Danh bạ điện thoại

STT Họ và tên Chức vụ Cơ quan Nhà riêng Di động
I  Lãnh đạo Cục  
1 Huỳnh Văn Đức  Cục trưởng  0276.3827848  0276.3827518  0918949649
2 Phạm Hồng Đức  Phó Cục trưởng  0276.3824486  0276.3822518  0919490853
3 Lê Thành Phương  Phó Cục trưởng  0276.3810702  0276.3825210  0913955142
4 Nguyễn Văn Bổng  Phó Cục trưởng - -  0908700555
II  Văn phòng Cục Fax: 0276.3822053
1 Đỗ Quốc Khánh Chánh văn phòng 0276.3810836 - 0948813513
2 Phan Văn Vũ Phó Chánh Văn phòng 0276.3824455 0276.3820292 0983152682
2 Lê Minh Tân Phó Chánh Văn phòng 0276.3810836   0984628799
III  Phòng TCCB - Thanh tra Fax: 0276.3822053
1 Huỳnh Văn Khanh Trưởng phòng 0276.3810668 0276.3889032 0909439074
V  Phòng CBL & XLVP Fax: 0276.3822053
1 Nguyễn Văn Đơn Trưởng phòng 0276.3824453 0276.3881043 0913720379
2 Nguyễn Công Bằng Phó Trưởng phòng 0276.3811397   0979202050
VI Phòng Nghiệp vụ Fax: 0276.3822053
1 Phạm Văn Chí Trưởng phòng 0276.3821429 - 0985567666
2 Lê Thị Khoắc Phó Trưởng phòng 0276.3821429   0982538139
3 Đoàn Phi Long Phó Trưởng phòng 0276.3821429   0981544272
4 Bộ phận Tin học - 0276.3810850 - 0989702161
VII Chi cục Kiểm tra sau thông quan Fax:
1 Trần Văn Trọng Chi cục trưởng 0276.3810618 - 0985935993
2 Phùng Thị Viện Phó Chi cục trưởng 0276.3810618   0975.604.976
3 Trần Thị Thu Sang Phó Chi cục trưởng 0276.3810618 - 0942717478
VIII  Chi cục HQ KCN Trảng Bàng Fax: 0276.3896073
1 Tô Hoàng Nhơn Chi cục trưởng 0276.3896072 028.39891423 0913888602
2 Nguyễn Nam Hồng Sơn Phó Trưởng phòng 0276.3896072 - 0918743487
3 Nguyễn Thị Kim Anh Phó Chi cục trưởng 0276.3896072 - 0988659062
4 Đỗ Văn Chính  Tổ trưởng 0276.3896072   0972 494050
5 Nguyễn Văn An Phó Đội trưởng 0276.3896072 - 0983955646
2 Phạm Hòa Bình Phó Đội trưởng 0276.3896072 - 0913862762
3 Đỗ Phước Lợi Phó Đội trưởng 0276.3896072   0988252215
7 Đoàn Thị Hồng Bích  Đội trưởng 0276.3896072 - 0942766399
  Đội Nghiệp vụ KCN Phước Đông - CC HQKCN Trảng Bàng Fax: 0276.3922586
8 Hồ Văn Hùng Phó chi cục trưởng 0276.3922686   0989972997
9 Đàm Thanh Nhân Đội trưởng 0276.3922686 - 0913956169
4 Nguyễn Văn Hà Phó Đội trưởng 0276.3922686 - 0985154554
10 Đặng Hồng Thanh Phó Đội trưởng 0276.3922686   0905555000
IX  Chi cục HQCK Mộc Bài Fax: 0276.3876625
1 Võ Thành Ngoạn Chi cục trưởng 0276.3876314 - 0989671672
2 Hồ Mỹ Liên Phó Chi cục trưởng 0276.3876314 - 0918301449
2 Trần Đình Kha Phó Chi cục trưởng 0276.3876314 - 0986715279
4 Nguyễn Văn Giảng Phó Chi cục trưởng 0276.3876314 - 0984992803
5 Trần Văn Tính Phó Đội trưởng 0276.3876314 - 0985177167
7 Nguyễn Văn Cường Tổ trưởng 0276.3876314 - 0916272999
9 Khát Thiện Hòa Đội trưởng 0276.3876314   0918725142
10 Nguyễn Văn Thấy Đội trưởng 0276.3876314   0985050559
6 Châu Hoàng Long Phó Đội trưởng 0276.3876314 - 0915665168
3 Nguyễn Văn Đạt Phó Tổ trưởng 0276.3876314 - 0918548239
6 Hoa Thanh Hải Phó Tổ trưởng 0276.3876314 - 0913137719
9 Trần Linh Phương Phó Đội trưởng 0276.3876314   0937426826
12 Trương Thị Hồng Phụng Phó Đội trưởng 0276.3876314   0939177344
X  Chi cục HQCK Xa Mát Fax: 0276.3872078
1 Nguyễn Văn Tài Chi cục trưởng 0276.3872518   0919761277
3 Nguyễn Dư Đức Phó Chi cục trưởng 0276.3876314 - 0979797099
2 Nguyễn Công Thành Phó Trưởng phòng 0276.3872518   0913712975
4 Huỳnh Văn Kha Đội trưởng 0276.3872518 - 0985177178
5 Đặng Thị Ngọc Phượng Đội trưởng 0276.3872518   0946592492
7 Nguyễn Thanh Sĩ Phó Tổ trưởng 0276.3872518 - 0988815554
8 Trần Việt Hà Phó Đội trưởng 0276.3872518 - 0979139379
11 Nguyễn Hoàng Bắc Phó Đội trưởng 0276.3872518   0908842659
5 Đồng Văn Thông Phó Đội trưởng 0276.3872518 - 0986080982
  Đội thủ tục Chàng Riệc - CC HQCK Xa Mát Fax: 0276.3742309
8 Đỗ Văn Rỡ Phó Chi cục trưởng 0276.3742308 0276.3855311 0907446669
9 Nguyễn Văn Sung Đội trưởng 0276.3742308   0977972200
10 Trần Văn Phú Phó Đội trưởng 0276.3742308   0976707070
4 Nguyễn Văn Thông Phó Đội trưởng 0276.3872518   0979172424
XI  Chi cục HQCK Kà Tum Fax: 0276.3751299
1 Nguyễn Thanh Phong Chi cục trưởng 0276.3751173 - 0913955143
2 Nguyễn Văn Được Phó chi cục trưởng 0276.3751173 0276.3845038 0907753713
3 Nguyễn Đức Thắng Phó chi cục trưởng 0276.3751173 - 0918660261
XII  Chi cục HQ Phước Tân Fax: 0276.3710450
1 Mai Văn Nghiêm Chi cục trưởng 0276.3783222 - 0918859980
2 Nguyễn Văn Năm Phó chi cục trưởng 0276.3783222   0913955144
XIII Đội Kiểm soát Hải quan Fax: 0276.3822053
1 Nguyễn Tấn Đình Đội trưởng 0276.3810817 0276.3720726 0913884081
2 Phan Văn Tưng Phó Đội trưởng 0276.3810817 - 0985879778
XIV  Đội Kiểm soát Phòng, chống ma túy Fax: 0276.3822053
1 Lê Văn Sô Đội trưởng 0276.3827878 - 0986841356
KÊNH TIẾP NHẬN
THÔNG TIN GÓP Ý

ĐT: 0276.3821.429
Email: phongnv_hqtn@customs.gov.vn
Tỷ giá USD
Ngày hiệu lực      Tỷ giá
01/10/2018      23.305,00 đ
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây