Tìm kiếm văn bản
STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu File đính kèm
1 985/QĐ-TTg 08/08/2018 Quyết định ban hành kế hoạch thực hiện Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính
2 1925/QĐ-TCHQ 29/06/2018 Quyết định số 1925/QĐ-TCHQ ngày 29/6/2018 của Tổng cục Hải quan về việc ban hành sổ tay nghiệp vụ quản lý thuế ( tại cấp Chi cục HQ)
3 1919/QĐ-TCHQ 28/06/2018 Quyết định số 1919/QĐ-TCHQ ngày 28/6/2018 của Tổng cục Hải quan về việc ban hành quy trình miễn thuế, giảm thuế, hoàn thuế, không thu thuế, xử lý tiền nộp thừa đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu
4 1920/QĐ-TCHQ 28/06/2018 Quyết định số 1920/QĐ-TCHQ ngày 28/6/2018 về việc Ban hành sổ tay nghiệp vụ Thực hiện thủ tục thông quan hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu (tại cấp Chi cục Hải quan)
5 1921/QĐ-TCHQ 28/06/2018 Quyết định 1921/QĐ-TCHQ năm 2018 về quy trình phân loại hàng hóa, áp dụng mức thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu do Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ban hành
6 87/2018/NĐ-CP 15/06/2018 Về kinh doanh khí
7 12/2018/TT-BCT 15/06/2018 Thông tư 12/2018/TT-BCT về hướng dẫn Luật Quản lý ngoại thương và Nghị định 69/2018/NĐ-CP hướng dẫn Luật Quản lý ngoại thương do Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành
8 1810/QĐ-TCHQ 15/06/2018 Quyết định 1810/QĐ-TCHQ ngày 15/6/2018 về việc ban hành Quy trình kiểm tra, tham vấn và xác định trị giá hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu trong quá trình làm thủ tục hải quan
9 1811/QĐ-TCHQ 15/06/2018 Ban hành Quy chế xây dựng, quản lý, sử dụng cơ sở dữ liệu trị giá hải quan
10 225/CP-KTTH 06/06/2018 Công văn 225/CP-KTTH năm 2018 về đính chính Biểu thuế nhập khẩu do Chính phủ ban hành
11 225/CP-KTTH 06/06/2018 Đính chính Biểu thuế nhập khẩu do Chính phủ ban hành
12 11/2018/TT-BCT 29/05/2018 Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 21/2016/TT-BCT ngày 20/6/2016 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định thực hiện Quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh Kinh tế Á Âu
13 50/2018/TT-BTC 23/05/2018 Thông tư 50/2018/TT-BTC về chỉ tiêu thông tin, mẫu chứng từ khai báo khi làm thủ tục xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh đối với phương tiện đường hàng không, đường biển, đường sắt, đường bộ và cửa khẩu đường sông theo quy định tại Nghị định 59/2018/NĐ-CP do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
14 82/2018/NĐ-CP 22/05/2018 Quy định về quản lý khu công nghiệp và khu kinh tế
15 1503/QĐ-TCHQ 18/05/2018 Quyết định số 1503/QĐ-TCHQ ngày 18/5/2018 của Tổng cục Hải quan về việc ban hành Quy trình quản lý nợ thuế và khoản thu khác đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu
16 74/2018/NĐ-CP 15/05/2018 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều Luật chất lượng sản phẩm, hàng hóa
17 69/2018/NĐ-CP 15/05/2018 Quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý ngoại thương
18 73/2018/NĐ-CP 15/05/2018 Quy định các danh mục chất ma túy và tiền chất
19 24/2018/QĐ-TTg 10/05/2018 Ban hành Danh mục và lộ trình phương tiện, thiết bị sử dụng năng lượng phải loại bỏ và các tổ máy phát điện hiệu suất thấp không được xây dựng mới
20 04/2018/TT-BTTTT 08/05/2018 Quy định Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông.
21 09/2018/TT-BYT 27/04/2018 Ban hành Danh mục hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong gia dụng và y tế thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Y tế được xác định mã số hàng hóa theo Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam.
22 07/2018/TT-BCT 26/04/2018 Sửa đổi Thông tư số 21/2017/TT-BCT ngày 23 tháng 10 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về mức giới hạn hàm lượng formaldehyt và các amin thơm chuyển hóa từ thuốc nhuộm azo trong sản phẩm dệt may
23 61/2018/NĐ-CP 23/04/2018 Về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính
24 59/2018/NĐ-CP 20/04/2018 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan
25 39/2018/TT-BTC 20/04/2018 Thông tư 39/2018/TT-BTC sửa đổi Thông tư 38/2015/TT-BTC quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
26 06/2018/TT-BCT 20/04/2018 Quy định chi tiết một số nội dung về các biện pháp phòng vệ thương mại.
27 38/2018/TT-BTC 20/04/2018 Thông tư số 38/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 của Bộ Tài chính quy định về xác định xuất xứ hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu
28 53/2018/NĐ-CP 16/04/2018 Sửa đổi, bổ sung Nghị định số 58/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết về kinh doanh sản phẩm, dịch vụ mật mã dân sự và xuất khẩu, nhập khẩu sản phẩm mật mã dân sự
29 06/2018/TT-BYT 06/04/2018 Thông tư số 06/2018/TT-BYT ban hành Danh mục thuốc, nguyên liệu làm thuốc dùng cho người và mỹ phẩm xuất khẩu, nhập khẩu được xác định mã số hàng hóa theo Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam.
30 05/2018/TT-BYT 05/04/2018 về Danh mục thực phẩm, phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm và dụng cụ, vật liệu bao gói, chứa đựng thực phẩm được xác định mã số hàng hóa theo Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
31 906/BVTV-ATTPMT 05/04/2018 V/v thực hiện kiểm tra ATTP NK theo Nghị định số 15/2018/NĐ-CP
32 05/2018/TT-BCT 03/04/2018 Quy định về xuất xứ hàng hóa
33 04/2018/TT-BCT 02/04/2018 Thông tư 04/2018/TT-BCT ngày 02/4/2018 quy định việc không áp dụng hạn ngạch thuế quan nhập khẩu muối và trứng gia cầm có xuất xứ từ các nước ASEAN.
34 03/2018/TT-BCT 30/03/2018 Thông tư 03/2018/TT-BCT ngày 30/3/2018 quy định về nguyên tắc điều hành nhập khẩu theo hạn ngạch thuế quan đối với mặt hàng muối, trứng gia cầm năm 2018.
35 01/2018/TT-BKHĐT 30/03/2018 Ban hành danh mục máy móc, thiết bị, phụ tùng thay thế, phương tiện vận tải chuyên dùng, nguyên liệu, vật tư, bán thành phẩm trong nước đã sản xuất được.
36 1511/TCHQ-GSQL 22/03/2018 Thực hiện Nghị định số 15/2018/NĐ-CP
37 25/2018/TT-BTC 16/03/2018 Thông tư 25/2018/TT-BTC hướng dẫn Nghị định 146/2017/NĐ-CP sửa đổi Thông tư 78/2014/TT-BTC, 111/2013/TT-BTC do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
38 812/QĐ-BCT 15/03/2018 Bổ sung danh mục máy móc, thiết bị, vật tư, nguyên liệu trong nước đã sản xuất được
39 811/QĐ-BCT 15/03/2018 Quyết định 811/QĐ-BCT năm 2018 bổ sung danh mục máy móc, thiết bị, vật tư, nguyên liệu trong nước đã sản xuất được do Bộ Công thương ban hành
40 1267/TCHQ-GSQL 09/03/2018 Thực hiện Nghị định số 15/2018/NĐ-CP của Chính phủ
41 31/2018/NĐ-CP 08/03/2018 Về hướng dẫn Luật Quản lý ngoại thương về xuất xứ hàng hóa
42 686/QĐ-BCT 02/03/2018 Quyết định Áp dụng biện pháp tự vệ chính thức
43 10/2018/QĐ-TTg 01/03/2018 Quyết định 10/2018/QĐ-TTg về sửa đổi Quyết định 53/2013/QĐ-TTg về tạm nhập khẩu, tái xuất khẩu, tiêu hủy, chuyển nhượng đối với xe ô tô, xe hai bánh gắn máy của đối tượng được hưởng ưu đãi, miễn trừ tại Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ ban hành
44 646/QĐ-BCT 28/02/2018 V/v miễn trừ áp dụng biện pháp tự vệ đối với Công ty TNHH thiết bị giáo dục Tân Hà nhập khẩu tôn màu chất lượng cao.
45 647/QĐ-BCT 28/02/2018 v/v miễn trừ áp dụng biện pháp tự vệ đối với Công ty TNHH Superior Multi Packaging Việt Nam nhập khẩu tôn màu chất lượng cao
46 648/QĐ-BCT 28/02/2018 V/v miễn trừ áp dụng biện pháp tự vệ đối với Công ty TNHH Sa Na Ky Việt Nam nhập khẩu tôn màu chất lượng cao
47 649/QĐ-BCT 28/02/2018 V/v miễn trừ áp dụng biện pháp tự vệ đối với Công ty TNHH LG Electronics Việt Nam Hải Phòng nhập khẩu tôn màu chất lượng cao
48 650/QĐ-BCT 28/02/2018 V/v miễn trừ áp dụng biện pháp tự vệ đối với Công ty TNHH điện lạnh Hòa Phát nhập khẩu tôn màu chất lượng cao
49 651/QĐ-BCT 28/02/2018 V/v miễn trừ áp dụng biện pháp tự vệ đối với Công ty cổ phần bao bì Kim loại Việt Nam nhập khẩu tôn màu chất lượng cao
50 654/QĐ-BCT 28/02/2018 V/v miễn trừ áp dụng biện pháp tự vệ đối với Công ty TNHH sản xuất đầu tư điện tử Hiệp Hưng nhập khẩu tôn màu chất lượng cao
KÊNH TIẾP NHẬN
THÔNG TIN GÓP Ý

ĐT: 0276.3821.429
Email: phongnv_hqtn@customs.gov.vn
Tỷ giá USD
Ngày hiệu lực      Tỷ giá
17/9/2018      23.225,00 đ
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây