Danh bạ điện thoại

STT Họ và tên Chức vụ Cơ quan Nhà riêng Di động
I  Lãnh đạo Cục  
1 Huỳnh Văn Đức  Cục trưởng  0276.3827848  0276.3827518  0918949649
2 Phạm Hồng Đức  Phó Cục trưởng  0276.3824486  0276.3822518  0919490853
3 Lê Thành Phương  Phó Cục trưởng  0276.3810702  0276.3825210  0913955142
4 Nguyễn Văn Bổng  Phó Cục trưởng - -  0908700555
II  Văn phòng Cục Fax: 066.3822053
1 Đỗ Quốc Khánh Chánh văn phòng 0276.3810836 - 0948813513
2 Phan Văn Vũ Phó Chánh Văn phòng 0276.3824455 0276.3820292 0983152682
III  Phòng TCCB - Thanh tra Fax: 066.3822053
1 Huỳnh Văn Khanh Trưởng phòng 0276.3810668 0276.3889032 0909439074
2 Nguyễn Công Thành Phó Trưởng phòng 0276.3810836   0913712975
V  Phòng CBL & XLVP Fax: 0276.3822053
1 Nguyễn Văn Đơn Trưởng phòng 0276.3824453 0276.3881043 0913720379
2 Nguyễn Nam Hồng Sơn Phó Trưởng phòng 0276.3 - 0918743487
3 Nguyễn Công Bằng Phó Trưởng phòng 0276.3   0979202050
VI Phòng Nghiệp vụ Fax: 0276.3822053
1 Tô Hoàng Nhơn Trưởng phòng 0276.3821429 08.39891423 0913888602
2 Lê Thị Khoắc Phó Trưởng phòng 0276.3821429   0982538139
3 Đoàn Phi Long Phó Trưởng phòng 0276.3821429   0981544272
4 Bộ phận Tin học - 0276.3810850 - 0987702161
VII Chi cục Kiểm tra sau thông quan Fax:
1 Nguyễn Tấn Đình Chi cục trưởng 0276.3810618 066.3720726 0913884081
2 Phùng Thị Viện Phó Chi cục trưởng 0276.3810618   0975.604.976
3 Trần Thị Thu Sang Phó Chi cục trưởng 0276.3810618 - 0942717478
4 Nguyễn Văn Hà Đội trưởng 0276.3810618 - 0985154554
5 Trương Thị Cúc Phó Đội trưởng 0276.3810618 - 0986463274
VIII  Chi cục HQ KCN Trảng Bàng Fax: 066.3896073
1 Phạm Văn Chí Chi cục trưởng 0276.3896072 - 0985567666
2 Nguyễn Thị Kim Anh Phó Chi cục trưởng 0276.3896072 - 0988659062
3 Đàm Thanh Nhân Đội trưởng 0276.3896072 - 0913956169
4 Đỗ Văn Chính  Tổ trưởng 0276.3896072   0972 494050
5 Nguyễn Văn An Phó Đội trưởng 0276.3896072 - 0983955646
6 Hoa Thanh Hải Phó Đội trưởng 0276.3896072 - 0913137719
7 Đoàn Thị Hồng Bích  Phó Đội trưởng 0276.3896072 - 0942766399
  Đội Nghiệp vụ KCN Phước Đông - CC HQKCN Trảng Bàng Fax: 066.3922586
8 Hồ Văn Hùng Phó chi cục trưởng 0276.3922686   0989972997
9 Đặng Hồng Thanh Phó Đội trưởng 0276.3922686   0905555000
IX  Chi cục HQCK Mộc Bài Fax:066.3876625
1 Võ Thành Ngoạn Chi cục trưởng 0276.3876314 - 0989671672
2 Hồ Mỹ Liên Phó Chi cục trưởng 0276.3876314 - 0918301449
3 Nguyễn Dư Đức Phó Chi cục trưởng 0276.3876314 - 0979797099
4 Nguyễn Văn Giảng Phó Chi cục trưởng 0276.3876314 - 0984992803
5 Trần Văn Tính Tổ trưởng 0276.3876314 - 0985177167
6 Ngô Doãn Minh Đội trưởng 0276.3876319 - 0909081690
7 Nguyễn Văn Cường Tổ trưởng 0276.3876314 - 0916272999
8 Trần Văn Lên Phó Tổ trưởng 0276.3876319 - 0979 180166
X  Chi cục HQCK Xa Mát Fax: 066. 3872078
1 Nguyễn Văn Tài Chi cục trưởng 0276.3872518   0919761277
2 Trần Đình Kha Phó Chi cục trưởng 0276.3872518 - 0986715279
3 Lê Minh Tân Phó Chi cục trưởng 0276.3872518 - 0984628799
4 Huỳnh Văn Kha Đội trưởng 0276.3872518 - 0985177178
5 Đặng Thị Ngọc Phượng Đội trưởng 0276.3872518   0946592492
6 Nguyễn Xuân Thới Tổ trưởng 0276.3872518 - 0989767228
  Đội thủ tục Chàng Riệc - CC HQCK Xa Mát Fax: 066.3742309
7 Đỗ Văn Rỡ Phó Chi cục trưởng 0276.3742308 066.3855311 0907446669
8 Nguyễn Văn Sung Phó Đội trưởng 0276.3742308   0977972200
XI  Chi cục HQCK Kà Tum Fax: 066.3751299
1 Trần Văn Trọng Chi cục trưởng 0276.3751173 - 0985935993
2 Nguyễn Văn Được Phó chi cục trưởng 0276.3751173 066.3845038 0907753713
3 Nguyễn Đức Thắng Phó chi cục trưởng 0276.3751173 - 0918660261
4 Đồng Văn Thông Đội trưởng 0276.3751173 - 0986080982
5 Nguyễn Thanh Sĩ Phó Tổ trưởng 0276.3751173 - 0988815554
6 Châu Hoàng Long Phó Đội trưởng 0276.3751173 - 0915665168
7 Trần Việt Hà Phó Tổ trưởng 0276.3751173 - 0979139379
XII  Chi cục HQ Phước Tân Fax: 066.3710450
1 Mai Văn Nghiêm Chi cục trưởng 0276.3783222 - 0918859980
2 Nguyễn Văn Năm Phó chi cục trưởng 0276.3783222   0913955144
3 Đỗ Phước Lợi Đội trưởng 0276.3783222   0988252215
XIII Đội Kiểm soát Hải quan Fax:066.3822053
1 Lê Văn Sô Đội trưởng 0276.3810817 - 0986841356
2 Phan Văn Tưng Phó Đội trưởng 0276.3810817 - 0985879778
3 Nguyễn Văn Đạt Tổ trưởng 0276.3810817 - 0918548239
XIV  Đội Kiểm soát Phòng, chống ma túy Fax:066.3822053
1 Nguyễn Thanh Phong Đội trưởng 0276.3827878 - 0913955143
2 Phạm Hòa Bình Tổ trưởng 0276.3827878 - 0913862762
KÊNH TIẾP NHẬN
THÔNG TIN GÓP Ý

ĐT: 0276.3821.429
Email: phongnv_hqtn@customs.gov.vn
Tỷ giá USD
Ngày hiệu lực      Tỷ giá
21/8/2017      22.690,00 đ
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây