Hải quan về việc ban hành sổ tay nghiệp vụ quản lý thuế ( tại cấp Chi cục HQ)
35 1919/QĐ-TCHQ 27/06/2018 Quyết định số 1919/QĐ-TCHQ ngày 28/6/2018 của Tổng cục Hải quan về việc ban hành quy trình miễn thuế, giảm thuế, hoàn thuế, không thu thuế, xử lý tiền nộp thừa đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu
36 1920/QĐ-TCHQ 27/06/2018 Quyết định số 1920/QĐ-TCHQ ngày 28/6/2018 về việc Ban hành sổ tay nghiệp vụ Thực hiện thủ tục thông quan hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu (tại cấp Chi cục Hải quan)
37 1921/QĐ-TCHQ 27/06/2018 Quyết định 1921/QĐ-TCHQ năm 2018 về quy trình phân loại hàng hóa, áp dụng mức thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu do Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ban hành
38 87/2018/NĐ-CP 14/06/2018 Về kinh doanh khí
39 12/2018/TT-BCT 14/06/2018 Thông tư 12/2018/TT-BCT về hướng dẫn Luật Quản lý ngoại thương và Nghị định 69/2018/NĐ-CP hướng dẫn Luật Quản lý ngoại thương do Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành
40 1810/QĐ-TCHQ 14/06/2018 Quyết định 1810/QĐ-TCHQ ngày 15/6/2018 về việc ban hành Quy trình kiểm tra, tham vấn và xác định trị giá hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu trong quá trình làm thủ tục hải quan
41 1811/QĐ-TCHQ 14/06/2018 Ban hành Quy chế xây dựng, quản lý, sử dụng cơ sở dữ liệu trị giá hải quan
42 13/2018/TT-BTC 14/06/2018 Quy định về quản lý, sử dụng vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ sử dụng để sản xuất vật liệu nổ công nghiệp
43 12/2018/TT-BCT 14/06/2018 Hướng dẫn Luật Quản lý ngoại thương và Nghị định 69/2018/NĐ-CP hướng dẫn Luật Quản lý ngoại thương
44 225/CP-KTTH 05/06/2018 Công văn 225/CP-KTTH năm 2018 về đính chính Biểu thuế nhập khẩu do Chính phủ ban hành
45 225/CP-KTTH 05/06/2018 Đính chính Biểu thuế nhập khẩu do Chính phủ ban hành
46 11/2018/TT-BCT 28/05/2018 Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 21/2016/TT-BCT ngày 20/6/2016 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định thực hiện Quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh Kinh tế Á Âu
47 50/2018/TT-BTC 22/05/2018 Thông tư 50/2018/TT-BTC về chỉ tiêu thông tin, mẫu chứng từ khai báo khi làm thủ tục xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh đối với phương tiện đường hàng không, đường biển, đường sắt, đường bộ và cửa khẩu đường sông theo quy định tại Nghị định 59/2018/NĐ-CP do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
48 82/2018/NĐ-CP 21/05/2018 Quy định về quản lý khu công nghiệp và khu kinh tế
49 1503/QĐ-TCHQ 17/05/2018 Quyết định số 1503/QĐ-TCHQ ngày 18/5/2018 của Tổng cục Hải quan về việc ban hành Quy trình quản lý nợ thuế và khoản thu khác đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu
50 74/2018/NĐ-CP 14/05/2018 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều Luật chất lượng sản phẩm, hàng hóa
KÊNH TIẾP NHẬN
THÔNG TIN GÓP Ý

ĐT: 0276.3821.429
Email: phongnv_hqtn@customs.gov.vn
Tỷ giá USD
Ngày hiệu lực      Tỷ giá
01/10/2018      23.305,00 đ
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây