Tìm kiếm văn bản
STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu File đính kèm
1 3044/QĐ-BCT 03/08/2017 Áp dụng biện pháp tự vệ tạm thời
2 2228/QĐ-TCHQ 04/07/2017 Quyết định Ban hành Quy định về định dạng thông điệp dữ liệu trao đổi giữa cơ quan Hải quan và doanh nghiệp gia công, sản xuất xuất khẩu, chế xuất.
3 2151/QĐ-TCHQ 26/06/2017 Quyết định Ban hành Kế hoạch triển khai cung cấp dịch vụ công trực tuyến năm 2017 của Tổng cục Hải quan
4 65/2017/TT-BTC 26/06/2017 Danh mục hàng hóa xuất, nhập khẩu Việt Nam
5 3593/BYT-TB-CT 22/06/2017 Hướng dẫn thực hiện quy định tại Nghị định 36/2016/NĐ-CP về quản lý trang thiết bị y tế
6 1138/HQTN-NV 20/06/2017 Giải đáp vướng mắc của DN tại Hội nghị đối thoại DN lần 01/2017
7 07/2017/TT-BKHCN 15/06/2017 Thông tư 07/2017/TT-BKHCN sửa đổi Thông tư 27/2012/TT-BKHCN quy định việc kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa nhập khẩu thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ
8 1931/QĐ-BCT 30/05/2017 Áp dụng thuế tự vệ
9 07/2017/TT-BCT 28/05/2017 Thông tư 07/2017/TT-BCT quy định cửa khẩu nhập khẩu mặt hàng phân bón
10 52/2017/TT-BTC 18/05/2017 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 120/2015/TT-BTC ngày 14 tháng 8 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về mẫu, chế độ in, phát hành, quản lý và sử dụng Tờ khai Hải quan dùng cho người xuất cảnh, nhập cảnh
11 15/2017/QĐ-TTg 11/05/2017 Ban hành Danh mục hàng hóa nhập khẩu phải làm thủ tục hải quan tại cửa khẩu nhập
12 1644/QĐ-BNN-BVTV 02/05/2017 V/v Tiếp tục nhập khẩu các mặt hàng có nguy cơ cao mang theo mọt lạc serratus từ Ấn Độ
13 02/2017/TT-BKHCN 30/03/2017 Sửa đổi Thông tư 28/2012/TT-BKHCN quy định về công bố hợp chuẩn, công bố hợp quy và phương thức đánh giá sự phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật
14 1105/QĐ-BCT 29/03/2017 Quyết định 1105/QĐ-BCT năm 2017 biện pháp chống bán phá giá chính thức đối với sản phẩm thép mạ nhập khẩu
15 924/QĐ-BNN-TCLN 23/03/2017 Quyết định 924/QĐ-BNN-TCLN năm 2017 về Bảng mã HS đối với hàng hóa là động vật, thực vật hoang dã nguy cấp, quý, hiếm.
16 24/2017/NĐ-CP 13/03/2017 Quy định thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt để thực hiện Bản thỏa thuận thúc đẩy thương mại song phương giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Hoàng gia Campuchia năm 2016
17 686/QĐ-BNN-TY 09/03/2017 Tạm ngừng nhập khẩu gia cầm và sản phẩm gia cầm từ Hoa Kỳ
18 04/2017/TT-BCT 08/03/2017 Thông tư 04/2017/TT-BCT sửa đổi Thông tư 20/2011/TT-BCT quy định bổ sung thủ tục nhập khẩu xe ô tô chở người loại từ 09 chỗ ngồi trở xuống
19 06/2017/TT-BNNPTNT 07/03/2017 Sửa đổi Thông tư 03/2016/TT-BNNPTNT Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng, cấm sử dụng ở Việt Nam; công bố mã HS đối với thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng, cấm sử dụng ở Việt Nam
20 558/QĐ-BNN-BVTV 28/02/2017 Tạm ngừng nhập khẩu mặt hàng có nguy cơ cao mang theo mọt lạc serratus từ Ấn Độ
21 1029/TCHQ-CNTT 21/02/2017 Triển khai Hệ thống DVC trực tuyến
22 191/QĐ-BNN-BVTV 18/01/2017 Tạm ngừng nhập khẩu mặt hàng có nguy cơ cao mang theo mọt lạc serratus từ Indonesia
23 57/QĐ-BNN-BVTV 05/01/2017 Tạm dừng nhập khẩu quả me từ Indonesia
24 17663/BTC-TCHQ 12/12/2016 V/v thực hiện thủ tục hành chính bằng phương thức điện tử
25 TTHC-CUC 08/12/2016 Danh mục Thủ tục hành chính tại Cục Hải quan tỉnh Tây Ninh (năm 2017)
26 TTHC-CHICUC 08/12/2016 Danh mục Thủ tục hành chính tại cấp Chi cục
27 2628/QĐ-BTC 08/12/2016 Công bố 30 thủ tục hành chính trong lĩnh vực hải quan thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tài chính
28 10983/TCHQ-GSQL 20/11/2016 Thông báo: Triển khai bổ sung các TTHQĐT trên Hệ thống xử lý dữ liệu điện tử Hải quan
29 15120/BTC-CST 24/10/2016 Công văn 15120/BTC-CST năm 2016 về chính sách thuế, phí, lệ phí và các khoản thu ngân sách nhà nước khác áp dụng đối với khu kinh tế cửa khẩu do Bộ Tài chính ban hành
30 155/2016/TT-BTC 19/10/2016 Thông tư 155/2016/TT-BTC hướng dẫn Nghị định 127/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính và cưỡng chế thi hành quyết định hành chính trong lĩnh vực hải quan và Nghị định 45/2016/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 127/2013/NĐ-CP do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành.
31 12802/BTC-TCHQ 13/09/2016 Công văn 12802/BTC-TCHQ năm 2016 về thời điểm nộp C/O do Bộ Tài chính ban hành
32 3648/QĐ-BCT 07/09/2016 Quyết định 3648/QĐ-BCT năm 2016 công bố Danh mục sản phẩm hàng hóa nhập khẩu phải kiểm tra việc bảo đảm chất lượng, quy chuẩn kỹ thuật, an toàn thực phẩm trước khi thông quan thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công Thương
33 36/2016/QĐ-TTg 31/08/2016 Quyết định của Thủ tướng Chính phủ số 36/2016/QĐ-TTg ngày 1/9/2016 quy định việc áp dụng thuế suất thông thường đối với hàng hóa nhập khẩu.
34 12167/BTC-TCHQ 30/08/2016 V/v triển khai thực hiện các quy định của Luật Thuế XK, thuế NK
35 12166/BTC-TCHQ 30/08/2016 V/v triển khai thực hiện các quy định của Luật Thuế XK, thuế NK
36 34/2016/QĐ-TTg 22/08/2016 Quyết định 34/2016/QĐ-TTg quy định thủ tục điện tử đối với tàu thuyền vào, rời cảng biển, cảng thủy nội địa, cảng dầu khí ngoài khơi thông qua Cơ chế một cửa quốc gia do Thủ tướng Chính phủ ban hành
37 33/2016/QĐ-TTg 18/08/2016 Ban hành Quy chế cung cấp, sử dụng thông tin tờ khai hải quan điện tử
38 33/2016/QĐ-TTg 18/08/2016 Ban hành Quy chế cung cấp, sử dụng thông tin tờ khai hải quan điện tử
39 68/2016/NĐ-CP 30/06/2016 Quy định về điều kiện kinh doanh hàng miễn thuế, kho bãi, địa điểm làm thủ tục hải quan, tập kết, kiểm tra, giám sát hải quan
40 56/2016/NĐ-CP 30/06/2016 Nghị định quy định chi tiết về kinh doanh sản phẩm, dịch vụ mật mã dân sự và xuất khẩu, nhập khẩu sản phẩm mật mã dân sự
41 85/2016/NĐ-CP 30/06/2016 Về bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ
42 94/2016/NĐ-CP 30/06/2016 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thống kê
43 6077/TCHQ-GSQL 29/06/2016 Nhập khẩu phế liệu
44 6006/TCHQ-GSQL 27/06/2016 Công văn số 6006/TCHQ-GSQL ngày 28/6/2016 của Tổng cục Hải quan về khai tờ khai vận chuyển độc lập đối với hàng hóa, bưu phẩm, bưu kiện
45 5992/TCHQ-GSQL 27/06/2016 Công văn số 5992/TCHQ-GSQL ngày 28/6/2016 của Tổng cục Hải quan về điều chỉnh thời hạn hiệu lực của hợp đồng gia công
46 5852/TCHQ-GSQL 23/06/2016 Công văn số 5852/TCHQ-GSQL ngày 24/6/2016 của Tổng cục Hải quan về việc áp dụng Thông tư số 43/2015/TT-BCT
47 5577/TCHQ-GSQL 14/06/2016 V/v thực hiện Thông tư số 41/2015/TT-BTNMT
48 5484/TCHQ-GSQL 12/06/2016 Vướng mắc về khai báo hóa đơn
49 23/2016/QĐ-TTg 06/06/2016 Quy định việc đưa bảo vật quốc gia ra nước ngoài có thời hạn để trưng bày, triển lãm, nghiên cứu hoặc bảo quản
50 77/2016/TTLT-BTC-BKHCN 02/06/2016 Hướng dẫn thực hiện Cơ chế một cửa quốc gia đối với thủ tục kỉểm tra nhà nước về chất lượng đối vớỉ hàng hóa nhập khẩu vào Việt Nam thuộc trách nhiệm quản Iý của Bộ Khoa học và Công nghệ
KÊNH TIẾP NHẬN
THÔNG TIN GÓP Ý

ĐT: 0276.3821.429
Email: phongnv_hqtn@customs.gov.vn
Tỷ giá USD
Ngày hiệu lực      Tỷ giá
21/8/2017      22.690,00 đ
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây