Giới thiệu về Cục Hải quan tỉnh Tây Ninh

Cục Hải quan tỉnh Tây Ninh từ khi thành lập đến nay đã trải qua chặng đường 36 năm xây dựng và phát triển, với chức năng nhiệm vụ được giao đã tổ chức thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về Hải quan.

Giới thiệu về Cục Hải quan tỉnh Tây Ninh

Tây Ninh là tỉnh có 240km đường biên giới giáp Campuchia, để nâng cao đời sống cho nhân dân khu vực biên giới, góp phần phát triển kinh tế của tỉnh nhà đỏi hỏi phải mở cửa quan hệ ngoại giao và trao đổi buôn bán với nước bạn.

Xuất phát từ yêu cầu trên, ngày 14/2/1977, Bộ Ngoại thương đã ban hành Quyết định số 248/BNgT-TCCB về việc thành lập các Chi cục Hải quan các tỉnh phía Nam trong đó có Cục Hải quan Trung ương đã ban hành Quyết định số 1291/CHQ-TCCB về tổ chức bộ máy Chi cục Hải quan Tây Ninh.

Căn cứ vào 02 Quyết định trên, ngày 19/01/1980 Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh ra Quyết định số 88/QĐ-UB về việc thành lập Chi cục Hải quan Tây Ninh và ngày 14/03/1980 Ban Tổ chức chính quyền tỉnh Tây Ninh ra Thông báo số 52/UB-TC thông báo Chi cục Hải quan Tây Ninh chính thức đi vào hoạt động. Lúc này, ông Cao Văn Cảo được Cục Hải quan Trung ương bổ nhiệm làm Chi cục trưởng. Đến ngày 20/10/1984 Hội đồng Bộ trưởng ban hành Nghị định số 139/NĐ-HĐBT về việc thành lập Tổng cục Hải quan Việt Nam và sau đó đổi thành Cục Hải quan tỉnh Tây Ninh.

Khi mới thành lập, Chi cục Hải quan Tây Ninh có 30 người được cơ cấu thành: 02 phòng, 01 Đội Kiểm soát lưu động Hải quan, 02 Trạm Hải quan cửa khẩu Mộc Bài và Xa Mát. Đến nay Cục Hải quan tỉnh Tây Ninh có tổng nguồn nhân lực là 192 người (trong đó: 162 cán bộ, công chức; 30 hợp đồng lao động) được cơ cấu thành: 05 Phòng, 06 Chi cục và 01 Đội Kiểm soát chống buôn lậu, 01 Đội Kiểm soát phòng, chống ma túy và có lực lượng tham gia trạm Kiểm soát liên hợp Mộc Bài.

Cục Hải quan tỉnh Tây Ninh từ khi thành lập đến nay đã trải qua chặng đường 36 năm xây dựng và phát triển, với chức năng nhiệm vụ được giao đã tổ chức thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về Hải quan góp phần không nhỏ vào tăng trưởng kinh tế và bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

Trong xu thế hội nhập kinh tế quốc tế và khu vực cùng với tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước Cục Hải quan tỉnh Tây Ninh đã xây dựng Kế hoạch cải cách, hiện đại hóa giai đoạn 2011-2015 với nội dung: Cải cách thủ tục hải quan; hiện đại hóa cơ sở vật chất ứng dụng CNTT - thống kê Hải quan; cải cách tổ chức bộ máy quản lý và phát triển nguồn nhân lực; áp dụng hệ thống quản lý theo tiêu chuẩn TCVN 9001:2008. Nhằm xây dựng Cục Hải quan tỉnh Tây Ninh chính quy, hiện đại đáp ứng được yêu cầu phát triển đất nước và tỉnh nhà trong tương lai.

KÊNH TIẾP NHẬN
THÔNG TIN GÓP Ý

ĐT: 0276.3821.429
Email: phongnv_hqtn@customs.gov.vn
Tỷ giá USD
Ngày hiệu lực      Tỷ giá
01/10/2018      23.305,00 đ
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây