Danh bạ điện thoại

STT Họ và tên Chức vụ Cơ quan Nhà riêng Di động
I  Lãnh đạo Cục  
1 Huỳnh Văn Đức  Cục trưởng  0276.3827848  0276.3827518  0918949649
2 Phạm Hồng Đức  Phó Cục trưởng  0276.3824486  0276.3822518  0919490853
3 Lê Thành Phương  Phó Cục trưởng  0276.3810702  0276.3825210  0913955142
4 Nguyễn Văn Bổng  Phó Cục trưởng - -  0908700555
II  Văn phòng Cục Fax: 0276.3822053
1 Đỗ Quốc Khánh Chánh văn phòng 0276.3810836 - 0948813513
2 Phan Văn Vũ Phó Chánh Văn phòng 0276.3824455 0276.3820292 0983152682
III  Phòng TCCB - Thanh tra Fax: 0276.3822053
1 Huỳnh Văn Khanh Trưởng phòng 0276.3810668 0276.3889032 0909439074
2 Nguyễn Công Thành Phó Trưởng phòng 0276.3810836   0913712975
V  Phòng CBL & XLVP Fax: 0276.3822053
1 Nguyễn Văn Đơn Trưởng phòng 0276.3824453 0276.3881043 0913720379
2 Nguyễn Công Bằng Phó Trưởng phòng 0276.3811397   0979202050
VI Phòng Nghiệp vụ Fax: 0276.3822053
1 Phạm Văn Chí Trưởng phòng 0276.3821429 - 0985567666
2 Lê Thị Khoắc Phó Trưởng phòng 0276.3821429   0982538139
3 Đoàn Phi Long Phó Trưởng phòng 0276.3821429   0981544272
4 Bộ phận Tin học - 0276.3810850 - 0989702161
VII Chi cục Kiểm tra sau thông quan Fax:
1 Trần Văn Trọng Chi cục trưởng 0276.3810618 - 0985935993
2 Phùng Thị Viện Phó Chi cục trưởng 0276.3810618   0975.604.976
3 Trần Thị Thu Sang Phó Chi cục trưởng 0276.3810618 - 0942717478
4 Nguyễn Văn Hà Đội trưởng 0276.3810618 - 0985154554
5 Trương Thị Cúc Phó Đội trưởng 0276.3810618 - 0986463274
VIII  Chi cục HQ KCN Trảng Bàng Fax: 0276.3896073
1 Tô Hoàng Nhơn Chi cục trưởng 0276.3896072 028.39891423 0913888602
2 Nguyễn Nam Hồng Sơn Phó Trưởng phòng 0276.3896072 - 0918743487
3 Nguyễn Thị Kim Anh Phó Chi cục trưởng 0276.3896072 - 0988659062
4 Đỗ Văn Chính  Tổ trưởng 0276.3896072   0972 494050
5 Nguyễn Văn An Phó Đội trưởng 0276.3896072 - 0983955646
6 Hoa Thanh Hải Phó Đội trưởng 0276.3896072 - 0913137719
7 Đoàn Thị Hồng Bích  Đội trưởng 0276.3896072 - 0942766399
  Đội Nghiệp vụ KCN Phước Đông - CC HQKCN Trảng Bàng Fax: 0276.3922586
8 Hồ Văn Hùng Phó chi cục trưởng 0276.3922686   0989972997
9 Đàm Thanh Nhân Đội trưởng 0276.3922686 - 0913956169
10 Đặng Hồng Thanh Phó Đội trưởng 0276.3922686   0905555000
IX  Chi cục HQCK Mộc Bài Fax: 0276.3876625
1 Võ Thành Ngoạn Chi cục trưởng 0276.3876314 - 0989671672
2 Hồ Mỹ Liên Phó Chi cục trưởng 0276.3876314 - 0918301449
3 Nguyễn Dư Đức Phó Chi cục trưởng 0276.3876314 - 0979797099
4 Nguyễn Văn Giảng Phó Chi cục trưởng 0276.3876314 - 0984992803
5 Trần Văn Tính Đội trưởng 0276.3876319 - 0985177167
6 Ngô Doãn Minh Tổ trưởng 0276.3876319 - 0909081690
7 Nguyễn Văn Cường Tổ trưởng 0276.3876314 - 0916272999
8 Trần Văn Lên Phó Đội trưởng 0276.3876319 - 0979 180166
9 Khát Thiện Hòa Đội trưởng 0276.3876314   0918725142
10 Nguyễn Văn Thấy Đội trưởng 0276.3876314   0985050559
11 Nguyễn Hoàng Bắc Phó Đội trưởng 0276.3876314   0908842659
12 Trương Thị Hồng Phụng Phó Đội trưởng 0276.3876314   0939177344
X  Chi cục HQCK Xa Mát Fax: 0276.3872078
1 Nguyễn Văn Tài Chi cục trưởng 0276.3872518   0919761277
2 Trần Đình Kha Phó Chi cục trưởng 0276.3872518 - 0986715279
3 Lê Minh Tân Phó Chi cục trưởng 0276.3872518 - 0984628799
4 Huỳnh Văn Kha Đội trưởng 0276.3872518 - 0985177178
5 Đặng Thị Ngọc Phượng Đội trưởng 0276.3872518   0946592492
6 Nguyễn Xuân Thới Tổ trưởng 0276.3872518 - 0989767228
7 Nguyễn Thanh Sĩ Phó Tổ trưởng 0276.3872518 - 0988815554
8 Trần Việt Hà Phó Tổ trưởng 0276.3872518 - 0979139379
9 Trần Linh Phương Phó Đội trưởng 0276.3872518   0937426826
  Đội thủ tục Chàng Riệc - CC HQCK Xa Mát Fax: 0276.3742309
8 Đỗ Văn Rỡ Phó Chi cục trưởng 0276.3742308 0276.3855311 0907446669
9 Nguyễn Văn Sung Đội trưởng 0276.3742308   0977972200
10 Trần Văn Phú Phó Đội trưởng 0276.3742308   0976707070
XI  Chi cục HQCK Kà Tum Fax: 0276.3751299
1 Nguyễn Thanh Phong Chi cục trưởng 0276.3751173 - 0913955143
2 Nguyễn Văn Được Phó chi cục trưởng 0276.3751173 0276.3845038 0907753713
3 Nguyễn Đức Thắng Phó chi cục trưởng 0276.3751173 - 0918660261
4 Nguyễn Văn Thông Phó Tổ trưởng 0276.3751173   0979172424
5 Đồng Văn Thông Đội trưởng 0276.3751173 - 0986080982
6 Châu Hoàng Long Phó Đội trưởng 0276.3751173 - 0915665168
XII  Chi cục HQ Phước Tân Fax: 0276.3710450
1 Mai Văn Nghiêm Chi cục trưởng 0276.3783222 - 0918859980
2 Nguyễn Văn Năm Phó chi cục trưởng 0276.3783222   0913955144
3 Đỗ Phước Lợi Đội trưởng 0276.3783222   0988252215
XIII Đội Kiểm soát Hải quan Fax: 0276.3822053
1 Nguyễn Tấn Đình Đội trưởng 0276.3810817 0276.3720726 0913884081
2 Phan Văn Tưng Phó Đội trưởng 0276.3810817 - 0985879778
3 Nguyễn Văn Đạt Tổ trưởng 0276.3810817 - 0918548239
XIV  Đội Kiểm soát Phòng, chống ma túy Fax: 0276.3822053
1 Lê Văn Sô Đội trưởng 0276.3827878 - 0986841356
2 Phạm Hòa Bình Tổ trưởng 0276.3827878 - 0913862762
KÊNH TIẾP NHẬN
THÔNG TIN GÓP Ý

ĐT: 0276.3821.429
Email: phongnv_hqtn@customs.gov.vn
Tỷ giá USD
Ngày hiệu lực      Tỷ giá
23/4/2018      22.740,00 đ
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây